En rent mänsklig kvalitet

Dr. Michael LaitmanFråga: Om Skaparen skapade bara två krafter, mottagning och skänkande, vad hänför ”skam” till då, och var är dess rot? Varför har det en sådan styrka att den är ännu starkare än begär?

Svar: ”Skam” är en oberoende ”varelse”. Om Skaparen inte hade skapat skam skulle vi inte känna att vi är mottagare och motsatta Honom. Skam är en avsiktligt skapad kvalitet som är avsedd endast för människor.

Vi talar inte ens om skam i denna värld, som, eftersom det är ett avtryck av övre skam, liknar det något. Övre andlig skam är en förnimmelse att du är på andra sidan Skaparen och är motsatt Honom. Du känner hur denna opposition nedvärderar dig bredvid Hans skänkande, och i vilken utsträckning dina egoistiska tankar är motsatta tankar om skänkande. Denna skam är så stark att en person inte kan tolerera det!

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-11-30, The Study of the Ten Sefirot

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.