Den andliga världen finns runt hörnet

Det är viktigt för en person som vill uppenbara andlighet att försöka uppnå att ”allt ska framstå som nytt i dina ögon”, som om jag nyss var född och jag börjar om från början. Jag vet inte vilken värld jag är i, eller vem jag är. När jag läser en artikel, har jag ingen aning om vad den talar om, som om jag ingenting vet om dessa saker. Jag raderar alla tidigare åsikter, som jag landat här från en annan planet utan att förstå en enda sak om ordningen i universum. Jag vill erfara det på nytt.

Varför? I sina läror, önskade kabbalister visa oss att det finns andliga fenomen i vår värld. De är dock dolda för oss, för om det inte fanns andlighet i vår värld, skulle andlighet inte kallas för dold. Det är därför vi måste försöka urskilja andlighet i vår verklighet . Men hur kan vi göra det? Vilken typ av speciellt ljus, vilken belysning kan hjälpa mig se den andliga verkligheten? Jag vet inte, jag måste behärska detta.

Kabbalister berätta för oss följande: Om du vill uppfatta andlighet som är dold i den här världen, kan du göra det genom ett nytt förhållningssätt mellan dig och omgivningen . Häri ligger ingången till den andliga världen, och du kan penetrera den. Genom din upptäckt av denna öppning, börjar du se en ny värld. Dess ingång finns i ditt förhållande till omgivningen, men det är en ny relation som du oväntat kommer att avslöja.

Plötsligt ser du att ingången till en annan värld är från den värld som omger dig. Ingen känner igen det. Det är som om du går nerför gatan och runt hörnet är du i den andliga verkligheten. Denna entré öppnas när du ser på vår värld på ett annat sätt, som om något helt främmande , med ett nytt förhållningssätt uppfattar du verkligheten ”Jag och omvärlden” på nytt.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.