Inlägg i kategori ''

När en väg slutar börjar en annan

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur upptäcker Binah, som inte vill ta emot, plötsligt att hon måste ta emot ”för att skänka”?

Svar: På nivån ”att skänka för att skänka” (GAR de Binah), när Binah blir lik Skaparen i att hon inte tar emot, upptäcker hon att Skaparen också är en givare. Därför inser hon att hon måste ge. Men vad kan hon ge?

Skaparen ger till henne och hon känner Hans kärlek i detta. Därför förstår hon att om hon inte längre vägrar att ta emot och börjar ta emot från Honom, kommer detta att ge Honom enorm glädje, vilket orsakar henne att använda begäret att ta emot, men för att skänka till Honom (ZAT de Binah).

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-12-02, “Mighty Rock of My Salvation”

Veta systemet för övre styrning

Dr. Michael LaitmanFråga: Varför började vi studera del 8 av Talmud eser sefirot (Studiet av de tio sefirot) i stället för boken Zohar?

Svar: Först av allt fortsätter vi att studera Zohar dagligen under morgonlektionen, men bara fyrtiofem minuter i stället för nittio minuter som tidigare.

När vi läser boken Zohar handskas vi ständigt med partzufim av världen Atzilut, från vilken den övre styrningen har sitt ursprung: Arich anpin, Aba ve ima, Yeshsut, och ZON. Därför måste vi skaffa en förståelse för hur de är arrangerade, vad som utgör hierarkin och relationen mellan dem, och vilket program de utför.

Därför måste vi studera del 8 av TES (Talmud eser sefirot), som är den största delen av Studiet av de tio sefirot, som huvudsakligen beskriver världen Atzilut. Utan det kan vi inte ens komma nära Zohar.

Ju mer en person vet, desto mer förstår och erkänner han att egentligen vet han ingenting, som ger honom bättre möjlighet att fastställa sin bön, inte som en bebis som skriker, utan en tydligt analyserad begäran. Dessutom, om vi studerar TES med samma avsikt som vi tillämpar på boken Zohar, påverkar det oss och utför samma arbete när det gäller vår korrigering.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-12-2, Talmud Eser Sefirot

En rent mänsklig kvalitet

Dr. Michael LaitmanFråga: Om Skaparen skapade bara två krafter, mottagning och skänkande, vad hänför ”skam” till då, och var är dess rot? Varför har det en sådan styrka att den är ännu starkare än begär?

Svar: ”Skam” är en oberoende ”varelse”. Om Skaparen inte hade skapat skam skulle vi inte känna att vi är mottagare och motsatta Honom. Skam är en avsiktligt skapad kvalitet som är avsedd endast för människor.

Vi talar inte ens om skam i denna värld, som, eftersom det är ett avtryck av övre skam, liknar det något. Övre andlig skam är en förnimmelse att du är på andra sidan Skaparen och är motsatt Honom. Du känner hur denna opposition nedvärderar dig bredvid Hans skänkande, och i vilken utsträckning dina egoistiska tankar är motsatta tankar om skänkande. Denna skam är så stark att en person inte kan tolerera det!

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-11-30, The Study of the Ten Sefirot