Att ta pulsen på världen

Dr. Michael LaitmanFråga: Sociala protester sprider sig runt jorden. Hur ska vi agera under dessa förhållanden?

Svar: Vi måste ge de som protesterar material som förklarar vad som egentligen händer i världen och varför den vaknar upp. Detta material måste hänvisa de som läser det till vår webbplats, där de hittar mer detaljerad information angående de nuvarande problemen och deras lösning.

Vi skapar inga revolutioner. Tvärtom, vi vill att allt ska gå fredligt till, genom inre arbete, genom inre förändringar. Det är bra att demonstranterna skriker på gatorna, men sen bör de inse att allt hänger på inre korrektion.

Våra vänner bör ta del i demonstrationerna, dela ut flyers, och vara bland demonstranterna, för att känna av dem, och för att förstå vad det är de vill ha, att absorbera deras begär. De behöver vara närmare dem – det kommer att underlätta att förbereda bättre material med vårt budskap. De behöver inte ropa med dem eller följa med i några upplopp. De ska bara leta efter rätt sätt att möta folket på deras nivå och sedan förklara för dem att korrektion bara kan uppnås genom kontakt med varandra, genom ömsesidigt ansvar.