Etikett: Kris

Idéns enkelhet

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är huvudidén i den integrerande metoden som vi kan erbjuda bred publik?

Svar: Idén är väldigt enkel: Allting kan lösas genom enande eftersom det är den viktigaste naturlagen.

Idag manifesteras den här lagen öppet i alla de existerande systemen, inklusive de artificiella systemen vi skapat. Och detta talar för det faktum att vi själva är på väg att bli integrerat sammankopplade inom oss och att det inte finns någonstans att ta vägen: Det är naturens system som tar in på oss mer och mer och pressar oss med miljön och andra faktorer. Det visar sig att att vi inte har något annat val – vi själva behöver bli lika dessa system.

Idén är väldigt enkel. Den kom inte från huvudet, från några intellektuella slutsatser, utan från utforskandet av naturen. Vill du kontrollera saken? Gör det! Tusentals forskare från olika områden inom vetenskap, teknik, psykologi, och politik kan bekräfta det åt dig.

Fråga: Och vad är rätt ”connection”?

Svar: En korrekt ”connection” är en förståelse för det ömsesidiga deltagandet i vårt  gemensamma jordliga liv. Vi omringas sakta men säkert. Låt oss börja förändras i den här riktningen. Då kan vi arrangera vårt liv på rätt sätt.

I allmänhet förstår folk det här, för när allt kommer omkring så droppar det ner på oss genom media, det hänger i etern, och det finns ingen väg runt det. Vi kan se hur sammankopplade de europeiska länderna är och vilket enormt problem det är att de inte kan kommunicera och samarbeta ordentligt trots det faktum att de till synes är bundna till varandra. Bara en faktor, människan, är källan till obalansen och störningarna här. Alla andra system har redan blivit integrerade.

Från ett samtal om Integrerad Utbildning, 2012-05-20