Dag: 28 maj, 2020

Kabbala är inte en religion utan en vetenskap

Dr. Michael Laitman

Kommentar: Många ser på kabbala som en religion. Andra anser att det är en sekt.

Mitt svar: Det betyder att de helt enkelt inte vet något om kabbala. Kabbala är en vetenskap, inte en religion. För det första kan vem som helst studera det oavsett ursprung. Mina elever, som är representanter för olika nationer, bor på alla kontinenter. Om du tar en titt på vår morgonlektion kommer du att se människor av alla nationaliteter.

För det andra tvingar kabbala inte en person att utföra några religiösa handlingar. Kabbalister har inga fetischer, heliga föremål, eller riter. Det är helt enkelt uppnåendet av en högre sfär i vår värld och inget annat. Inget annat!

När du förstår det börjar du känna evighet, perfektion, den ömsesidiga inkluderingen av allt i allt. Du börjar förändra din världsbild, din inställning till världen. Denna metodik formar dig, den gör dig till en annan person.

Från KabTV’s program “Meetings with Kabbalah: Victoria Bonya,” 3/29/20