Arbete med gruppen av 10 en permanent tröskel av förståelse

Dr. Michael LaitmanFråga: Om gruppen av 10 inte är tillräckligt förenad, hur är det möjligt att tillsätta mer kontakt i den?

Svar: En grupp av 10 kommer förenas om jag  använder den för att ta över mitt ego.

Generellt måste jag använda hela världen för detta. För världen är skapt för mig: vännerna, gruppen av 10, hela mänskligheten, allt som händer, hela  bilden som mitt medvetande förstår sig på, som är indelad i det vegetativa, animaliska, och människan. All min förståelse av verkligheten är designad så att jag kommer transformera min förståelse av verkligheten till en kraft, till insidan av Skaparen, till ”det finns ingen annan än Han”.

Nu är hela min förståelse av verkligheten i mitt ego indelad i fyra faser av det stilla, det vegetativa, det levande, och det talande, och i miljarder delar, enbart för att mitt begär splittrades. Specifikt så är det denna splittring av världen i separata delar som döljer den enda kraften. Det mest användbara sättet som gör det möjligt för mig att greppa denna kraft är gruppen.

Gruppen bör förenas och ge alla möjligheten att känna en sådan förening, vad kontakt är. Ju mer människor förenas, reser vi oss nivå för nivå. Var och en av nivåerna som vi först förstår oss på är splittrad, fragmenterad, har en trasig form, och efter det för vi det hela till en enda enhet.

Det är så jag avslutar den nuvarande nivån och kan stiga till nästa nivå där jag kan ta emot ett större ego, ännu mer önskan att ta emot. Och då ser jag återigen en förvirrad bild av världen, som är som kaotisk och splittrad från ena ändan till andra, och återigen behöver jag samla och hitta dess delar, och förena dem under principerna ”Israel, Toran, och Skaparen är ett” och ”Det finns ingen annan än Han”, ”Den Gode som gör gott”.

Det är så vi alltid avancerar, steg för steg. Och för att göra denna process lättare för mig själv, hamnar jag i en liten grupp, i en grupp av 10. För i vår grupp finns det 100-tals  personer och det är omöjligt att förenas med allihop, det är som om att du vill förenas med hela världen. Man förstår inte mer än 10 riktiga ”bilder”, det är så vi är konstruerade. Det är ingen slump att räkningen i flera primitiva språk slutar vid 10, och sen kommer bara ”många”.

Men egentligen är detta inte så primitivt, utan en följd av vår förståelse. Faktum är att allt som är mer än 10, oavsett om det är femton eller en miljon, så spelar detta ingen roll för mig, för detta är bortom min förståelse. Till exempel, vi häller i en kopp mer än den kan fylla, det spelar ingen roll hur mycket. Även om vi spillde några droppar eller en kubik meter, så är det ingen skillnad.

Därför delar vi upp vårt samhälle i grupper av tio där det är lättare för individen att inkluderas i miljön, att hänge sig själv åt vännerna, att förbereda sig för att hänge sig åt att bli trogen att hjälpa resten av världen, vilket innebär att vara hängiven de högre krafterna, Skaparen. Angående detta sägs det, ”Jag sitter bland mitt folk”, det är så vi förbereder våra kelim: det är så det uttrycks från den sidan.

Men det betyder inte att jag har tänkt att vi är menade att vara instängda med de 10, och att ignorera resten. Ett sådant tillvägagångssätt är redan en klipa – ett skal. För om jag tidigare var en enkel egoist, vill jag nu vinna nytta med min vilja att ta emot från förbindelsen med de andra, från min hängivelse till dem. Just på detta vis ”suger” krafterna juicerna ur givandet. I detta fall sägs det, ”Skingrandet av de orättfärdiga, bra för dem och bra för världen . Det är bra för dem så att de inte kommer att vara i klipa, och det är bra för världen så att de inte ska komma till hela världen med sin metod.

[115063]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.08.20, samtal om grupperna om tio
videoikon WMV | ljudikon MP3