Författare: Ketil

Ett tecken på andlig utveckling

Dr. Michael LaitmanFråga: Vilka tecken kan hjälpa oss att avgöra om en person går framåt i studierna av Zohar?

Svar: Vilka böcker du studerar har ingen betydelse i detta hänseende, eftersom förutom att studera Zohar studerar vi också Talmud Eser Sefirot samt artiklar och brev av Baal HaSulam och Rabash som förklarar hur vi kan utveckla oss mot enhet bland oss och mot ömsesidiga studier. De hjälper oss att bli organiserade på rätt sätt. Efter att vi organiserat oss själva till en studiegrupp, börjar vi studera den faktiska kabbalan.

Syftet med studiegruppen i kabbala är inte att studera materialet, men att genom läsningen aspirera att förverkliga ”Segula”, vilket innebär att frammana inflytandet av Ljuset på oss från en högre nivå. Om vi under studierna önskar att Ljuset skal bli avslöjat inuti vår enhet, kommer vi med denna ansträngning bygga den högre nivån och sedan leder vår ansträngning till uppkomsten av denna nivå.

Men om vi studerar och försöker bara att förstå materialet, då studerar vi inte Toran. Det beror på att Toran hänvisar just till våra ansträngningar och uppkomsten av en ny nivå i den.

Därför, genom att studera de primära källorna (Zohar, böcker av Ari, och Talmud Eser Sefirot) bestäms framsteg av kraften i din strävan att avslöja nästa nivå inom dig, istället för en önskan att bara kunna materialet.

Det finns inget avancemang i förståelse eller i att samla kunskap, därför att att före förnimmelsen av den övre världen är alla våra föreställningar om den felaktig.

Skaparen: Vittnet till vår enhet

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan jag förstå att jag älskar min vän?

Svar: Det händer när jag inte längre ser hans kropp och förnimmer att våra känslor (hjärtan) och sinnen förenas tillsammans. Först kunde vi bara föreställa oss en sådan koppling, men sen så inträffar det faktiskt bortom våra kroppar. I detta sammanhang börjar vi känna Skaparens närvaro.

Ett tillstånd när du är i stånd att förenas med en vän i sinne och hjärta och Skaparen finns mellan er kallas kärlek till en vän. Ett villkor kan inte uppfyllas utan de andra: Alla tre parametrar måste fogas samman. Skaparen blir avslöjad mellan oss som vittnet till att vi verkligen har ett samband med varandra.

Från lektion 2, WE! Kongressen 4/2/2011
videoikonVideo ljudikonMP3

Per definition kan vi inte förstå varandra

Dr. Michael LaitmanUtan korrekta definitioner finns det inget gemensamt språk. Det tycks som om vi använder samma ord, men varje ord har en helt annan betydelse för oss. Låt oss säga att vi började undervisa i ett främmande språk till någon, men gav egenmäktiga definitioner för orden. Vår student skulle börja tala med någon annan, men ingen av dem skulle förstå den andra. Som vanliga människor, förstår vetenskapsmän och filosofer inte kabbalister.

I allmänhet är detta problemet med alla mänskliga relationer, eftersom vi alla har våra egna speciella definitioner för orden. Vanligtvis är dessa skillnader inte signifikanta, men ändå, det är därför det är så svårt för oss att kommunicera med varandra.

När det gäller skillnaderna mellan de vanliga definitionerna accepterade inom vetenskap och filosofi och den kabbalistiska visdomen, finns det absolut ingen förbindelse alls. Det verkar för folk att de redan vet vad den andliga världen och Skaparen är. Människor känner att de inte behöver ändra sig för att nå Honom i sina förnimmelser. De förstår inte att de uppfattar hela världen inom sina egoistiska begär och att andlig uppfattning kräver att uppnå likhet med det som studeras.

Tills vi når fram till en gemensam nämnare här, är det omöjligt att prata. Per definition förstår vi inte varandra. Forskare är smarta människor, men tyvärr använder de olika definitioner.

Kabbalah konstaterar att ens verklighetsuppfattning beror på personen, på hans egenskaper, egoistiska eller altruistiska. Vi uppfattar hela verkligheten inom oss själva, ingenting finns utanför. Allting är relativt.

Det är svårt för forskare att hålla med om detta. De har inte några sådana tidigare antaganden innan sina studier; de behöver dem inte. Vetenskapen studerar allt på insidan av dom egoistiska begären och kommer inte utanför denna gräns. Det är därför de inte är känsliga för sådana nyanser, att vara inne i begäret, i enlighet med dess storlek och kvaliteter.

Dessutom, för dem är allt redan klart. De är inne i ett litet rum och studerar saker bara inuti det. Man kan ju säga, ”Men, jag studerar saker i rummet bredvid. Man kan komma ut ur rummet till ett annat, och studera saker där.” Men de är förbryllade: ”Finns det ett annat rum?” Det finns inget behov, förståelse eller uppfattning om att något sådant kunde existera. Det är därför som de anser att kabbalah är en filosofi som påstås vara avskild från verkligheten. För dem är vetenskap, studier, och fakta bara här i vår värld.

Med andra ord, i hans utveckling, har en person ännu inte kommit till den uppfattningen att det finns en verklighet högre än den som vi uppfattar med våra begränsade sinnesorgan. För detta är det de respektive interna kvaliteterna som behövs, uppenbarelsen inom personen av den andliga genen (reshimo, minne) så att han börjar komma överens, acceptera och känna sådana definitioner.

I verkligheten är det bara motgång som är till hjälp här. Ljuset träffar begäret om och om igen, och låter personen känna hur han kastas upp och ner. Således lite i taget, börjar han att förstå att något sådant verkligen kan existera.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 12/27/2011, “Den kabbalistiska visdomen och filosofi”
videoikonVideo ljudikonMp3

En välbekant sång låter bättre

Dr. Michael LaitmanVi måste förbereda oss för kongressen så att vi kommer dit med ett upplyft humör. Vi måste bli bekanta med allt förberedande material, titta på alla videoklipp, och lära oss alla låtar som vi kommer att sjunga där.

På detta vis bör det inte vara något nytt eller komma som några överraskningar för dig. Ju mer bekant materialet är, desto starkare intryck gör det på dig. Vi lär utav världarnas struktur att den första föreningen mellan den manliga och kvinnliga delen inte avlar ett nytt liv, utan bara skapar kärlet (kli). Ljuset blir bara uppenbarad i detta kli som startar med den andra föreningen.

Först av allt, behöver en person förbereda sina begär (kärl, Kelim) och därför, är det värt att bekanta sig med allt material. Om allt är bekant för en person, kommer han eller hon att kunna uppnå en starkare koppling under konventet. Och om vi ser något för första gången, kan vi inte behärska det omedelbart. Vi har ännu inte begäret för det, och det finns ingen plats för att ta emot uppfyllelsen, det är bara det första mötet.

Men bara att ha en sammankomst är inte tillräckligt för oss, vi vill ha delaktighet och självförverkligande. Det är möjligt bara om du är väl förtrogen med programmet. Vi talar inte om några individuella prestationer, men vi måste veta och delta i allt annat som händer på scenen.

Uppenbarelse, korrigering, uppfyllelse

Dr. Michael LaitmanEndast två delar finns i verkligheten: Skaparen och skapelsen. Slutligen känner skapelsen det överflöd som Skaparen ger till den. Och om skapelsen går igenom förändringar, händer det eftersom Skaparen förändrar den antingen för det bästa eller för det värsta, i alla olika former, beroende på subjektiva förnimmelser.

Vi ger olika namn till Skaparens inflytande på skapelsen: ”dom” och ”nåd”, ”gott” och ”ont”, enligt vad som uppenbarats för oss. På ett eller annat sätt går alla dessa definitioner inte bortom gott och ont eftersom de är beroende av vår önskan att ta emot njutning.

Det finns helt enkelt många former av gott och ont eftersom strävan efter njutning består av olika nivåer. Ljuset har gjort olika former av avtryck i den med sitt inflytande. Det är därför vi delar upp Skaparens inflytande i tre typer:

  • Ljuset som avslöjar kärlet;
  • Ljuset som korrigerar kärlet;
  • Ljuset som uppfyller kärlet.

Detta är ordningen: uppenbarelse, korrigering, uppfyllelse. Denna process består av många steg som ingår i alla önskningar och grupper av begär som ingår i varandra. De är alla framstående enligt deras nivå av Aviut (grovhet) i djuphet och kraft, och deras blandning väcker tusentals gensvar i oss.

Till exempel, en del av min önskan är i skede av uppenbarelse, en annan del går igenom korrigering, och en tredje del kanske redan blir uppfylld. Begärens korrelationer är så olika och förändras så mycket att vi upplever en oräknelig mängd reaktioner och känslor. De utgör bilden av den värld där vi finns.

Till slut uppfattar vi endast en manifestation av begärets kraft, bruten i många delar i vår uppfattningsförmåga. Naturligtvis kan vi inte kontrollera begär, deras grupper och kombinationer, och särskilt de etapper som vi upplever. Det är därför i vårt avancemang som vi behöver bara sträva mot den största närhet till Skaparen, kärlekens egenskaper och givande, mot enhet.

Vi väcker Ljuset, dess styrka och dess manifestation genom denna strävan. När den närmar oss, går vi igenom stadierna av uppenbarelse, korrektion och uppfyllelse i våra begär.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 3/1/2011, Skrifter av Rabash
videoikonVideo ljudikonMP3

Jag bor inuti min nation

Dr. Michael LaitmanNär jag förbereder mig för lektionen, måste jag föreställa mig att jag kommer till ett möte med Skaparen för att komma närmare Honom och in i Hans synfält. Det beror på att jag kommit till gruppen, platsen där Skaparen blir avslöjad . Han kommer inte att bli avslöjad utanför gruppen.

Det är skrivet om detta i Skriften: ”Jag bor mitt ibland mitt folk”. I utsträckningen av gruppens höjd och kraft, vilket innebär kvantiteten och kvaliteten av sina insatser, kommer jag att kunna njuta av Ljuset som jag får genom den.

Gruppen är Shechina, Malchut av den oändliga världen. Gruppen är min ark, min moderliga livmoder, och min själ i ordets rätta bemärkelse. Det beror på att det är samlingen av alla begär som jag saknar för att rätta till dem och uppnå korrigering.

Därför måste jag föreställa mig att Israel, Toran, och Skaparen är ett, att jag är en helhet, ett kli tillsammans med gruppen, som en man med ett hjärta där ömsesidig garanti råder. Detta kli uppnår det enskilda Ljuset.

Huruvida det finns ett Ljus eller flera Ljus beror på hur tätt sammansvetsade vi är. Om vi är svetsade, kommer Ljuset att påverka oss, och dess kraft att öka i enlighet med vår enhet, som också växer sig starkare. Då kommer vi att uppnå korrigering.

Vad innebär korrigeringen? Den uppgår till enhet själv. Så fort vi uppnår enhet, kommer Ljuset, korrigerar och fyller oss.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 3/1/11, Skrifter av Rabash

Sänk huvudet och ta så mycket du vill

Dr. Michael LaitmanFråga: Var får vi styrkan att tolerera korrigeringarna?

Svar: Från omgivningen. En person har själv inte styrkan att gå framåt en tum. Om gruppen ger dig förverkligandet av målets betydelse,  och visar hur förödmjukande och avskyvärt det aktuella tillståndet är, kommer du att ha kraften att vakna upp ur detta tillstånd till ett bättre, mer utvecklat tillstånd.

Sagt annorlunda, givande blir  bättre i dina ögon, även om det verkade värre för dig innan. Du brukade tänka, ”Varför måste jag skänka och förenas med vännerna? Detta är motbjudande för mig. Jag är oförmögen till det”. Men vännerna visar att detta är utveckling. Du ser att alla strävar efter detta och sedan kommer avund, en passionerad lust, och stolthet att dra dig mot samma sak. Och då är man redan kompetent att göra det.

Detta är dock bara på villkor att du kan sänka ditt huvud inför omgivningen. För att göra detta har du fått tillgång till allt som behövs. Du har kraften att förkasta dig själv, men om du inte använder dem finns inget du kan göra. Du har kommit till gruppen och blivit tillsagd ”Ta det”. Det är här ditt fria val börjar: Att ta emot det eller inte?

”Att ta det” betyder att upphäva sig själv, att sänka huvudet. Varsågod, gör det och du kommer avancera framåt. Ju mindre och mer ödmjuk du känner dig i relation till vänner, ju mer behöver du deras hjälp. Då kommer du att kunna ta emot förverkligandet av din egen ödmjukhet och Skaparens storhet från dem, för att avancera framåt enligt detta.

Men om du inte kan eller vill sänka dig inför dem, förblir du en ”tupp” med huvudet högt, och kommer att förbli på den djuriska nivån.

En plikt att lära från en äkta kabbalist

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan en person veta att hans lärare är en riktig kabbalist?

Svar: Hur kan du veta att han är en sann kabbalist? Han kan inte visa er några särskilda diplom eller utföra mirakulösa handlingar som ser andligt ut för dig, eftersom hur vet du egentligen vad andlighet är? Därför, kan du bara lyssna till ditt hjärta och undersöka om det du hör är i resonans med dig, ansluter dig till roten av din själ.

Jag studerade på fem eller sex ställen innan jag hittade Rabash. Och jag brukade lämna dem, inte för att jag skulle hitta något bättre: jag bara såg att det fanns inget annat att göra där, inget annat att lära. Och det är inte för att deras avsikt var att lura mig, bara att var och en av dem hade sin egen metod, idéer och vanföreställningar.

Men jag sökte en plats där jag kunde studera kabbala som en vetenskap. Och när jag träffade Rabash, såg jag omedelbart att hans elever studerade autentiska primära källor: Zohar, verk av ARI, Baal HaSulam, som är de mest grundläggande kabbalistiska texter, och att han kopplade djup mening till begreppen i en logisk form, utan yttre religiösa handlingar eller meditation.

Med andra ord, använde han en strikt vetenskaplig inställning utan att vingla över till den ena eller den andra sidan. Vid det läget hade jag redan insett att allt annat har ingenting med sanningen att göra. Jag hade en känsla av att var än som de pratar om några handlingar i samband med den fysiska kroppen eller fantasier, inte har något med andlighet att göra.

Jag hade en mycket tydlig känsla av att här fanns det någon sorts ingång till en mer inre värld som inte är beroende av kroppen eller fantasin, eller på alla dessa egenskaper jag har för tillfället. Det krävs att en person avslöjar ett visst inre skikt inom sig, och jag letade: Hur gör jag det? Och när jag kom till Rabash och började studera, såg jag att det är precis om det som han talade om.

Baal HaSulam skriver att alla som önskar att erhålla sig andlig kunskap måste finna sig en lärare, en autentisk vis kabbalist som verkar vara rätt för jobbet. Men om han känner att han är på en plats som inte passar honom, bör han inte sluta leta. Trots allt, tiden håller på att rinna ut.

Den andliga kärlekstriangeln

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad innebär det att engagera sig, att sätta in mig själv i gruppen?

Svar: Å ena sidan känner vännerna och jag mig lika i förhållande till Skaparen, eftersom vi önskar att uppnå Honom lika mycket. Medan vi själva är splittrade av hat. I detta fall, hur alla behandlar alla andra är hur en person behandlar gruppen. Och för att delta i gruppen, måste man förvandla hat till kärlek.

The Spiritual Love Triangle

Gruppen definieras utifrån två parametrar:

1. Den består av de vänner som längtar efter att känna Skaparen som  jag,  men
2. Jag hatar dem.

Om båda dessa villkor är uppfyllda, då ligger vägen till andligheten framför mig. Trots allt, hur kan denna triangel finnas: De söker andlighet, men jag hatar dem, och i så fall, hur är det möjligt för mig att också längta efter Skaparen? Och om jag värkligen längtar efter Honom, hur kan jag hata dem i första hand?

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.02.06, Den kabbalistiska visdomens essens
videoikon Video | ljudikon MP3

Natten för uttåget ur Egypten

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad innebär det att tacka Skaparen?

Svar: Efter alla ansträngningar som krävs av mig i spridning, studier, och gruppen, uppnår jag en förtvivlan och då börjar jag att uppfatta mitt egoistiska begär som separat från mig själv. Det är samma sak som hur en sjuk person känner platsen för sjukdomen och dess källa, det smärtande området, inom sig, som man urskiljer och vill isolera.

Då börjar man arbeta för att komma ut ur Egypten, för att isolera sina egoistiska begär. Man försöker separera sig från det, men kan inte göra det. Så passerar den första och den andra av de egyptiska plågorna.

Efter det börjar man känna att alla dessa förändringar i förhållande till ens onda böjelse frammanas av Skaparen. Som Toran berättar, informerar Skaparen Moses att han har gett mer styrka till Farao för att bestiga och upphöja Sig över honom.

Man börjar se och förstå att Skaparen gör allt arbete inombords. Han leder en upp, ut ur de egoistiska beräkningarna, och sänker en sedan, därefter faller man tillbaka. Sedan tar Skaparen ut en igen och senare faller man igen. Det är så gång på gång, så erhåller man kunskap och en känsla av det faktum att om Skaparen inte utför dessa åtgärder på en, kommer man alltid att förbli i sitt Egypten, inne i sina egoistiska begär.

Dessa intryck samlas, blir tydligare och starkare, tills man ropar, redo för vad som helst – även att anpassa mörkret för sin egoism – allt för att fly från den. Detta är det ”egyptiska mörkret”, natten för uttåget ur Egypten. Det finns inget mörker i en större än det här, men om man vet att man följer Skaparen, då föredrar man detta mörker. Naturligtvis föredrar man det inte i sin önskan att njuta, utan för att Skaparen går framför en.

Och detta uppnås genom noggrant arbete.