Kategori: Integral uppfostran

"Den svenska ensamheten"

laitman_564Yttrande (Micael Widell): ”Sverige är känt och ansett för sitt sociala skyddsnät som tillhandahåller säkerhet och fysisk komfort i världsklass. Den svenska välfärdsmodellen är känd över hela världen…

”Institutioner har byggts för att säkerställa att den enskilde alltid är oberoende. Du ska inte behöva vara beroende av en make, föräldrar eller barn för ditt materiella välbefinnande. Så vi byggde ett samhälle där man inte behöver hjälp från någon annan. …

”Vårt unika materiella skyddsnät tar hand om oss så att vi inte behöver ta hand om varandra. Och när vi inte behöver varandra släpper vi våra band och vår känsla för gemenskap.

”Om vi har råd att vara oberoende från andra människor, verkar vi ta det tillfället i akt. Vi tar inte kontakt med andra människor om vi inte har goda skäl till det. Ju fattigare grannskapet är, desto större är beroendet av andra människor och ger tätare sociala band mellan grannar. …

”Man kan ha materiell säkerhet och välstånd i ett samhälle, eller så kan man ha människor som är nära varandra med ett rikt socialt liv och lycka som en konsekvens – men det verkar som att du inte kan ha båda samtidigt.”

Min kommentar: Det är verkligen så det är, när människor drömmer om att bygga kapitalistisk individualism och sedan socialistisk individualism, då når de en individualism där ingen annan är viktig för dem. Alla lever i isolering, alla har allt och slutligen ingenting alls.

Egot visar oss en återvändsgränd i all sin fröjd, i alla dess variationer. Egot ”äter” sig själv precis som en cancercell som slukar kroppen och sedan dör själv eftersom den inte längre har något att livnära sig på. Detsamma gäller för mänskligheten på jorden, den förstör sig själv och kommer sedan att dö.

Fråga: Vad säger Kabbala om ensamhet? Hur kan man hantera den och arbeta med den?

Svar: Det finns inget sätt att göra det. Vi kan bara acceptera metoden av korrigering genom kabbalans visdom och inse det onda i vår egoistiska natur, som vi underkastar oss och lyder blint. Först då kommer människor att kunna höra, ta sig till en annan typ av existens och börja frodas. Men det är endast om de är villiga att lyssna.

Man måste känna stort lidande över vad man har åstadkommit och hur detta liv, trots sin mjukhet och komfort, saknar ändamål och är meningslöst och tomt. I sig själv är livet döden. Det är inte så att det leder till döden, utan i sin nuvarande form är livet självt döden!

Man måste känna att man inte kan stanna i det, utan att man måste lämna det nu! Inte om 10 eller 20 år utan just nu bör det stå klart att man redan är döende, trots sitt skenbara välbefinnande.

Först då kommer folk acceptera metoden av integrerande enhet i stället för total separation, resa sig över individualismen och lämna dess fördelar. För att göra detta måste man arbeta med sitt inre i stället för att tillverka stål och producera bilar. Detta handlar inte om industrin, utan just om att jobba med sig själv, om förmågan man har att sätta press på sig själv och börja komma samman med andra och förenas med dem. Det är inte enkelt.

[196761]

Från KabTV’s ”Samtal med Michael Laitman” 2016.10.31

En ny sorts ego

Fråga: Du säger att en ny sorts ego håller på att upptäckas i vår tid. Kanske du kan säga någonting om den?

Svar: Den nya sortens ego väcker frågan ”Varför finns mänskligheten?” inom oss. Den framkallar i oss ett behov av att upptäcka den andra, positiva kraften i naturen, så att den inte ska svälja sig själv, likt en cancertumör som äter allt runt omkring den och dör på grund av det, eftersom det inte finns någonting kvar den kan få näring från.

Fråga: Det följer att den framträder som en brist på energi, och därför behöver den den altruistiska kraftens energi .

Svar: Ja. Men tanken är att egot i det förflutna fick näring från vilken det växte och förverkligade sig själv; men idag har man nått ett steg där egot måste utvecklas tillsammans med sin motsatta kraft för att skapa nästa nivå.

Med andra ord var de tidigare stegen i utvecklingen den stilla, vegetativa, djuriska eller rörliga, och talande naturen. Men nu är det nödvändigt att utveckla en ny andlig komponent. Och när den framträder, kommer, med rätt förbindelse mellan egoism och altruism, någon form av medel skapas av oss själva som består av de två krafterna. Inom denna användbara spänning mellan plus och minus, mellan de positiva och de negativa krafterna, skapar vi det som kommer att kallas ”människa”. Idag börjar vi bli de som mekaniskt exekverar vår inre kraft.

[123970]

Från Kab TV’s “En integrerad värld”, 2013.10.24
videoikon WMV | ljudikon MP3

Världen ur ett nytt perspektiv

Dr. Michael LaitmanFråga: Du säger att de som bildar integrerade grupper börjar uppleva sig själva som unika. Vad tar detta sig för uttryck?

Svar: Uniciteten ligger i att sådana människor börjar se på världen med andra ögon. Först och främst ser de att förbindelse mellan människor verkligen är möjlig; huvudsaken är att justera den på rätt sätt, att förstå att vi alla är olika av naturen. Det finns inget tvång; tvärtom stiger vi bara ovan våra ursprungliga egoistiska data och kopplar samman med varandra med goda ömsesidiga relationer ovan den egoistiska grunden.

Vi är alla egoister; inuti är vi alla rigida, grova och ”mörka”. Men vi stiger ovan egot, och förstår att vi är sådana av naturen, och vi vill skapa en altruistisk plattform ovan det.

När den tar form börjar vi känna att naturen (inte vår personliga egoistiska natur, utan naturen generellt) är skapt just enligt den integrerade principen. Vi börjar se att det är här mänsklighetens problem ligger. Med andra ord börjar mänskligheten nu känna skillnaden mellan sin egoistiska natur och den högre natur som uppenbaras för den. Denna brist på balans och harmoni ger oss en känsla av “mångkris”.

[117911]

Från ”Genom tiden” på Kab TV, 2013.09.15

Varför skapades människan?

Dr. Michael LaitmanFråga: Nu gör rika människor avkall på sina pengar för samhällets väl. Det faktum att de vinner på det är irrelevant. De tror fortfarande att om de bygger ännu ett sjukhus eller en skola i Afrika, kommer de att gagna samhället. Till och med mina afrikanska släktingar som bor i Europa säger att det inte kommer att hjälpa om vi inte tvingar afrikanerna att arbeta, men afrikanerna vill inte arbeta.

Svar: Vi har faktiskt förhindrat dem från att göra det. Förr brukade Afrika producera och exportera olika varor, men vår felaktiga attityd gentemot denna kontinent förändrade allt.

Fråga: Vad ska de sex miljarderna på denna planet göra? Vi hittar på arbete för människor bara för att hålla dem sysselsatta. Skapades denna komplexa värld för att alla skulle vakna upp på morgonen, åka överbelamrad transportation, komma till jobbet, utföra mekaniska handlingar, komma hem igen, och fortsätta så resten av sitt liv tills man dör?

Svar: Vi har förvandlat oss själva till slavar. Men nu förändras vår perception. Människan skapades för att utföra en helt annan sorts arbete — att arbeta på sig själv och inte inom produktion.

Alla förstår vi att en procent av befolkningen kan förse resten av världen med allt den behöver för att upprätthålla ett vettigt liv, ett hem, en familj, hälsovård, och allt övrigt. Högst 1%, och detta kommer snart inte heller längre att behövas då det kommer att ersättas med automatiserade maskiner och datorer som kommer att producera praktiskt taget allt.

Människan kommer däremot bara att ägna sig åt att styra naturens två krafter, kraften av mottagande och kraften av givande i vilka vi måste existera. Vi måste utveckla kraften av givande i oss jämte kraften av mottagande och sträva efter att balansera dem.

Implementationen av integral utbildning och uppfostran i skolor kommer att innebära att en person efter ett antal lektioner kommer att börja förstå att världen är helt annorlunda, att man inte behöver ha kontroll, gå till arbetet, arbeta hela dagen, komma hem, gå och lägga sig, och fortsätta så om och om igen. Han kommer plötsligt förstå att detta inte är hans öde och det aldrig kommer att hjälpa någon.

Det visar sig att det finns en metod som höjer oss till nästa nivå, och om vi inte når den av vår egen fria vilja, kommer naturen att knuffa oss i denna riktning.

[107660]

Från programmet ”Den globala krisen” på kab.tv, 2013.03.19

Globala medborgare är en nödvändighet

Dr. Michael Laitman

Opinion (Dani Rodrik, Professor i Internationell Politisk Ekonomi vid Harvard University’s Kennedy School of Government och en ledande akademiker vad gäller globalisering och ekonomisk utveckling): “Inget riskerar globaliseringen mer än det gäspande regeringsgapet – den farliga skillnaden mellan den nationella politikens ansvarighet och marknaderna för varor, kapital och många tjänsters globala natur – som under senare decennier har öppnat upp sig. När marknaderna transcenderar nationell lagstiftning, som med dagens globalisering av ekonomin, blir instabilitet och kris följden. Men att jobba för lägga över lagstiftning till övernationella byråkratier, som World Trade Organization eller den europeiska kommissionen, kan resultera i ett demokratiskt underskott och en brist på legitimitet.

“Hur kan detta regeringsgap slutas? En möjlighet är att återinföra nationell demokratisk kontroll över de globala marknaderna. Det här är svårt och luktar protektionism, men det är varken omöjligt eller skadligt för en hälsosam globalisering. Som jag skriver i min bok Globaliseringens paradox skulle expanderandet av nationella regeringars utrymme för att upprätthålla lagstiftande mångfald och att återbygga slitna sociala fynd kunna förbättra hur den globala ekonomin fungerar. …

“Men problemet är inte bara att dessa globala institutioner förblir svaga. Det är också så att de är institutioner mellan regeringar – det är en samling av medlemsstater snarare än agenter för globala medborgare. På grund av att deras ansvar gentemot nationella väljarkårer är indirekt och osäkert, genererar de inte den politiska lojalitet – och därmed legitimitet – som verkligen representativa institutioner behöver. Det är sannerligen så att den Europeiska Unionens mödor har uppenbarat gränserna för den transnationella politikens gemenskapsbyggande, även bland en relativt begränsad och liknande mängd länder.

“Till syvende och sist stannar det hela vid nationella parlament och verkställande organ. Under finanskrisen var det de nationella regeringarna som löste ut banker och företag, återkapitaliserade finanssystemet, garanterade skulder, underlättade likviditeten, grundade den finansiella pumpen, och betalade för arbetslösheten och socialbidragen – och tog skulden för allt som gick fel. Med den avgående ordföranden för Bank of England, Mervyn Kings, ord är globala banker ”internationella i livet, men nationella i döden.”

“Men kanske finns det en annan väg, en som accepterar nationella regeringars auktoritet, men siktar på att omdirigera nationella intressen i en mer global riktning. Utveckling längs en sådan linje kräver att ’nationella’ medborgare i större och större utsträckning börjar se på sig själva som ’globala medborgare’, med intressen som sträcker sig utanför den egna statens gränser.”

Min kommentar: Eftersom nationella regeringar är beroende av sina medborgare, kommer integral utbildning att leda till en förståelse av den globala förbindelsen och det ansvar som medföljer, vilket kommer att sätta press på nationella regeringar.

[102967]

Material för avancemang

Dr. Michael LaitmanFråga: När egoismen fortsätter att växa i varje integrerad utbildningsgrupp, kommer ledarna att behöva förklara oundvikligheten av denna process: bråk, sluta fred, sen igen tjafs?

Svar: Självklart! Allt av gruppens arbete och dess avancemang från ena dagen till den andra är omöjlig utan att stiga över egot. Den stigande egoismen är materialet ovan vilket vi bygger oss själva. Sådan är detta arbetes natur.

Tacka Gud att vi bråkar idag; det är fantastiskt! Nu ska vi försöka resa oss över det. Vi kommer att fortsätta att stiga fallandes och klargörandes på vägen.

Strävan skall alltid vara att stiga, bara att stiga! Och vi skall utforska alla fall och plågor och konflikter, för annars kan vi fastna i dem förevigt, och vi fortsätter att attackera varandra.

Tvärtom behöver vi verkligen undersöka dem, analysera dem utifrån perspektivet om de får oss att avancera – bara i detta ljus, i denna riktning. Hela vår egoism stegrar sig i oss så att vi kan överkomma det till målet ovan det.

Från KabTVs ”Samtal med Michael Laitman” 2012.10.03

Krisen sprids till Latinamerika

I nyheterna (från The Economic Commission for Latin America): ”Den svaga globala ekonomin har, i huvudsak på grund av svårigheterna i Europa och USA och Kina, påverkat tillväxten i Latinamerika och Karibien. Under 2012 kommer regionens tillväxt vara långsammare än tidigare år, enligt uppskattningar presenterade idag av ECLAC.

”I den Ekonomiska undersökningen av Latinamerika och Karibien 2012, startad i Santiago, Chile, hävdar Förenta Nationerna att den nedbromsning som ekonomierna upplevde 2011 flyttades över till det första halvåret 2012, och detta har pressat ned tillväxtprognosen för hela året från 3.7%, som meddelades i juni, till 3.2%.

”Enligt dokumentet, har privatkonsumtionen varit den huvudsakliga drivkraften för regional tillväxt, tack vare tillväxten på arbetsmarknader, ökad kredit och – i vissa fall – remitteringar. Dock har den dramatiska nedsaktningen i extern efterfrågan och den nedåtgående pristrenden för de flesta handelsvaror gjort utrikeshandeln till det huvudsakliga sättet på vilket den internationella krisen har spridit sig till regionens ekonomier.”

Min kommentar: Tills nyligen har Ryssland, Kina, Brasilien och andra länder gottat sig åt ”kapitalisternas” kris, men världen är global och integrerad och det är därför vi är tillsammans i samma sjunkande båt, och vi måste räddas tillsammans. Vår frälsning hänger på vår ömsesidiga hjälp. Naturen tvingar oss därför att förenas innan det är för sent, för annars står vi inför ett världskrig.

 

Hitta kraften som väcker kärlek

Dr. Michael LaitmanFråga: I det integrerade samhället finns det en sorts ”abstrakt” mål som är underbart och perfekt och som alla älskar. Kommer vi inte trampa i samma fällor som utopierna en gång trampade i?

Svar: Om det är möjligt, så kommer det integrerade samhället ändras från en utopi till verklighet. Om det är omöjligt, då kommer det fortsätta vara en utopi och det är bäst att hålla sig från ett sådant samhälle.

Först måste vi ta reda på om vi kan väcka en särskild kraft över oss, ett speciellt attribut som kommer att skapa särskilda förutsättningar så att människors natur förändras från en egoistisk till en altruistisk natur. Detta kan fullföljas genom konstant, gradvis förändring i små grupper och därefter växa till större grupper. Men i stort bör denna process inkludera hela mänskligheten.

Kan en person som skapades som en total egoist, som bara tänker på sig själv och inget annat (detta är sättet vi är programmerade) ändra sitt program? Och mer därtill, kan han förändra det så att objektet som tar emot njutningen inte är mig tack vare allt som omger mig, utan snarare att min njutning blir välbehag åt alla omkring mig, framförd av mig.

Njutningen kvarblir. Så måste det vara eftersom det är del av vår natur, bara karaktären av fyllandet förändras. På bekostnad av vad? En moder, till exempel, är fylld tack vare det faktum att hon ger sitt barn allt — detta är naturlig kärlek. Kan vi uppnå det tillståndet där vi känner naturlig kärlek för människor som är totala främlingar, som är motsatta oss och långt från oss, när jag känner att de är en oskiljaktig del av mig precis som ett barn är för sin moder? Kan vi hitta en sådan kraft?

Om vi hittar det, kommer vi kunna  genomföra ett sådant experiment och se att det är så.

Från programmet på kab.tv, ”Den integrala världen. Formeln för det integrala samhället”,  2012.07.01

Idéns enkelhet

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är huvudidén i den integrerande metoden som vi kan erbjuda bred publik?

Svar: Idén är väldigt enkel: Allting kan lösas genom enande eftersom det är den viktigaste naturlagen.

Idag manifesteras den här lagen öppet i alla de existerande systemen, inklusive de artificiella systemen vi skapat. Och detta talar för det faktum att vi själva är på väg att bli integrerat sammankopplade inom oss och att det inte finns någonstans att ta vägen: Det är naturens system som tar in på oss mer och mer och pressar oss med miljön och andra faktorer. Det visar sig att att vi inte har något annat val – vi själva behöver bli lika dessa system.

Idén är väldigt enkel. Den kom inte från huvudet, från några intellektuella slutsatser, utan från utforskandet av naturen. Vill du kontrollera saken? Gör det! Tusentals forskare från olika områden inom vetenskap, teknik, psykologi, och politik kan bekräfta det åt dig.

Fråga: Och vad är rätt ”connection”?

Svar: En korrekt ”connection” är en förståelse för det ömsesidiga deltagandet i vårt  gemensamma jordliga liv. Vi omringas sakta men säkert. Låt oss börja förändras i den här riktningen. Då kan vi arrangera vårt liv på rätt sätt.

I allmänhet förstår folk det här, för när allt kommer omkring så droppar det ner på oss genom media, det hänger i etern, och det finns ingen väg runt det. Vi kan se hur sammankopplade de europeiska länderna är och vilket enormt problem det är att de inte kan kommunicera och samarbeta ordentligt trots det faktum att de till synes är bundna till varandra. Bara en faktor, människan, är källan till obalansen och störningarna här. Alla andra system har redan blivit integrerade.

Från ett samtal om Integrerad Utbildning, 2012-05-20

Den integrerade strukturen av vår uppfattning

Dr. Michael LaitmanFråga: Du företräder konceptet integrerad utbildning, men vi vet att det moderna samhället samlar på sig stora mängder med kunskap. Det sägs att mängden kunskap fördubblas vart tredje till fjärde år. Ofta har vi att göra med att förmedla information som upptäcktes för ett årtionde sedan. Hur är det möjligt att binda samman ny kunskap med ditt sätt att lära?

Svar: Jag har redan sagt att vi har en grupp med barn i vår integrerade utbildningsstruktur där barnen studerar från 6 års ålder. Vid åldern 12-13 kan de redan förstå och korrekt greppa praktiskt taget varje sorts kunskap. Deras uppfattning är förändrad till att bli integrerad. Eleverna är inte rädda för någonting; de är inte stängda. Läraren ”häller” inte informationen i deras huvuden. De uppfattar allting som ett naturens system som konstant fullständigar deras bild.

Några av ungdomarna i åldern 13-14 har redan avklarat sitt första år av universitetsstudier. De är likvärdiga slutet av gymnasiestudier och förbereder sina slutexamina. Det finns en lag i israel som tillåter dem att göra så. De har klarat sina tester. De studerar inte individuellt, utan i grupp. De gör sina läxor ihop och skriver uppsatser tillsammans.

Jag tror att det är omöjligt att göra någonting idag utan att ändra på personen i sig. En formell presentation av information, där man absorberar den in i en väldigt snäv del av sig, tillåter oss inte att utvecklas. Vi ser detta i praktiken.

Från föreläsningen vid universitetet i Šiauliai, Litaen, 2012.03.22