Yom kippur och försoningen i varje själ

Dr. Michael LaitmanMeningen med hela den process som vi genomgår är uppenbarelsen av skaparen. Vi avslöjar honom genom hans handlingar emot oss. Av denna anledning skapar han ett system, lagar som existerar och opererar, och människan i detta system.

Sedan sätter han människan och systemet i rörelse. En person bör vara uppmärksam och lyssna till skaparens influenser, till vad som händer inom sig och utan för sig, för allt är det Skaparens handlingar. Som det är sagt ”Det finns ingen annan än han”. Om en person går med på att allt kommer från ovan, från Skaparen, så blir han känslig för allt som händer omkring honom, så att det till slut påverkar honom. Således börjar en person försöka tyda vad skaparen vill avslöja för honom. Genom att analysera alla olika handlingar: goda och onda, de som är nära honom och de som är långt ifrån honom, de som han ser som onda eller goda.

Så börjar en människa koda av Skaparens plan gentemot honom. Och när han avslöjar den stora avgrunden mellan honom och Skaparen, deras olikhet i tankar, så börjar han avslöja de två motsättningarna, en i kontrast till den andra.

Å ena sidan, känner han hur han vill följa sin egen natur. Men eftersom han redan kommit fram till att det är bättre att följa den motsatta naturen, förstår han att han borde handla på ett annat sätt. På så vis upptäcker han ondskan inom sig, de onda tankarna.

Men han blir glad åt dom! För när allt kommer omkring, så ju mer synder han hittar inom sig, desto mer kraft han lägger på att avslöja dem, desto närmare kommer han en sann bön, det vill säga att få en vilja att korrigera dem. Begäret efter denna korrektion kallas ”försoning”.

De onda tankarna behöver inte försvinna, men de bör ”förmildras”. Det  innebär att vi bör skaffa oss en annan intention över alla våra egoistiska begär och byta till ett altruistiskt begär.

Avslöjandet av synderna och brotten sker under ett enormt ljus, Ljuset Chochma (Visdom), som skiner på en person och avslöjar hur elak och motsatt skaparen han är. I proportion till sin ansträngning, kan man gå sin korrektion till mötes. Alla sina korrektioner, precis som alla våra synder, är skaparens arbete. I slutändan är alla synder och korrektioner, allt Ljus – sammanstrålningens Ljus – som vi drar för att förtydliga ondskan och korrigera den, enbart till för att tillfredsställa Skaparen. Det visar sig att människan genom att avslöja synderna och försona dem når förnöjsamhet; hon omfamnar Skaparen och når sedan total efterliknelse med honom.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2011.10.07, Shamati #177
videoikon WMVljudikon MP3