Ett tillfälle att inge godhet i världen

Dr. Michael LaitmanFråga: Kan kabbalakongresser bidra till ett skifte i världen till Ljusets väg, vägen ljusets påskyndande (Ahishena)?

 Svar: Det är ingen tvekan om att vi genom att utföra handlingar som att delta i kabbalistiska kongresser orsakar korrektioner i världen. Alla försök att binda an till målet och nå likvärdighet med Skaparen eller Övre Kraften, att uppnå givande och kärlek till ens granne, korrigerar oss och tillsammans med oss hela världen.

 Därför bjuder vi in alla att delta i den europeiska kongressen i Berlin i slutet av januari, så väl som till den stora sammankomsten i Arava som kommer att äga rum den här helgen! Speciellt människor som är i Europa bör känna att situationen blir mer och mer allvarlig från dag till dag. Det är därför vi måste förenas och dra ”En som är god och gör Gott” närmare in i den här världen! Så länge vi lär är vi tillåtna att göra det även egoistiskt.

 Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-12-23

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.