Zohar är till för hela mänskligheten

Dr. Michael Laitman with studentsFråga: Vad är det utmärkande med boken Zohar i den globala integrerade utbildningen? Är Zohars uppenbarelse i vår generation ett botemedel mot en kris, eller påskyndar den processen? Vad föregår den?

Svar: Först och främst, det är verkligen viktigt för oss att vi läser Zohar i en halvtimme per dag under våra dagliga lektioner. Så var det under studierna med Rabash, vilket är anledningen till att vi behåller samma ”dos”. Förutom att vi läser på morgontimmarna,  istället, vilket gör det ännu mer effektivt.

Vi förbereder även en bok som vi kallar för Zohar för alla, avsedd för de som vill förenas med oss, som förstår att vi genom att läsa denna bok drar Ljuset som förenar oss, och bara under detta ljus kan vi uppnå riktig förening mellan oss.

Det är anledningen till att vi alla måste läsa denna bok. Trots allt talar Zohar enbart om våra korrigerade kontakter, om våra korrekta inre system i hela mänskligheten, i vilken vi kommer att förenas i tanke och känsla, uppnå ett mål, en tanke, och därefter upptäcka oss på nivån för människan, likt Skaparen, den övre världen, det högre livet.

Det är därför jag är så övertygad om att våra ansträngningar med att förbereda Zohar för alla inte kommer att vara i onödan, att en tid kommer att komma då den kommer att bli läst av och använd av massorna. Precis som vi läser Zohar idag, kommer denna bok en dag att läsas av externa människor på olika sätt som t.ex på internet eller de sociala siterna. Zohar är verkligen källan till allt ljus som återvänder som för oss tillbaka till det goda, och det kan dras på olika nivåer. Och att återvända till godhetens källa innebär återvändandet till godhetens källa och tillståndet före splittringen, nämligen till nivån av förening mellan oss.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.10.11, Zohar