Inlägg i kategori 'Egoism'

Ett moget synsätt på problem

Dr. Michael Laitman

Ett moget synsätt på problem är när du vet att du kan nå målet endast genom att få bukt med problemet. Du bemästrar de olustiga känslorna i ditt begär att ta emot, ovanför mörkret, och där ber du om förening med gruppen, med Skaparen. Din bön är ändå falsk och internt väntar du bara på att problemet ska försvinna, för att mörkret ska skingras åtminstone lite grann, så att du kan vila, slappna av och känna dig trygg i viss utsträckning.

Men du håller dig och letar efter en förbindelse och anslutning med gruppen, med böckerna och med läraren. Du är som ett barn som vill att de ska hålla dig i sina armar. Du söker efter allt stöd du kan få som tillåter dig att be om, inte att mörkret ska skingras utan hellre att höja sig över mörkret och tänka på Skaparen och inte på dina egna känslor. Ditt intresse är att tillfredsställa honom och inte dig själv.

Om du kan tänka på detta sätt, då kan du i detta avseende redan känna glädje. När du kan längta efter att ge Skaparen ännu större tillfredsställelse genom gruppen och alla andra hjälpmedel, då känner du ännu större glädje. Om du inte kan, då ska du be om det så att du kommer att känna livet i de externa kärlen, i de utländska kärlen, som betyder ”utanför din egen hud,” där din själ är.

Symptomen på ”sjukdomen” kommer att försvinna eftersom du kommer att sluta tänka på dem och ansluta dig till Skaparen och inte till de kroppsliga symtomen. Du kommer att komma ut ur huden, som om du dör, och ansluta dig till Skaparen, till själen och inte till kroppen. Detta kallas att leva i tillit ovanför förnuftet, att komma ut ur sig själv, övergången mellan liv och död, åtminstone i viss utsträckning.

Då bidrar du gradvis till denna övergång och besegrar därför döden. Vi måste åtminstone förstå mönstret av denna övergång och då kommer allt att vara enligt samma princip, på samma sätt.

[104528]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.04.04, Shamati #36
videoikon WMV | ljudikon MP3

En ny sorts ego

Fråga: Du säger att en ny sorts ego håller på att upptäckas i vår tid. Kanske du kan säga någonting om den?

Svar: Den nya sortens ego väcker frågan ”Varför finns mänskligheten?” inom oss. Den framkallar i oss ett behov av att upptäcka den andra, positiva kraften i naturen, så att den inte ska svälja sig själv, likt en cancertumör som äter allt runt omkring den och dör på grund av det, eftersom det inte finns någonting kvar den kan få näring från.

Fråga: Det följer att den framträder som en brist på energi, och därför behöver den den altruistiska kraftens energi .

Svar: Ja. Men tanken är att egot i det förflutna fick näring från vilken det växte och förverkligade sig själv; men idag har man nått ett steg där egot måste utvecklas tillsammans med sin motsatta kraft för att skapa nästa nivå.

Med andra ord var de tidigare stegen i utvecklingen den stilla, vegetativa, djuriska eller rörliga, och talande naturen. Men nu är det nödvändigt att utveckla en ny andlig komponent. Och när den framträder, kommer, med rätt förbindelse mellan egoism och altruism, någon form av medel skapas av oss själva som består av de två krafterna. Inom denna användbara spänning mellan plus och minus, mellan de positiva och de negativa krafterna, skapar vi det som kommer att kallas ”människa”. Idag börjar vi bli de som mekaniskt exekverar vår inre kraft.

[123970]

Från Kab TV’s “En integrerad värld”, 2013.10.24
videoikon WMV | ljudikon MP3

Ansökan om att arbeta för Skaparen


Dr. Michael Laitman
Fråga: 
Vad menas med att vara Skaparens arbetare utan att ställa några krav?

Svar: Anta att du säger:”Jag bryr mig inte om vad jag gör, jag är redo att göra vad som helst, allt från att vara ditt biträde till din chef eller förman, eller till att vara den sista, lägsta, mest avskydde städaren. Jag är redo att jobba för vilken lön som helst, allt från halva kungadömet till inget alls. Jag bryr mig inte om hur behagligt arbetet är, om jag njuter av det, eller om jag blir slagen. Jag är redo att bli slagen varje arbetsdag så länge som du tillåter mig att arbeta för dig. Jag ber dig, ta mig utan några villkor!

Allting beror på din tolerans här, på ditt tålamod, och om du är redo att stå emot obehaget och glädjen, belöningarna och bestraffningarna inräknade. På så vis avancerar du över din ”åsna”, ovan ditt ego som känner om det mår bra eller dåligt, och tar emot halva kungadömet eller motgångar för ett dagsverk. Men människan inom dig är fullständigt hängiven godsägaren. Går du med på att arbeta på detta vis sätt?

Du vill ha sådana förhållanden eftersom det hjälper dig att uppnå den rena intentionen angående godsägaren. Men om du inte hade sådana förutsättningar skulle du inte förstå var du var och om det var egot som motiverade dig, ljög för dig, du är som tjuven som springandes före allihop ropar ”Fånga tjuven!”.

Du vill veta exakt vem som styr dig, och det är enbart möjligt till följd av de skiftande tillstånden. Du kommer inte uppnå någonting genom att enbart känna negativitet; det finns inget ljus utan mörker, och det finns inget mörker utan ljus; du måste känna bägge.

[107682]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.05.17, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Känslighet istället för krig

Sensibility Instead Of WarVi samlas för att förenas och att hjälpa varandra att komma över vår egenkärlek. Alla måste tänka på att annullera sitt ego, sluta oroa sig över sin egna tillfredsställelse, och bara sträva efter älska sin nästa när det är möjligt. Med andra ord, under hela kongressen, från denna punkt och framåt, måste vi tänka på att stiga över oss själva och lämna vår egoism. Det är det enda sättet för en person att känna att begäret att skaffa nya egenskaper som kallas begäret att ge.

När egoister som vi förenas och jag ser på de andra, börjar jag inse att det är gjort på ett mycket vist sätt. Väsentligen är det gjort så att jag får hjälp att komma ur det. I verkligheten står inget i mitt personliga liv i vägen för andligheten. Med rätt attityd till min natur kommer jag uppenbara egenskaper i det som hjälper mig uppnå den andliga världen.

Repulsionen jag känner mot andra får jag för att inse hur långt bort jag är från att ha andliga kvaliteter. Dessutom finns avundsjuka inom mig. När jag ser hur andra förenas, och alla försöker komma ur sig själva och komma närmare andra, avundas jag dem. Avund är en stor egoistisk kraft, men den börjar arbeta till min fördel, och hjälper mig att stiga ovan min egoism.

Även ambitionen – mitt begär att vara högre och mer framgångsrik än andra – arbetar till min fördel. Jag ser de andras framgångar och skäms. Jag vill ha det dem har, åtminstone inte hamna efter, och helst överträffa dem. Det visar sig att det inte finns någon del av egoismen som vi inte kan använda oss av för att frigöra oss från egoismen. Detta inre arbete kallas ”hjälp mot en själv”.

Vi måste fördjupa oss i detta arbete med våra vänner, men i själva verket upptäcker vi att det inte finns något i våra liv som vi behöver slåss mot. Att komma över är att i varje ögonblick försöka vara känslig för att vara i rätt riktning. Då kommer vi se att alla vår medfödda egenskaper hjälper oss att uppnå målet på ett korrekt eller ett indirekt sätt.

Det finns ingen anledning att kämpa mot några av våra böjelser. Istället måste vi studera hur naturen behandlar oss. Om vi använder alla våra impulser klokt, kommer vi vara kapabla att bryta oss in i den andliga världen.

[107207]

Från ett samtal om vikten av att samlas, 2013.05.10

Mörker som drogs av ljuset

Dr. Michael LaitmanRabash, Shlavey Hasulam, ”Tänk om de svalde de bittra örterna och inte kom ut, i arbetet.”

Så när en person som börjar följa denna väg, och som vill att hans handlingar ska vara för himmelens skull, upptäcker sanningen, att ju mer han gör handlingar med avsikt att ge, desto längre från det upplever han sig, vilket innebär att det finns en fördel med detta arbete, att sanningen börjar avslöjas från ovan, och att man är långt ifrån att handla med avsikten att ge.

Vårt avancemang är byggt enbart på olika uppenbarelser som är obehagliga för våra egon, för vår vilja att ta emot. Varje gång slutar det med att vi om vi är fördjupade i vårt ego inte kan avancera andligt.

Jag är nedsjunken i mitt ego, och ljuset kommer från ovan och påvisar nivån mitt ego är på. Till följd av det känner jag ett stort minus (-) som reflekterar djupet (h) av mitt begär. Till den grad jag mår dåligt måste jag urskilja vad jag måste göra i den väldigt dåliga känslan. Jag kan vara tacksam för ondskan eftersom jag genom den kan avgöra till vilken grad jag är motsatt från andligheten och givande. Ondskan avslöjas i mitt ego, i mitt begär att ta emot i syfte att ta emot, och om detta begär försvinner vet jag inte ens om att jag är inbäddad i ondskan. Djupet av den dåliga känslan är indexet av sanning för mig; det är det rätta tecknet.

Så från detta stadium frågar jag efter vidhäftelse; Jag vill vara ovan detta, ovan Egyptens gränser, ovan mitt ego, ovan machsom (barriären).

Darkness That Was Drawn By The Light
Här börjar jag bygga det returnerande ljuset (RL) och verkställer den första begränsningen på hela den nedre delen (tzimtzum).

Detta är hur den anliga partzuf är byggd i två delar; ”ett huvud” och en ”kropp”. Jag har verkställt den första begränsningen, jag har redan en ”kropp”. Senare kanske jag kan höja en del av den och koppla samman den med ”huvudet”, och detta kommer redan att vara en riktig partzuf ovan machsom.

Så, genom stegen av ibur (graviditet), yenika (spädbarn), och mochin (medvetande) passerar jag igenom alla ”splittrade delar” nerifrån och upp.

Vi börjar redan känna att detta är praktiskt arbete som kan utföras. Men vi bör ej glömma att det utförs av Ljuset som reformerar (det omgivande ljuset – Ohr makif– OM), och att vi kan samla på oss det enbart genom att konstant dra åt oss gemensamt ljus.

 

Darkness That Was Drawn By The Light
Egentligen kan allt som vi har lärt och läst om sammanfattas i en enkel bild av tio sfirot. Låt oss hoppas att tillståndet vi håller på att skapa kommer kvarstå i var och en som ett klart mönster.

Uppfattningen om världen, min attityd mot alla, mina känslor, allting som jag vill förstå och känna, måste passera genom detta mönster. Då kommer vi kunna lösa alla problem som kommer från Skaparen, från Ljuset, korrekt genom att handla korrekt och stödja Honom, och låta Honom uppenbara de rätta handlingarna.

FrågaHur kan vi faktiskt tacka Skaparen för alla dåliga tillstånd?

SvarDet är sant att ljuga inte kommer hjälpa oss här; du kan inte gråta och ärligt kyssa pinnen som slår dig. Men om du känner att pinnen slår din onda böjelse, om du inte vill identifiera dig med den utan med den goda böjelsen, då ser du redan skillnaden i en specifik böjelse mot Skaparen.

Det är enbart tack vare det omgivande ljuset som vi känner att vi är dåliga. För 50 år sedan trodde alla fortfarande att en ljus och blomstrande framtid låg framför oss. Sedan började den globala trenden av tillbakagång bli uppenbar och vi sjönk alla in i mörkret. En person med punkten i hjärtat börjar också gå in i ondskan, mörkret som kommer till honom genom ljuset som förändrar. Men samtidigt som ljuset i punkten i hjärtat lyser upp drar ondskan en nedåt medans punkten stiger högre och högre uppåt.

Så vi behöver följande inre uppdelning:

  1. En punkt i hjärtat,
  2. Ondskan inom oss.

Först då kommer jag upptäcka vem jag identifierar mig med.

Darkness That Was Drawn By The Light
 

FrågaHur blir man av med störande tankar om en belöning, om en gåva som Skaparen kommer ge mig för mitt arbete?

SvarDu kommer att konstant brottas med dessa tankar, och som ett resultat av det stiga utan att be om något, utan enbart identifiera dig med punkten i hjärtat om och om igen. Detta ”ping pong-” spel fortsätter tills ljuset som reformerar kommer igenom kontakterna i gruppen och tar dig till nästa nivå.

Där kommer ett starkare ljus återigen avslöja utkomsten av splittrandet i dig. Det är för att vi brukade vara sammankopplade förut, och Skaparen som skapade kontakten mellan oss splittrade den. Nu måste vi delta i korrektionen, att vakna upp och kalla på honom. Då kommer Ljuset och gör allt jobb.

[104549]

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.04.04, Rabashs skrifter
videoikon Video | ljudikon MP3

Dags för vetenskapen att ta den politiska makten

Aktuellt (från New Scientist): “Kan du i dina vildaste fantasier föreställa dig en regering som bygger sina ståndpunkter på noggrant samlad vetenskaplig evidens? En regering som publicerar tankegången bakom sina beslut, komplett med data, analys och stödjande argument? Nå, du behöver inte fantisera längre: det är dit Storbritannien är på väg …

Det som nu har förändrats är att informerat beslutsfattande nu till slut har blivit en praktisk möjlighet. Detta till största delen på grund av överflödet av tillgängliga data och den lätthet med vilken nya och relevanta data kan genereras. Detta är gett stöd åt en vilja att röra sig bort från en politik baserad på känsla …

“Det största behovet är kanske förutseende. Ministrar behöver ofta svar direkt, och ibland är dena data som behövs helt enkelt inte tillgänglig. Och poff, så försvinner allt hopp om evidensbaserad politik.

“’Tidsskalorna för beslutsfattande och samlande av bevis passar inte med varandra’ säger Paul Wiles, en kriminolog vid Oxfords universitet och före detta vetenskaplig huvudrådgivare åt Home Office. Wiles tror att vi för att komma runt detta behöver förutse de områden som regeringen sannolikt kommer att behöva hantera under det kommande decenniet. “Vi kan antagligen komma på 90 procent av dem nu’ säger han.”

Min kommentar: Självklart är allt detta bara ursäkter, för politik är inte ett rationellt beslutsfattande, utan det gynnar de egna egoistiska målen. Vetenskapliga metoder för databehandling och beslutsfattande leder inte till något gott för mänsklig egoism är vid målet av denna process, och den kommer att göra allt för att vrida besluten till sin fördel. Alltså, före man kan fatta objektiva beslut, måste man vara en objektiv person.

[99379]

Egot ska inte förstå

Dr. Michael LaitmanFråga: När uppstår en personlig relation mellan Skaparen och den skapade varelsen?

Svar: Den var redan väckt i Ein Sof (oändligheten), i de fyra faserna av direkt Ljus. Annars skulle fas ett (Chochma) inte ha givit födelse åt fas två (Bina)

Fråga: Är det punkten i hjärtat?

Svar: Nej, det är ett resultat av de stegen. Punkten som vaknar i en persons hjärta är en gnista av det generella återvändande Ljuset som var i Adam HaRishons (den första människans) själ vid tiden för splittrandet.

Fråga: Men när börjar man känna Skaparens attityd? För då klarnar allt.

Svar: Allting skulle förstås av egot, och vi bör inte låta detta hända. Om jag visar dig att jag känner en total, ändlös och ovillkorlig kärlek mot dig, då skulle du börja bli respektlös mot mig och även hata mig eftersom du är ett begär att ta emot, och när det inte finns några begränsningar för detta begär, när rädsla inte begränsar det, löper det amok. Till slut skulle du börja behandla mig illa. Det är verkligen så. Så istället för kärlek från min sida, skulle du se vad som verkar vara en dålig attityd och otrevlighet.

Fråga: Men, vi har ändå en punkt i hjärtat som vi måste starta processen med, men vi har ingen grund.

Svar: Det fanns ett generellt kärl av Adam HaRishon och det hade ett återvändande Ljus. Adam HaRishon ville ta emot allt stort Ljus för att ge, men kunde inte hålla det i det återvändande Ljuset, och allt splittrades.

Det finns bara reshimot (andliga gener) kvar från begäret och reshimot från masach (skärmen), och det finns de som vaknat som har vad som kallas kallas ”en punkt i hjärtat”. Denna punkt kommer inte från Skaparen; det är en del av en gnista från masach.

I andligheten är det ingen skillnad mellan nivån och dess reshimot, som också är en full bild av verkligheten som inte är klar för en.

Alltså, vi måste dra ljuset som reformerar (det omgivande Ljuset) till dessa reshimot, och då kommer vi se bilden av den andliga världen. Det är en väldigt enkel handling. Du är i en grupp och studerar från källorna, till exempel från Zohar, och genom det samlar du Ljuset på dig själv och det agerar.

The Ego Should Not Understand

Fråga: Är det något konkret eller visuellt för mig i detta arbete? Kan jag känna hur våra ”punkter i hjärtat” attraheras till varandra och hur Ljuset förenar dem?

Svar: Om du anullerar ditt ego och vännen verkar viktigare för dig än du själv, om gruppen förser dig med en känsla av det är så viktigt och du vill hoppa in i det utan tvekan, att sväljas in i det, om du anstränger dig i detta och gör ansträngningar ”av ditt anletes svett” då samlar du till samma utsträckning Ljuset som agerar på dig och ger dig från reshimot och bygger den andliga nivån.

Fråga: Kommer vi bli en helhelt så att alla känner det?

Svar: Självklart, den som deltar i denna process, oavsett vem, känner det.

[98564]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.01.23, Shamati #9
videoikon WMV | ljudikon MP3

Du drog en vinnarbiljett utav tusen

Dr. Michael LaitmanOm den andliga vägen var behaglig och fördelaktig för vår natur, vår egoism, vem skulle avstå den? Hela världen skulle springa till oss och studera sittandes vid bänkarna. Alla skulle komma om de kände glädje och behag i detta.

Ingen skulle  motstå ett sådant lockande tillfälle att avslöja framtiden framför sig och inneha all kunskap. Vårt ego skulle fösa oss framåt, dra oss, inte ge oss en stunds vila. Avundsjuka, lust och ambition skulle brinna inombords, lovandes all sorts tillfredsställelse i denna värld och i den övre världen, Edens lustgård. Allt detta skulle attrahera en mer och mer.

Självklart är det inte så, och det är svårt för oss att förstå och omöjligt att hålla med om att hela verkligheten, förutom oss själva, är motsatt det vi ser. Den är full av belåtenhet och njutning, avslöjandet av den övre kraften. Och detta avslöjas för en till den grad man skaffar egenskapen av givande.

Det är omöjligt att uppnå andlig fullbordan, Skaparens nivå, på något annat sätt. Så det verkliga styret är fördolt bakom dess motsatta form, och vi är inte kapabla att uppskatta det, förstå det och smaka på vad intentionen att ge innebär. Vi har inte verktygen att glädjas av givande. Snälla ge till någon! Men du kommer inte känna något välbehag från det eftersom dina begär är motsatta. Och bara i den som gnistan tändes i mörkret från egoism, som tvingar honom att söka efter givande, och som bryr sig om gnistan, som försöker förstora den genom studier och sin omgivning – han avancerar. Det är verkligen få speciellt utvalda, utav alla tusental.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.12.02, Introduktion till studiet av de tio Sfirot
videoikon WMV | ljudikon MP3

Farao vill vara kvar i egypten för evigt

Dr. Michael LaitmanFarao vill vara kvar i Egypten.  Vi behöver undkomma Egypten och Faraos kärl. Vi arbetar inte med begäret att njuta för sig själv, utan vi slåss emot det. Den sätter på bromsen eller lägger till och med i backen. Men vi vill bryta oss fri från den, ovan den, för att utföra arbetet för Skaparen utanför Egyptens gränser.

Striden vi utkämpar medan alla tio Egyptens plågor skapar vårat kärl. Jag arbetar över begäret att njuta vilket håller tillbaka punkten i hjärtat och den striden kallas: ”Jag ansträngde mig och jag fann.”

Mitt försök att försvinna ifrån min egoism skapar avledning, vilket är mitt nya kärl. Detsamma  upprepas på nästa nivå: Varje gång bygger jag ett perfekt, exakt och fint kärl. I slutändan är begäret att njuta de samma, men mitt jobb blir mer förfinat och mer exakt och har för avsikt mer invändiga klargöranden. Detta är anledningen till att ett nytt kli, varje gång det skapas, är mer selektivt och av högre kvalitet.

Från den dagliga kabbalalektionen 2012.12.25, del 1
videoikon WMV | ljudikon MP3

En enorm gåva för lidandet i avsaknad av kärlek

Dr. Michael Laitman

Vår andliga väg är delad i två delar.

Den första delen är ganska svår eftersom vi inte ser exakt vad vi gör. Men det är precis det som hjälper oss att avstå från vår egoism. Om vi kunde se vad vi gör skulle egoismen delta i processen och bara växa och vi skulle aldrig kunna bryta oss loss från den. På det sättet kan vi endast gå framåt när vi inte ser vad vi gör. Det är så vi separeras från vår egoism. Gradvis avlägsnas den från oss och vi övergår till att  förenas med vännerna, genom att vi erhåller egenskapen att ge. Men självklart är detta svårt för oss.

Vår väg är baserad på det faktum att vi drar till oss ljuset. Med andra ord jag är oförmögen att korrigera mig själv. Jag kan inte resa mig ovanför min egoism. Jag kan inte göra något över huvudtaget. Men jag kan dra till mig det övre ljuset.

Därför är ansträngningar i visdomen kabbala väldigt intressanta och annorlunda ansträngningar i vår värld, där jag direkt påverkar ett objekt, en plats eller de egenskaper jag vill ändra.  Här är det skillnad. Om jag vill ändra någonting måste jag dra till mig ljuset för objektet, den dimensionen och de kvaliteterna, så att ljuset ändrar dem. Därför söker jag konstant ljuset så det förändrar egenskaperna.

Hur vet ljuset vilka egenskaper som ska ändras? Det är väldigt enkelt. Om jag avancerar mot egenskapen att älska, ömsesidigt givande, mot egenskapen av förening av vännerna, om jag försöker att förenas med dem upptäcker jag att jag är en stor egoist som försöker utnyttja dem. Att jag bara försöker utnyttja dem för min egen vinning och att jag inte bry mig om dem över huvud taget.

När jag upptäcker det i mig själv, väcker det stort lidande i mig. Då börjar jag be ljuset att korrigera mig. När jag upptäcker min egoism börjar jag be ljuset  förändra mig. Det vill säga att jag förbereder ett enormt okorrigerat begär som jag upptäcker i mig och jag känner hur frånstötande det är. Jag känner att det är avskräckande och hur mycket jag vill att det inte ska existera. Det är som cancer som jag vill ta bort och då vänder jag mig till ljuset så det kan utföra  operationen.

Då har vi gjort ett klart framsteg på vår väg. Jag rör mig hela tiden mot förening med vännerna. Mot målet med skapelsen, egenskapen av kärlek och givande. Hela tiden rör jag mig mot att förhärliga de egenskaperna, parametrarna och definitionen av mig själv, för att göra det till det viktigaste för mig.

I slutändan upptäcker jag hur motsatt jag är, hur mycket jag inte vill ha det, hur onaturligt det är. Och då i bitterhet visar jag vilket stort behov av ljuset jag har. Därför är det ett stor problem. Människor som inte är kapabla att upptäcka det och inte är kapabla att lida, kan inte gå den här vägen. Dessutom är lidandet kvalitativt. En människa känner det i det normala livet också, även om allting går bra. Det är lidande och avsaknad av kärlek, för jag vill förenas med vänner.

Då förstår jag att det är nödvändigt men jag ser att det är omöjligt. Bara den här sortens lidande är det som menas, inget annat!  Det handlar inte om jag förstår ämnet eller inte, eller om jag är klok eller otålig. Nej! Det enda som jag behöver är att uppenbara mitt avvisande av förening med andra. Bara det! Att ge!

När jag är avvisande av förening med andra och jag plötsligt börjar att förakta egoismen, inte vill ha det, är det precis den egenskapen jag måste hålla fast vid och då fråga efter korrektion.  Det är hela kabbalas hemlighet. Det är inget annat!

Därför är första delen av vägen att gradvis öka uppenbarelsen av ondskan i oss och sedan vid  ett enda tillfälle bli korrigerad.  Det är därför det är två faser i vårat avancerande.  Den första fasen är att vi samlar flera år av enormt, tungt och omständigt lidande. Sedan blir det vid ett enda tillfälle korrigerat och vi öppnar våra ögon så vi ser en hel ny bild omkring oss.

Det visar sig att hela skapelsen fungerar i egenskapen  av givande och kärlek.  Hela världen fungerar så, medan det för mig i mina egoistiska egenskaper visar sig att jag är uppbyggd av egenskaper av egoism. Det är samma arbetsamma sak som när en raket går in i en omloppsbana med viktlöshet i rymden, och ett lugn plötsligt infaller. Allting är tyst, motorerna stannar, och du är ute i rymden .

Från den virtuella lektionen 2012.11.18, Introduktion till TES
videoikon WMV | ljudikon MP3