Dag: 13 april, 2011

Ett tecken på andlig utveckling

Dr. Michael LaitmanFråga: Vilka tecken kan hjälpa oss att avgöra om en person går framåt i studierna av Zohar?

Svar: Vilka böcker du studerar har ingen betydelse i detta hänseende, eftersom förutom att studera Zohar studerar vi också Talmud Eser Sefirot samt artiklar och brev av Baal HaSulam och Rabash som förklarar hur vi kan utveckla oss mot enhet bland oss och mot ömsesidiga studier. De hjälper oss att bli organiserade på rätt sätt. Efter att vi organiserat oss själva till en studiegrupp, börjar vi studera den faktiska kabbalan.

Syftet med studiegruppen i kabbala är inte att studera materialet, men att genom läsningen aspirera att förverkliga ”Segula”, vilket innebär att frammana inflytandet av Ljuset på oss från en högre nivå. Om vi under studierna önskar att Ljuset skal bli avslöjat inuti vår enhet, kommer vi med denna ansträngning bygga den högre nivån och sedan leder vår ansträngning till uppkomsten av denna nivå.

Men om vi studerar och försöker bara att förstå materialet, då studerar vi inte Toran. Det beror på att Toran hänvisar just till våra ansträngningar och uppkomsten av en ny nivå i den.

Därför, genom att studera de primära källorna (Zohar, böcker av Ari, och Talmud Eser Sefirot) bestäms framsteg av kraften i din strävan att avslöja nästa nivå inom dig, istället för en önskan att bara kunna materialet.

Det finns inget avancemang i förståelse eller i att samla kunskap, därför att att före förnimmelsen av den övre världen är alla våra föreställningar om den felaktig.