Den arktiska isen smälter om tio år

I nyheterna (Från The Norway Post): ”Den arktiska havsisen smälter mycket snabbare och mer dramatiskt än vad som tidigare uppskattats, enligt ny forskning av Norwegian Polar Institute (NPI).

”Detta innebär att Norra ishavet kan komma att vara isfritt sommartid om tio år, och alltså inte om mellan 50 till 100 år som tidigare uppskattats.

Mätningar gjorda av NPI med hjälp av förankrade hydrofoner påvisar en dramatisk minskning av andelen uppbyggd havsis jämfört med 1990-talet.

”Forskare vid NPI menar att en ökad flukuation i havsvattnets värmenivåer kan ha en viktig betydelse i uttunningen av den tjocka isen. Med den tjockaste isen nästan helt borta och med MY värden som visar på en istjockhet typisk för förstaårs havsis närmar vi oss en situation i vilken gynnande förhållanden skulle kunna smälta det mesta av Norra ishavets istäcke under en sommar.”