Dag: 19 februari, 2010

Zoharkoden

WhatMakesWomenHappy_thumb.gifDan Brown, författaren till bästsäljaren Da Vinci-koden, är 2000-talets mest populäre författare. Da Vinci-koden är den roman som sålt mest av alla genom tiderna med sina 81 miljoner exemplar över hela världen.

Brown har nyligen publicerat en ny roman, Den förlorade symbolen. Här är några utdrag ur den:

Människans intentioner kan påverka hela världen […] Människans äldsta andliga sökande inriktades på att uppfatta hennes egen sammanflätning, att känna hur hon hängde samman med allt annat. Människan har alltid velat bli ’ett’ med universum… och uppnå ett tillstånd av ”för-en-ande.”

Då hon [Katherine] fortsatte läsa flämtade hon plötsligt till och ryggade tillbaka. “Herregud, här står till och med beskrivet hur sex av dimensionerna är sammanflätade och fungerar som en!” Hon tog skrämt ett steg tillbaka. “Vad är det här för bok?”

“En bok som jag hoppas att du ska läsa en dag.” […] titelbladet med dess tre sirliga ord. Den fullständiga Zohar.

Katherine såg på boken. “Menar du att de tidiga mystikerna visste att universum hade tio dimensioner?”

“Javisst.” Han gjorde en gest mot illustrationen av tio sammanflätade cirklar som kallades Sefirot […] Katherine visste inte vad hon skulle säga. “Men… varför studerar då inte fler människor det här?” Hennes bror log. “Det kommer man att göra. ”…” vi har fötts i en underbar tid. En förändring är på väg. Människan står på tröskeln till en ny tidsålder då hon åter kommer att vända blickarna mot naturen och de uråldriga metoderna … mot idéer i böcker som Zohar…”

Vi kommer att tända ljuset

Kabbalisten Michael Laitman En fråga jag fick: Hur kan jag stanna kvar i det inre arbetet och med rätt intention under Zoharkongressen 2010 när vi kommer in över våra huvuden med diverse arbete som att ta hand om barnen och andra saker?

Mitt svar: Man måste förstå att alla hinder är för ens eget bästa. Detta inkluderar hinder som en make / maka, barn, arbete, ekonomi, skulder, hälsoproblem, nära eller avlägsna människor som är emot en, ens eget tvivel, och att ogiltigförklara sig helt i sitt hjärta och själ. Detta är den olja som inte kan tändas på egen hand, utan endast när en person ständigt övervinner hinder under ständig spänning.

Den andliga världen blir avslöjad endast genom att övervinna. Om man överger dessa ansträngningar, dör elden omedelbart. Du måste häva dej över egot. Du måste känna att du är i höger och vänster linje samtidigt för att hitta mittlinjen. Detta är den veke som antänds. Det verkar som om Skaparen antänder den, men det är inte så. Du måste stiga för att tända den. Det står skrivet: ”Du kommer att tända ljusen.”

Den vänstra linjen kommer att ge dig möjlighet att utöva kraften att övervinna och avslöja Ljuset. Den är inte avslöjad för att förödmjuka dig och kasta dig ner. Du bör alltid vara trygg och säker på att den vänstra linjen finns i dig i samma utsträckning som den högre linjen för att du ska sträva efter godhet, Ljuset.

Om en person sätts i en situation där han misslyckas, sker detta endast om han har en särskild roll och beräkningen i förhållande till honom görs från speciella nivåer. Detta bör dock inte hända oss. Det är endast möjligt under förberedelsestadiet, som vi redan har passerat och som omfattar vår tidigare livscykel.

För närvarande finns vi i uppenbarelseperioden. Om vi försöker som det förväntas av oss under allt vi möter, då bör det inte gå nåt fel. Eventuella fel kan hända om vi misslyckas med att förverkliga våra fria val. Det är skrivet så, att vi alltid skall se på oss själva som halvt-syndare och halvt-rättfärdig. Vi har alltid en möjlighet att rikta oss själva och hela världen mot det goda. En person ges inte hinder som överstiger hans förmåga att rikta världen mot det goda.

Därför är det inte viktigt vilken typ av arbete du kommer att göra under kongressen. Det spelar ingen roll om du kommer att närvara vid föreläsningarna. Vad som är viktigt är hur du förnimmer alla önskningar som kommer att förenas och hur du kommer att ”tända dig” från anslutningen. Allt vårt arbete är internt. Dessutom spelar det ingen roll hur många som kommer att förenas och i hur många dagar. Med så många som är där, ska du säga, ”om vi förenar oss så många som vi är, kommer vi att ”tända ljuset”. Därför bör alla som kan delta delta. Det är inte realistiskt för en person att komma över denna fruktan, men tillsammans är det lätt.