Veta systemet för övre styrning

Dr. Michael LaitmanFråga: Varför började vi studera del 8 av Talmud eser sefirot (Studiet av de tio sefirot) i stället för boken Zohar?

Svar: Först av allt fortsätter vi att studera Zohar dagligen under morgonlektionen, men bara fyrtiofem minuter i stället för nittio minuter som tidigare.

När vi läser boken Zohar handskas vi ständigt med partzufim av världen Atzilut, från vilken den övre styrningen har sitt ursprung: Arich anpin, Aba ve ima, Yeshsut, och ZON. Därför måste vi skaffa en förståelse för hur de är arrangerade, vad som utgör hierarkin och relationen mellan dem, och vilket program de utför.

Därför måste vi studera del 8 av TES (Talmud eser sefirot), som är den största delen av Studiet av de tio sefirot, som huvudsakligen beskriver världen Atzilut. Utan det kan vi inte ens komma nära Zohar.

Ju mer en person vet, desto mer förstår och erkänner han att egentligen vet han ingenting, som ger honom bättre möjlighet att fastställa sin bön, inte som en bebis som skriker, utan en tydligt analyserad begäran. Dessutom, om vi studerar TES med samma avsikt som vi tillämpar på boken Zohar, påverkar det oss och utför samma arbete när det gäller vår korrigering.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-12-2, Talmud Eser Sefirot

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.