Begränsa dig själv till en punkt

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är det vi menar med ”enighet” när vi talar med världen?

Svar: Att förenas enligt den ömsesidiga garantin innebär att vara som en människa med ett hjärta. För att förena alla hjärtan till ett begär, så som det var innan kärlens sönderslagning, genomgår vi två tillstånd.

I det första steget neutraliserar vi viljan att ta emot för mottagandets skull och därigenom uppfyller vi villkoret för Chafetz Chesed, ”Gör inte det du själv avskyr mot någon annan”. I kraft av detta skadar jag inte längre min nästa. Jag dömer inte längre en person efter hur bra eller dålig han är i mina ögon, hur mycket jag kan utnyttja, kontrollera och bedra honom.

Jag letar inte längre efter att tjäna på världen. Jag vill helt enkelt inte ha någonting. När jag väl uppnår hela min ondskas storlek och falskhet, som varje sekund får mig att skada andra, önskar jag att i så stor utsträckning som möjligt minimera användningen av mina begär. Jag ber bara om sådant jag inte klarar mig utan, det absolut nödvändigaste, och hoppas att jag därigenom ska uppnå den givande egenskapen.

Jag vill bli en punkt, som Malchut som införlivas i Bina. Bara en punkt. Det är som om jag inte existerar. Mitt ”Jag” är inkluderat i och helt hängivet Bina, som en spermie i en livmoder. För närvarande är jag bara en spermie i en livmoder som inte existerar för sin egen skull, utan bara för den högre.

Detta är det första stadiet där våra hjärtan ännu inte är förenade, men de stöter heller inte bort varandra.

I nästa stadie börjar de närma sig, som det står skrivet, ”Ålska din nästa som du älskar dig själv” Med hela mitt hjärta (eftersom jag inte har några andra verktyg), kontrollerar jag min nästas hjärta för att se i vilken utsträckning jag kan tillfredsställa och ta emot från honom. Mitt hjärta arbetar helt och hållet för att tjäna och uppfylla hans hjärta, och han behandlar mig på samma sätt. Detta är enigheten vi uppnår mellan våra hjärtan genom att verkställa principen för kärlek till sin nästa såväl som för sig själv, och därigenom blir vi som en man i ett hjärta.

Från den 5:e delen av den dagliga kabbalalektionen 11.07.27, ”Freden”