Författare: Staffan

Coronaviruset förändrar verkligheten, Del 2

laitman_294.2

”Skingra de onda; bättre för dem och bättre för världen.”

Kommentar: Åtgärderna som har tagits mot coronaviruset av många länders regeringar har bokstavligen förlamat människors liv.

Mitt svar: Regeringarna är mycket rädda om sina medborgare. Vi måste förstå att de är ansvariga för befolkningens hälsa och för ekonomin. Och ekonomin är helt beroende av våra förbindelser och den internationella handeln. Detta är en enorm huvudvärk för länders regeringar. Om de redan bestämt sig för att klippa alla band så betyder det att de inte har något annat val.

Exempelvis meddelade USA: s president Trump att han ställer in alla flyg från USA till Europa. Förstår du vad det betyder för den amerikanska flygindustrin? Naturligtvis tar han hänsyn till det, särskilt eftersom det snart är val i Amerika.

Han har förmodligen data som bekräftar att jag inte överdriver. Han skulle ha velat fatta ett mer skonsamt beslut, men uppenbarligen har han sådan information att han måste stoppa flygen.

Kommentar: Samma sak händer i landet jag bor i. Israel är helt isolerat. Man kan inte lämna landet. Jag har hört att detta faktum ensamt orsakar en förlust på fyra miljarder shekel, för att inte tala om andra förluster.

Mitt svar: Vissa tycker att det är överdrivet. Jag tycker att det är en underskattning.

Fråga: Det visar sig att det enda sättet att bekämpa viruset är genom isolering. Men detta motsätter sig naturens lagar som ständigt driver oss till att förenas, att integreras. Hur kan du förklara det?

Svar: Mycket enkelt. I en urgammal kabbalistisk källskrift står det: ”Skingra de onda; bättre för dem och bättre för världen. ” Och vice versa, ”Samla de rättfärdiga; bättre för dem och bättre för världen. ”

Fråga: Vad är vår synd?

Svar: Det är det faktum att vi inte är enade på korrekt sätt. Vi önskar varandra inte väl i vår förbindelse; därför kan det inte kallas enhet. Det kan bara kallas ett begär att vinna något på andras bekostnad.

I vår utveckling kan naturen därför inte acceptera sådana försök att förenas och bedriva handel o s v som positiva och korrekta eller något som skulle kunna leda till det tillstånd av enhet som är menat för oss. Naturen menar att en sådan typ av enhet eller förbindelse är skadlig för oss och för hela universum. Därför ges vi alla dessa problem i form av virus och andra otrevligheter. Dessa problem kommer att fortsätta tills vi förändrar vår inställning till varandra.

Från KabTV: s “Coronavirus Is Changing Reality, Part 2”, 3/12/20

Coronaviruset förändrar verkligheten, Del 1

laitman_220Syftet med naturen och den globala epidemin

Fråga: Har naturen intelligens, ur kabbalans synvinkel? Allt som händer oss, alla svårigheter som drabbar oss, är allt planerat? Finns det ett övre medvetande, eller är det den blinda naturen?

Svar: Naturen är absolut intelligent. Den har en början och ett slut på utvecklingen, d v s en plan för utvecklingen på naturens alla nivåer: den stilla nivån såväl som den vegetativa, animala och den mänskliga; och planen genomförs strikt.

Dock uppstår många sorters problem under dess genomförande eftersom alla naturens nivåer deltar i planen. Den mänskliga naturen, som är den högsta, genomgår alla möjliga sorters variationer och förändringar i båda riktningar.

En människa har fri vilja, hon kan förändra sig själv, i likhet med, eller inte så mycket i likhet med naturen. Som ett resultat, av det ena eller det andra, förändrar hon sin rörelses väg. Men samtidigt är hennes rörelse riktad i samma riktning, mot samma syfte.

Fråga: Bestäms inte naturens lagar på människans och samhällets nivå?

Svar: En människa har fri vilja, vilket betyder att hon har möjlighet att ta sig från A till B på olika sätt.

Fråga: Så det slutliga målet är redan fastställt?

Svar: Inte bara det slutliga målet, utan hela vår väg. Det kan delas in i mindre delar och i var och en av dem kan vi röra oss på antingen ett mer välvilligt sätt eller på ett mer oönskat sätt.

Fråga: På vår nuvarande del av den vägen har en global epidemi -coronaviruset, uppstått. Vi förstår alla att det har funnits många sådan epidemier och att de var mycket farligare.

Hur skiljer sig den här situationen från andra i vår historia? Beror det på att vi idag är mer beroende av varandra och integrerade och att det lämnar ett naturligt avtryck?

Svar: Ja. Om tidigare epidemier i Europa och på andra platser i världen inte påverkade andra kontinenter och länder så är detta inte längre fallet. Vi är idag så sammanbundna av kultur, ekonomi, världshandel och allt annat att vi inte kan annat än att vara en enad mänsklighet.

Därför påverkar virus oss alla då de sprids från en del av jorden till en annan. Och vi kan inte fly, vi kan inte bryta förbindelsen mellan oss.

Kommentar: Det udda med den här situationen är vårt nuvarande beroende av varandra, och det viktigaste, de oproportionella restriktioner som införts av länders regeringar. För det har ju funnits många epidemier men ingen som har behandlats på det här viset.

Mitt svar: Det var innan vi var bundna till varandra till den här graden. I dag har vår förbindelse blivit absolut. Det är svårt att föreställa sig någonstans där så inte är fallet. Men nu, på grund av viruset, måste vi distansera oss från varandra, och var och en måste isolera sig själv från andra, vilket är omöjligt i vår värld.

Från KabTV, “Coronavirus Is Changing Reality,” 3/12/20

En förbättrad värld

laitman_202.0

Forskare i projektet ”Our World In Data” (ung. Vår värld i siffror) hävdar med hjälp av siffror att stora förbättringar har skett i världen de senaste två hundra åren. Till exempel var 94% av världens befolkning nödlidande i början av 1800-talet, medan den siffran idag är 9,6% (OurWorldinData.org).

En av tio personer över 15 år kunde läsa, medan idag 85% av befolkningen är läskunnig. För två hundra år sedan levde 43% av alla nyfödda barn längre än till sin femte födelsedag. Idag är barndödligheten i världen nere i 4%.

Vi har verkligen lärt oss att ta hand om våra kroppar och uppnått  stor framgång i att göra det. Men vad som sker med kroppen är inte riktigt samma sak som vad som sker med människan i sig.

Förr kämpade folk för sin dagliga överlevnad och man ifrågasatte sällan meningen med det. Idag när utvecklade länder praktiskt taget garanterar alla invånare deras grundläggande behov uppstår frågan: ”Vad är meningen med mitt liv?”

Det finns inget svar.

Med tiden blir vissa människor verkligen tyngda av denna fråga. Oavsett hur mycket vi försöker fly från eller maskera den, återstår tomheten. Bakom finns inte bara en enkel dunkelhet, utan ett problem för hela mänskligheten: att hela dess grund saknar mening.

Därför kan vi säga att livet inte bara har blivit lättare, utan också svårare. Undermedvetet bär vi den här bördan av oförstådd sanning inuti oss, som ett systemfel i grunden av vårt medvetande.

Vi kan utan tvekan skryta om våra statistiska indikatorer, men i verkligheten blir vi ensammare, till och med i våra familjer; vi samverkar mindre och mindre med varandra. Det finns ett vakuum runt varje person. I stället för vanlig lycka och välstånd vandrar vi i mörkret bland skuggorna. Materialistiskt sett blomstrar vi, men andligt sett är vi på väg att vissna.

Det är därför folk slutade tro på en bättre framtid trots den ökade levnadsstandarden. Inte undra på att andelen optimister föll under tio procent på vissa ställen.

Tyvärr inser inte alla att orsaken är bristen på mening. Men denna fråga kommer till slut bli avgörande för alla: ”Vad är meningen? Vad är min mening? ”Då kommer folk att lyssna till den kabbalistiska vetenskapen, som berättar för oss om det högre system som styr oss. Det finns inget annat svar, allting annat är bara att senarelägga eller att köra på tomgång.

På så vis leder oss denna livets meningslöshet, och avsaknad av mål, till den verkliga uppenbarelsen, till ett uppstigande. När vi tränger in i och synar det övre systemet och medvetet börjar interagera med det, kommer våra liv bli produktiva i verklig menig. Vi kommer aktivt börja delta i vår egen utveckling, och från ett olyckligt, ensamt litet folk kommer vi att växa till en stor, evig, perfekt varelse.

[222269]

Från KabTVs “News with Michael Laitman” 1/30/18

Hackerkonvent

laitman_959

I Nyheterna (Deutsche Welle): ”Chaos Computer Club (CCC) är en av världens ledande konvent och sammankomst för white hat-hackare. Och årsmötet i Leipzig i veckan var ett firande i digital konst och teknikstunts.

”Vad gör hardcore-hackare och teknikfreaks när de samlas i flock? Platsen för att finna svaret på den frågan är Leipzig, och tiden är nu. CCC håller nämligen sitt 34: e årsmöte där från den 27 till 30 december, under rubriken ’Gör någonting’.

”Runt 15 000 personer förväntas delta i det utsålda evenemanget, cirka 3000 fler än förra året. För Tysklands dedikerade white hat-hackare och datornördar är det årets största, och bästa festival. …

”CCC handlar bland annat om informationsfrihet, integritet, digital teknik, experimentering och digital konst, kultur och politik”.

Fråga: Är det skadligt för samhället att ha tillgång till allmänna uppgifter om alla individer? Vem kan tillåtas ha sådan tillgång?

Svar: Detta är ett problem. Om samhället vore korrigerat skulle all information vara tillgänglig och öppen och allt skulle accepteras, förstås och smältas på rätt sätt, som i en köttkvarn; och vi skulle ha en ”finfin biff”.

Men när samhället och olika länders federala och reglerande organisationer och deras advokater, domstolar och liknande bara väntar på att mala och forma allt till sin egen fördel, tror jag inte att denna typ av tillgänglighet är värd att öppnas upp. Jag tror att Internet i så fall skulle bli ett stort avlopp.

Om vi skulle öppna upp Internet och bara vräka in allt så skulle det bli som med våra hav; vi kan se sopbergen som flyter mitt i oceanerna när vi flyger över dem. Internet är också ett hav. Det kan verkligen innehålla allt, men i slutändan, även om det är oändligt och utan gränser, så kommer sopbergen börja byggas upp, vilket kommer att leda till att informationsflödet saktas ner, spam, och så vidare.

Det är därför jag inte stöder absolut frihet, utan rimlig frihet. Vi måste hantera individen som vi hanterar ett barn — att tillåta enbart det som har positiv verkan på dess utveckling. Om vi tillåter ett barn att göra absolut allt så kan vi skada barnet. Så är det här också.

Mänskligheten är som irrationella barn som kräver utbildning. Samtidigt kan vi tillåta allt på Internet — i enlighet med mänsklighetens nivå av utbildning. Men enbart baserat på nivån av utbildning, så att individen får ut av Internet bara vad som verkligen är till individens och samhällets nytta.

[221670]

Från KabTVs ”News with Michael Laitman”, 1/7/18
Kategorier: Kris, Globalisering, Nyheter

Globala medborgare är en nödvändighet

Dr. Michael Laitman

Opinion (Dani Rodrik, Professor i Internationell Politisk Ekonomi vid Harvard University’s Kennedy School of Government och en ledande akademiker vad gäller globalisering och ekonomisk utveckling): “Inget riskerar globaliseringen mer än det gäspande regeringsgapet – den farliga skillnaden mellan den nationella politikens ansvarighet och marknaderna för varor, kapital och många tjänsters globala natur – som under senare decennier har öppnat upp sig. När marknaderna transcenderar nationell lagstiftning, som med dagens globalisering av ekonomin, blir instabilitet och kris följden. Men att jobba för lägga över lagstiftning till övernationella byråkratier, som World Trade Organization eller den europeiska kommissionen, kan resultera i ett demokratiskt underskott och en brist på legitimitet.

“Hur kan detta regeringsgap slutas? En möjlighet är att återinföra nationell demokratisk kontroll över de globala marknaderna. Det här är svårt och luktar protektionism, men det är varken omöjligt eller skadligt för en hälsosam globalisering. Som jag skriver i min bok Globaliseringens paradox skulle expanderandet av nationella regeringars utrymme för att upprätthålla lagstiftande mångfald och att återbygga slitna sociala fynd kunna förbättra hur den globala ekonomin fungerar. …

“Men problemet är inte bara att dessa globala institutioner förblir svaga. Det är också så att de är institutioner mellan regeringar – det är en samling av medlemsstater snarare än agenter för globala medborgare. På grund av att deras ansvar gentemot nationella väljarkårer är indirekt och osäkert, genererar de inte den politiska lojalitet – och därmed legitimitet – som verkligen representativa institutioner behöver. Det är sannerligen så att den Europeiska Unionens mödor har uppenbarat gränserna för den transnationella politikens gemenskapsbyggande, även bland en relativt begränsad och liknande mängd länder.

“Till syvende och sist stannar det hela vid nationella parlament och verkställande organ. Under finanskrisen var det de nationella regeringarna som löste ut banker och företag, återkapitaliserade finanssystemet, garanterade skulder, underlättade likviditeten, grundade den finansiella pumpen, och betalade för arbetslösheten och socialbidragen – och tog skulden för allt som gick fel. Med den avgående ordföranden för Bank of England, Mervyn Kings, ord är globala banker ”internationella i livet, men nationella i döden.”

“Men kanske finns det en annan väg, en som accepterar nationella regeringars auktoritet, men siktar på att omdirigera nationella intressen i en mer global riktning. Utveckling längs en sådan linje kräver att ’nationella’ medborgare i större och större utsträckning börjar se på sig själva som ’globala medborgare’, med intressen som sträcker sig utanför den egna statens gränser.”

Min kommentar: Eftersom nationella regeringar är beroende av sina medborgare, kommer integral utbildning att leda till en förståelse av den globala förbindelsen och det ansvar som medföljer, vilket kommer att sätta press på nationella regeringar.

[102967]

Krisen sprids till Latinamerika

I nyheterna (från The Economic Commission for Latin America): ”Den svaga globala ekonomin har, i huvudsak på grund av svårigheterna i Europa och USA och Kina, påverkat tillväxten i Latinamerika och Karibien. Under 2012 kommer regionens tillväxt vara långsammare än tidigare år, enligt uppskattningar presenterade idag av ECLAC.

”I den Ekonomiska undersökningen av Latinamerika och Karibien 2012, startad i Santiago, Chile, hävdar Förenta Nationerna att den nedbromsning som ekonomierna upplevde 2011 flyttades över till det första halvåret 2012, och detta har pressat ned tillväxtprognosen för hela året från 3.7%, som meddelades i juni, till 3.2%.

”Enligt dokumentet, har privatkonsumtionen varit den huvudsakliga drivkraften för regional tillväxt, tack vare tillväxten på arbetsmarknader, ökad kredit och – i vissa fall – remitteringar. Dock har den dramatiska nedsaktningen i extern efterfrågan och den nedåtgående pristrenden för de flesta handelsvaror gjort utrikeshandeln till det huvudsakliga sättet på vilket den internationella krisen har spridit sig till regionens ekonomier.”

Min kommentar: Tills nyligen har Ryssland, Kina, Brasilien och andra länder gottat sig åt ”kapitalisternas” kris, men världen är global och integrerad och det är därför vi är tillsammans i samma sjunkande båt, och vi måste räddas tillsammans. Vår frälsning hänger på vår ömsesidiga hjälp. Naturen tvingar oss därför att förenas innan det är för sent, för annars står vi inför ett världskrig.

 

Introspektion

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är en individs brister och det allmännas brister?

Svar: En brist i en individ existerar inte i andlighet eftersom det inte handlar om vanliga kroppsliga begär där. I andliga begär har en människa bara en punkt i hjärtat, som hon ännu inte har förverkligat.

En allmän brist är förmågan att frigöra sig från sig själv och binda sig till det allmänna. Detta betyder att en människa redan förstår och känner utifrån studierna, från att vara en del av gruppen, och från att disseminera, att den andliga världen uppenbaras bara i en hel brist.

En hel brist betyder att den har kontakt, åtminstone minimalt, vilket låter en person göra  flera andliga urskiljanden. Innan dess ser man ingenting, som på kvällen i skymningen då allt blir vagt.

Det finns ett talesätt som säger att det är kvällstid när man inte kan känna igen sin väns ansikte från ett visst avstånd (fyra Amot) eftersom allt flyter samman. Men, om jag kan känna igen min väns ansikte, då är det inte kväll ännu.

Kvällen symboliserar det faktum att jag kan se någonting, men att jag inte förstår exakt vad det är. På så sätt börjar vi gradvis förstå att det istället för en uppenbarelse finns flera urskiljanden vi kan identifiera, på samma sätt som vi kan känna igen en väns ansikte från ett avstånd på fyra Amot, det vill säga i de fyra minimala faserna av begäret att ta emot.

För att kunna göra det måste jag koppla mitt begär samman med flera vänners begär så att det finns en kontakt mellan oss, och från det kommer jag att kunna urskilja gott och ont, ljus och mörker. Jag behöver klargöra vad mottagande och givande betyder för mig själv och för andra, eller för alla tillsammans, mellan oss.

I kontakten mellan oss börjar jag redan se detta urskiljas: vad betyder ”i avsikt att ta emot” och vad betyder ”i avsikt att ge”. På detta ställe byggt av mig, i bristen från min sammanblandning med andra, börjar jag redan förstå till ett visst mått vad i avsikt att ta emot och vad i avsikt att ge betyder. Detta är en begynnande, minimal förståelse, men jag kan redan se skillnaden mellan de båda.

En brist formas i mig, ett uppfattande kärl genom vilket jag kan se den andliga världen, känna den, och göra olika insikter. Så öppnar sig min andliga introspektion (självbegrundan), som är annorlunda mot det yttre perspektivet som jag har i den här världen nu, där vi bara inbillar oss att vi ser något.

Från den 4e delen av den Dagliga kabbalalektionen 2012-06-13, ”Arvut (Ömsesidig Garanti)”

Samla skörden och utfodra de drabbade

Dr. Michael LaitmanFråga: Skaparen vill att vi ska vara ett exempel för hela världen så att vi kan utveckla metoden och vara den sammankopplande länken. Vilka förändringar måste vi göra i vårt begär för att uppnå det som vi läser om i kabbalisternas böcker och verkligen bli ett exempel för alla?

Svar: Först och främst måste vi vara ”huvudet”. Bokstäverna i ordet ”Israel” (ישראל) kan brytas ner till uttrycket ”mitt huvud” (לי ראש). Vi måste kolla upp vad som händer i världen, vad som är Skaparens vilja, och hur vi kan bli en ”adapter”, som knyter samman Hans planer och begär med världen, såväl som hur vi kan föra världen närmare förverkligande. Låt Skaparen avgöra världens nya tillstånd medan världen skrider framåt i avsikt att uppnå ett begär för detta tillstånd. För detta måste jag vara i mitten som en mellanhand, mentor, utbildare, assistent.

Det är vårt arbete. Allt som är ålagt Israel är att ge ett exempel, att ”leka” med världen, hjälpa den att uppnå rätt form, att förklara vad som händer, att tala om orsakerna till problemen. När allt kommer omkring är folk, i andlig mening, ”små barn”, och vi måste tålmodigt ta hand om deras utveckling, och bli genomsyrade av deras bekymmer.

Förr var jag långt ifrån något sådant och jag kunde inte förstå varför jag skulle behöva vara i kontakt med hela mänskligheten. Genom hela mitt liv i mitt förflutna, tog jag för givet att jag skulle vara avskärmad i min vetenskapliga miljön som jag tyckte om medan jag tillgodosåg de materiella behov jag hade för mig själv. Jag ville uppnå, förstå och väva samman bilden av verkligheten, och jag avsåg inte att sänka min blick till det som låg nedanför den nivån. Varför skulle en utforskare av universum behöva alla de som enbart är förvirrade över den här frågan, eller som inte alls bryr sig om den? Detta var min position.

Men senare kom jag ut ur mitt stolta egoistiska förakt gentemot dem runtomkring mig, och nådde en motsatt position där jag ständigt är villig att”byta deras blöjor”. För i slutändan beror allt på förverkligandet av vikten, och på den andliga vägen blir det uppenbart att detta är vårt arbete, att detta är hur vi utför korrektionen av världen och ger behag åt Skaparen.

Det finns inget högre arbete än detta. Det är ingen tillfällighet hur det står skrivet att en person som plöjer sitt fält för att utfodra de hungriga utför prästernas andliga arbete. Vi förstår helt enkelt inte vad Kohanims uppgift är. Bakom den yttre ”strålglansen”, döljer sig något helt annat – att sörja för de som är små. I en familj är barnen viktigast och allting kretsar kring dem. Det är så vi bör agera också. Detta kallas ”ett kungadöme av präster” där vi inte har något annat än detta arbete. Vi skapar kontakten mellan Skaparen och skapelserna, och anpassar deras behov till uppenbarelsen av Honom.

Fråga: Vad saknar vi i detta, just nu?

Svar: Vi behöver många kvalificerade personer. Alla våra vänner måste genomgå kurser för lärare och organisatörer. Vi har resurserna och vi måste verkställa dem mer och mer, bredare, djupare, och högre. Vi behöver massivt arbete med utbildning, vilket kommer att kräva allas ansträngningar utan undantag. Och sedan, när vi är redo, måste vi tänka på hur vi kan nå en bred publik.

Vi behöver göra det här omedelbart, och vi ligger redan efter. Det är synd att inte alla hör mig. Det gör mig rädd för vad som kan komma att ske i landet inom en snar framtid. För allting i världen är strikt sammanlänkat och bara vi kan ”söta” det som händer med vårt arbete.

Från den fjärde delen av den Dagliga kabbalalektionen 2012-06-13, Arvut

Idéns enkelhet

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är huvudidén i den integrerande metoden som vi kan erbjuda bred publik?

Svar: Idén är väldigt enkel: Allting kan lösas genom enande eftersom det är den viktigaste naturlagen.

Idag manifesteras den här lagen öppet i alla de existerande systemen, inklusive de artificiella systemen vi skapat. Och detta talar för det faktum att vi själva är på väg att bli integrerat sammankopplade inom oss och att det inte finns någonstans att ta vägen: Det är naturens system som tar in på oss mer och mer och pressar oss med miljön och andra faktorer. Det visar sig att att vi inte har något annat val – vi själva behöver bli lika dessa system.

Idén är väldigt enkel. Den kom inte från huvudet, från några intellektuella slutsatser, utan från utforskandet av naturen. Vill du kontrollera saken? Gör det! Tusentals forskare från olika områden inom vetenskap, teknik, psykologi, och politik kan bekräfta det åt dig.

Fråga: Och vad är rätt ”connection”?

Svar: En korrekt ”connection” är en förståelse för det ömsesidiga deltagandet i vårt  gemensamma jordliga liv. Vi omringas sakta men säkert. Låt oss börja förändras i den här riktningen. Då kan vi arrangera vårt liv på rätt sätt.

I allmänhet förstår folk det här, för när allt kommer omkring så droppar det ner på oss genom media, det hänger i etern, och det finns ingen väg runt det. Vi kan se hur sammankopplade de europeiska länderna är och vilket enormt problem det är att de inte kan kommunicera och samarbeta ordentligt trots det faktum att de till synes är bundna till varandra. Bara en faktor, människan, är källan till obalansen och störningarna här. Alla andra system har redan blivit integrerade.

Från ett samtal om Integrerad Utbildning, 2012-05-20

Börja med gruppen

Dr. Michael Laitman

Fråga: Hur kan jag skapa en attityd till livets negativa aspekter, trots de känslor som de ger upphov till?

Svar: Om du var införlivad i en grupp skulle du bemöta allting på ett korrekt sätt, i varje tillstånd, på varje nivå. Du måste underlägga dig gruppen, se vännerna som de största i vår generation och konnekta med dem för att skapa den kollektiva kraften i ömsesidig garanti. Genom denna kollektiva kraft, och inte på egen hand, kan du börja klargöra saker och ting. Detta är redan givandets kraft, kraften som i sitt attribut liknar Ljuset. Detta böra vara utgångspunkten. Om jag påbörjar vägen på egen hand, i vilken riktning går jag? Tillbaka till mitt skräp? Nej, jag måste vända mig mot Ljuset genom att vara vid dess sida.

Fråga: Men varför kan vi inte avsluta arbetet i ett slag?

Svar: Om allting vore så enkelt, vad skulle du då göra i livet? Profeterna säger: ”Den dagen efterfrågades Jakobs överträdelse och den var borta”. Detta betyder att vi kommer att söka överträdelserna och inte hitta dem eftersom när det inte finns något att korrigera, så är det också ett stort problem. Kärlek kan inte existera utan någon friktion. Det är alltid på det sättet.

Till slut, om jag skapar rätt kontakt med vännerna, så slutar allt med det, eftersom att jag i och med det känner och uppfattar allting som händer på ett korrekt sätt och relaterar på ett korrekt sätt till mitt tillstånd, till Ljuset, och till korrigeringen. Huvudsaken för mig är att stabilisera mig själv inom gruppen. Denna inställning är rätt för alla, både för veteraner och nya studenter.

Från 4e delen av den Dagliga Kabbalalektionen 2012-06-06, Arvut (Ömsesidig Garanti)