Kategori: Kvinnor

Hur prioritera?

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad kan en kvinna göra om disseminering tar 5-6 timmar om dagen, och det inte finns någon tid över till arbete vad gäller grupp, och då särskilt att delta i workshops? Hur kan vi prioritera vår tid?

Svar: Jag tror att man måste ägna en viss tid åt inre arbete. Disseminering till allmänheten är mycket viktigt för utan det kommer vi inte att gå framåt, men om man inte ägnar den inre andliga utvecklingen någon uppmärksamhet är det inte bra.

Man hamnar efter i materialet; man kommer inte kunna delta med alla som i ett team, och så vidare. Vi måste fortfarande prioritera så att det inre arbetet, det vill säga deltagande i workshops för kvinnor, samt i allmänna lektioner och workshops, inte blir lidande på grund av yttre disseminering. Du bör göra ditt schema tajtare och inte missa våra allmänna aktiviteter, särskilt  workshops.

Men utan dissemination är det också omöjligt, inte för att någon ropar efter oss, utan snarare för att vi i vårt inre uppenbarar de gap som kommer att fyllas med det övre Ljuset. Om vi studerar utan att förmedla det vidare till andra, förblir vi bara tomma besserwissrar för enbart mekanisk kunskap kommer att komma in i oss, inte andlig sådan.
[99795]

Från den virtuella lektionen 2013.02.03
videoikon WMV | ljudikon MP3

Män, stöd kvinnorna!

каббалист Михаэль Лайтман

Fråga: Vad kan männen göra för att stödja kvinnorna under kongressen?

Svar: Män måste visa kvinnorna att de väntar på förbindelse, kommunikation och samarbete, och räknar med deras totala stora önskan som ordentligt kan skaka om männen, och ge dem en rättvis omskakning, med en sådan fart att de kommer att känna en skyldighet att röra sig vidare till en annan nivå för att fylla kvinnornas kli.

Från den virtuella lektionen, 2012.12.30
videoikon WMV | ljudikon MP3 (båda på engelska)

Det kommer att gå bra för kvinnan!

каббалист Михаэль ЛайтманFråga: Kvinnor har ofta svårt att kommunicera med varandra. Hur kan jag tvinga mig själv att stödja mina väninnor, att ta hand om kvinnornas grupp för att delta i kvinnornas allmänna händelser, när redan tanken på att kommunicera med varandra är outhärdlig?

Svar: Detta händer bara i början, särskilt för kvinnor, eftersom de inte är vana vid att kommunicera med varandra. Varje kvinna är liksom för sig själv, de behöver inte kommunicera med andra, så länge hon hade ett samband med en man.

Men för andlig uppstigning krävs kommunikation mellan kvinnor och deras gemensamma påverkan på män. Därför är det högsta målet få dem att börja förenas, då de börjar känna att man kan höja sig över sina djuriska fördomar och vara tillsammans. Det kommer att hända! Det händer redan – jag känner det.

Vår kvinnoorganisationen är kanske den enda i världen som kan visa dig hur kvinnor verkligen kan förenas över deras individualistiska natur.

Från den virtuella lektionen 30/12/2012
videoikon WMV | ljudikon MP3

Förstå varandra och uppenbara Skaparen

Dr. Michael LaitmanFråga: Alla består vi av manliga och kvinnliga delar. Hur ska jag arrangera de maskulina och feminina delarna inom mig för att spela rätt roll i relation till den manliga gruppen?

Svar: Precis, vi består alla av både manliga och kvinnliga delar. Om det inte var så att både en man och en kvinna existerar inom oss skulle vi inte kunna kommunicera med varandra. Varje molekyl, varje atom, varje partikel består av två motsatta delar; annars skulle de inte existera.

Jag kan kommunicera med och förstå kvinnor just för att det finns en kvinnlig del i mig förutom min dominanta manliga del. Annars skulle jag inte på något vis förstå vad det är . Sönderfallet av den gemensamma viljan (kli) gör det möjligt för oss att bestå av motsatta delar, som i sin tur tillåter oss att ta kontakt och förenas.

Av denna anledning måste man inom sig föreställa sig en form av det motsatta könet, den motsatta delen, och använda denna del för att, om jag är man, gå in i den kvinnliga delen, för att förstå, förnimma och se dessa efterfrågningar, inre begär, strävanden, och försöka att vara mer lyhörd för dem. Och detsamma gäller för kvinnor.

Kvinnor är ofta kritiska till och har stora krav på män. Män behöver behandlas lite som barn, och kvinnor måste vara som något av mödrar till dem. Detta är riktigt, mer korrekt.

En man är alltid under antingen en moders eller hustrus inflytande. Vi tror att han är helt fri, men i själva verket är detta inte sant. I ett korrekt samhälle kontrollerar först modern och sedan frun mannen. Detta är verkligen ett korrekt samhälle eftersom kvinnan är närmare naturen, hon begår färre misstag och är mer balanserad. Jag talar om ideala tillstånd, vad naturen praktiskt har givit oss. Och detta är anledningen till att vi måste vara mer lyhörda mot varandra.

Vi börjar förstå Skaparen när vi har en ordentlig förbindelse mellan varandra. Skaparen uppnås som det gemensamma elementet mellan oss, som består av båda delar. Han kallas “Boreh”, från orden “Bo” och “Reh,” vilket betyder “kom” och “se”. Detta är Skaparens namn. Vad betyder ”kom” och ”se”? Uppnå denna egenskap och du kommer att upptäcka den inom dig—detta kommer att vara Skaparen. Och hur uppnår vi Honom? Vi gör det specifikt genom en ömsesidig förbindelse.

Detta är varför en ömsesidig, korrekt förståelse, tillsammans med att riktigt komma närmare varandra i syfte att uppenbara Skaparen kommer att föra oss till målet.

Från den andra lektionen under Moskvakongressen, 2011.06.10
videoikon WMVljudikon MP3

Kvinnogruppers roll

Dr. Michael LaitmanFråga: Behöver vi en kvinnogrupp? Vilken är kvinnogruppens roll?

Svar: I princip finns ingen sådan koppling mellan kvinnor som det finns mellan män. En man bör förenas i en enda riktning med sina vänner, så mycket så att det inte finns någon skillnad kvar mellan dem. Det vill säga, att på den jordiska nivån måste de försöka uppnå en absolut sammansmältning med varandra i känslor och tankar.

Denna egenskap, denna förmåga att förbindas är inneboende i män; de behöver bara jobba på det. Enbart egoism separerar dem, och de måste förenas över den. Om det finns två vänner och det mellan dem finns en ömsesidig egoism som stöter dem bort från varandra, måste de ändå etablera kontakt.

Detta är männens uppgift. Den kvinnliga delen kan inte göra det.

Männens del inkluderar de objekt som i sig själva bär den potentiella egenskapen av att vara förmögna att koppla samman med varandra. Potentiell! De måste skapa detta nätverk av förbindelser mellan varandra. De kan göra detta. Det är deras korrigering.

Den kvinnliga delen är skapad på ett sådant vis att varje kvinna är en drottning för sig. Hon kan inte förbindas med andra kvinnor genom band, som männen. Hon kan däremot tillsammans med andra kvinnor skapa en gemensam vilja att nå målet.

Detta är kvinnornas uppgift. Denna vilja måste riktas, som om förmedlas till den manliga delen, och genom dem till Skaparen.

Från den andra lektionen under moskvakongressen 2011.06.10
videoikon WMV | ljudikon MP3

Falsk jämlikhet

Dr. Michael LaitmanFråga: Skadar den moderna jämlikheten mellan könen relationerna mellan män och kvinnor?

Svar: Den ”jämlikhet” vi etablerat enligt vårt egoistiska resonerande är egentligen inte jämlikhet, utan en förvrängning av naturens lagar. I naturen är manliga och kvinnliga tendenser inte identiska, utan tvärtom är de olika, motsatta, och avlägsna från varandra på alla möjliga inre och yttre sätt; i personlighet, livsaktiviteter, fysiologi, och allt annat. Genom att sätta ett likhetstecken mellan dem krossar vi naturen och skapar en enorm spricka som i slutändan inte kommer att gynna någon.

Jag behöver inte förklara vad det innebär att gå emot naturlagarna. Istället för att lära från naturen och ge varje kön den form som är lämplig för det, försöker vi göra vad som än kommer in i våra huvuden så mycket att det kommer att ge oss ytterligare många problem. I slutändan kommer ingen att vara glad över denna ”jämlikhet”.

Av naturen måste jag vara en man med vissa egenskaper och utföra en viss funktion. Jag har en niche som jag måste ta. Det är där jag blir lugn, korrigerar mig, når tillfredsställelse och perfektion. Därför kan jag inte gå den egoism som härskar över mig till mötes och göra hur den än vill med sina befallningar genom egoistiska krafter. Det är ingen tvekan om att allt detta gör allvarlig skada.

Låt oss hoppas att vi på något vis kommer att gå igenom korruptionen till korrektion. Men många bekymmer väntar oss längs denna väg.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.03.07, om kvinnor
videoikon Video | ljudikon MP3

Det finns ingen utveckling utan kvinnor

Med kvinnor mäter vi allt utifrån till vilken grad de efterfrågar att vara tillsammans och stötta och omgärda den manliga delen. Kvinnor måste sätta press på männen. Det är deras natur. De måste bara använda den på ett sant sätt, utan att vara generade. Kvinnorna beror av den manliga gruppen och mansgruppen beror av dem. Mansgruppen kan inte avancera utan kvinnor.

Den kvinnliga inklinationen är primär, den manliga sekundär. Så är hela naturen konstruerad. Vore det inte för kvinnorna hade männen fördrivit hela sina liv med att spela fotboll. Men den kvinnliga inklinationen tvingar dem att bilda familj, att arbeta, att komma hem, och att arrangera saker och ting. Allt detta är det kvinnliga begäret, inte det manliga. Män har inte något av detta. Han är som ett barn hela sitt liv.

Det är därför kvinnor måste strukturera upp saker på rätt sätt och sätta tryck på och påverka männen. Och männen måste förstå detta. Vi är vuxna och måste använda vår natur, både den kvinnliga och den manliga, för att nå målet. Målet uppnås gemensamt. Det är som födseln av ett barn som tillhör båda.

Därför bör man se allvarligt på detta, och ömsesidigt. Det är ingen tillfällighet att vi skapades precis på det här sättet. Vi ser på allt som en tillfällighet, men i verkligheten måste vi samla allt inom oss till max och sätta samman det på rätt sätt. Då kan vi tillskansa oss ett begär i vilket Skaparen blir uppenbarad. Inget kan göras här utan den kvinnliga inklinationen.

Världen består av 60% kvinnor och de utgör den stabilare halvan i världen. På liknande sätt är gruppen totalt instabil utan den kvinnliga delen. En stark kvinnogrupp är garantin för en stabil manlig del. Den är stabilare. Genom korrekt handlande dämpas och mjuknar alla problem, all gungning i vårt gemensamma skepp.

Kvinnorna måste förstå detta och fylla sin funktion. Männen måste också förstå detta och ge kvinnorna de lämpliga tillfällena, så väl som att värdesätta dem. Utan detta kommer de inte åstadkomma någonting. Den manliga delen kommer genast ”segla snett” utan den kvinnliga delen. Kvinnornas närvaro stävjar alla svårigheter.

Till och med Abraham blev uppmanad att ”Lyssna till vad Sara säger dig”. Den kvinnliga basen i utvecklingen är initialt den viktigaste. Hela begäret som vi måste reparera är det kvinnliga begäret, som uttrycks genom kvinnan. Därför bör ni organisera er på rätt sätt. Där det finns en stark kvinnlig del, dit kommer garanterat stor framgång.

 Från lektionen i Moskva 2011-01-16, Rabashs skrifter

Medgivanden bringar fred i världen och familjen

Dr. Michael LaitmanFråga: Är det nödvändigt för alla och envar att ge med sig för att uppnå fred i världen?

Svar: Frågan lyder: Vad är vi villiga att offra? Vi måste offra vår egoism, vårt hat, och vår bitterhet. Medgivande är som att övervinna ett hinder. Fast i detta fallet så övervinner jag mina inre egenskaper, min natur, och överger mig till förmån för föreningen med någon annan.

Rabash sade upprepade gånger att kärlek inte är en djurisk känsla som uppkommer i oss naturligt under påverkan av hormoner. Andlig kärlek är något som vi skapar själva eftersom det inte existerar a priori. Den är byggd på basis av medgivande.

En människa övervinner sig själv, mottager Skaparens attribut, och under tiden så börjar hon förstå vem det är hon ska förena sig med. Det är så här kärleken för någon föds inuti henne.

Till den mån som människan har kärlek till Skaparen har hon kärlek till sin vän, eftersom det är bara med hjälp av sin vän som hon kan förverkliga sin kärlek till Skaparen. Det är på ett liknande sätt som kärleken inom en familj bygger på ömsesidiga kompromisser. Man ska inte gifta sig på grund av att han eller hon blev ”förälskad”, vilket inte är kärlek utan villfarelse och kommer inte att hålla.

Men om två människor förstår att de borde forma ett förbund med anledning av ett högt uppsatt mål kommer de att ge efter för varandra. Detta blir en del av deras andliga arbete eftersom de kommer att vara bundna till målet och de kommer att bygga en kärlek mellan sig.

Detta kommer vara äkta kärlek som kommer att leda dem till kärlek för Skaparen. För till sist är det Skaparen som kommer att obligera dem att ge efter för varandra och etablera en ömsesidig kärleksfull förening.

Från den fjärde delan av den Dagliga Kabbala Lektionen 12/20/10, “The Peace”

videoikonVideo ljudikonMP3

Ljuset kommer att hela allt kött

Dr. Michael LaitmanFråga: Vi vet att erkända kabbalister litar på den skrivna populära Toran, inte den muntliga. Hur ser kabbala på förbudet av sodomi (Tredje Moseboken, 18:22): ”Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.”

Svar: Kabbala säger inte ett ord om den materiella världen och våra kroppar. Den ägnar sig helt och hållet åt varje person som vill nå formlikhet med Skaparen, oavsett böjelser man kan ha fått av Skaparen.

Jag ser personligen inte någon skillnad i uppnåendet av det andliga målet av människor med några tendenser, som det står skrivet om det Övre Ljuset: “Jag kommer att hela allt kött.” Därför är det inte vår sak att ägna oss åt kroppen. Vi behöver bara attrahera Ljuset, och det kommer att hela det som är nödvändigt.

En andlig ambulans

Dr. Michael LaitmanFråga: Männen har en grupp som ger support i alla tillstånd. Men vad ska en kvinna göra när hon upplever en andlig “nedgång”? Var ska hon få energin ifrån och kunna stå emot den växande egoismen som var orsaken till hennes andliga nedgång, som får henne att känna sig likgiltig, nedstämd och att brista i att se storheten i målet eller i  “skänkande”?

Svar: Folk har ställt denna frågan till mig i många år och på varje lektion för kvinnor. Men nu finns det ett praktiskt och effektivt svar på den: vår andliga stimulator som vi alla håller på att bygga tillsammans.

Kvinnor måste deltaga i den precis som männen därför att alla våra begär sammankommer i ett generellt begär eller Kli. Dess storlek kommer att avgöra våran rätt till att avslöja Skaparens Ljus.