Författare: Jim

Det sovande folkets planet

Dr. Michael LaitmanSkaparen, naturen, är allt, och vi existerar inom den. Men på grund av fördoldheten som gjordes för oss har vi förmågan att se oss själva och naturen på ett mycket märkligt sätt, som om vi existerar oberoende av den och kan fatta beslut och agera på egen hand.

Det är en fullständig illusion. Både vi och världen, alla våra handlingar, tankar, och åsikter, allt det är total fantasi, en hägring i luften. Allt detta gjordes för att ge en person en startpunkt från vilken han skulle kunna avancera självständigt på riktigt. Annars skulle det inte vara möjligt att bygga grunden för att vara ”mänsklig”, Adam, som betyder ”liknande” naturen, Skaparen, i all sin höjd.

Men om vi vill växa på rätt sätt måste vi konstant komma ihåg att vi existerar inom naturen som bestämmer allt för oss: tankarna, begären, avsikterna, relationer mellan oss, allt som händer – alla våra liv. Naturen kontrollerar oss fullständigt, och vi styrs inte bara av det, vi existerar inte ens.

Vi lever i denna lögn, i illusionen att vi till synes existerar, som i en dröm eller någon form av legend. Men, om vi försöker att fokusera vår uppmärksamhet, våra tankar, och uppfattning i syfte för att gå över vårt ego, över vår nuvarande natur, där hela denna dröm och fantasi är, då kommer vi sannerligen att kunna bryta igenom denna dröm och nå sanningen.

Det är därför vi agerar: vi samlas i gruppen, studerar, och genomför kabbalisternas alla rekommendationer. De vill faktiskt dra oss ut ur denna illusoriska existens, från livet i en dröm, som att utträda ur dimman, från det djupa hål vi fastnat i, och för att rädda oss. Därför ger de oss olika råd om hur vi måste koncentrera oss på verklighetsuppfattning för att skingra molnet och se sanningen. Detta är vad hela vårt arbete handlar om.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 11 mars 2012, Shamati #9

När en väg slutar börjar en annan

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur upptäcker Binah, som inte vill ta emot, plötsligt att hon måste ta emot ”för att skänka”?

Svar: På nivån ”att skänka för att skänka” (GAR de Binah), när Binah blir lik Skaparen i att hon inte tar emot, upptäcker hon att Skaparen också är en givare. Därför inser hon att hon måste ge. Men vad kan hon ge?

Skaparen ger till henne och hon känner Hans kärlek i detta. Därför förstår hon att om hon inte längre vägrar att ta emot och börjar ta emot från Honom, kommer detta att ge Honom enorm glädje, vilket orsakar henne att använda begäret att ta emot, men för att skänka till Honom (ZAT de Binah).

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-12-02, “Mighty Rock of My Salvation”

Veta systemet för övre styrning

Dr. Michael LaitmanFråga: Varför började vi studera del 8 av Talmud eser sefirot (Studiet av de tio sefirot) i stället för boken Zohar?

Svar: Först av allt fortsätter vi att studera Zohar dagligen under morgonlektionen, men bara fyrtiofem minuter i stället för nittio minuter som tidigare.

När vi läser boken Zohar handskas vi ständigt med partzufim av världen Atzilut, från vilken den övre styrningen har sitt ursprung: Arich anpin, Aba ve ima, Yeshsut, och ZON. Därför måste vi skaffa en förståelse för hur de är arrangerade, vad som utgör hierarkin och relationen mellan dem, och vilket program de utför.

Därför måste vi studera del 8 av TES (Talmud eser sefirot), som är den största delen av Studiet av de tio sefirot, som huvudsakligen beskriver världen Atzilut. Utan det kan vi inte ens komma nära Zohar.

Ju mer en person vet, desto mer förstår och erkänner han att egentligen vet han ingenting, som ger honom bättre möjlighet att fastställa sin bön, inte som en bebis som skriker, utan en tydligt analyserad begäran. Dessutom, om vi studerar TES med samma avsikt som vi tillämpar på boken Zohar, påverkar det oss och utför samma arbete när det gäller vår korrigering.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-12-2, Talmud Eser Sefirot

En rent mänsklig kvalitet

Dr. Michael LaitmanFråga: Om Skaparen skapade bara två krafter, mottagning och skänkande, vad hänför ”skam” till då, och var är dess rot? Varför har det en sådan styrka att den är ännu starkare än begär?

Svar: ”Skam” är en oberoende ”varelse”. Om Skaparen inte hade skapat skam skulle vi inte känna att vi är mottagare och motsatta Honom. Skam är en avsiktligt skapad kvalitet som är avsedd endast för människor.

Vi talar inte ens om skam i denna värld, som, eftersom det är ett avtryck av övre skam, liknar det något. Övre andlig skam är en förnimmelse att du är på andra sidan Skaparen och är motsatt Honom. Du känner hur denna opposition nedvärderar dig bredvid Hans skänkande, och i vilken utsträckning dina egoistiska tankar är motsatta tankar om skänkande. Denna skam är så stark att en person inte kan tolerera det!

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-11-30, The Study of the Ten Sefirot

En människa definieras av hans avsikt

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är min avsikt och varför är det så viktigt om mina tankar och känslor inte beaktas i andlig utveckling?

Svar: Avsikt är människan inom mig; den definierar vad jag vill ha ut av allt jag har inom. Allt jag är fylld av – uppfattningar, sinne, förhoppningar, fantasier, drömmar, det förflutna, nutid, och framtid – allt detta blandas och urskiljs av mig: Vad vill jag ha ut av allt detta?

Jag förstår inte denna blandning. Allt är trassligt: I dag är det en sak, i morgon en annan. Men vad jag vill ha betraktas som min avsikt.

Med andra ord, nu ser jag över mitt liv och allt jag har och bestämmer vad som är det viktigaste för mig. Det är punkten där jag kan fatta ett beslut: Jag kan antingen dränka mig själv i ”cocktailen” jag har blandat och glömma allt, och återvända till mitt dagliga liv. Eller så kan jag höja mig över det och önska att gräva ut ur hela denna mix endast det jag kan använda för min utveckling, det framtida livet. Det är vad jag måste besluta, och det är därför avsikt definierar människan i mig.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-11-25, Zohar

Machsom är en psykologisk barriär

Dr. Michael LaitmanAndlig uppfyllelse kan inte erhållas direkt, som ett litet barn som greppar tag i en leksak. I denna form erhåller vi bara liv i vår värld.

I exakt detta ögonblick är vi alla närvarande i den oändliga världen (en gränslös verklighet), men eftersom vår metod för existens bygger på att ”greppa”, det vill säga, att ta emot och uppfylla oss själva egoistiskt, är allt vi kan ta emot från den oändliga värlen en liten gnista av ljuset som kallas ”ett tunt stearinljus” (ner dakik), som är begränsad till förnimmelser av denna värld. Vi är oförmögna att uppfatta mer medan vi tar emot egoistiskt.

Egoistisk uppfyllelse som är tillgänglig för oss i denna värld bär formen av en svag belysning. Det ges avsiktligt till oss så att från och med nu, från denna grad och framåt, börjar vi utvecklas med hjälp av en annan metod: ta emot i kärlet utanför oss själva och därmed bli en villig deltagare, liknande, lämplig, och som Skaparen!

Endast en liten del av kärlet (begäret) som vi förnimmer som ”denna värld” fylls. Att direkt ta emot mer än detta är omöjligt! Resten av våra begär kan bara fyllas genom vår likhet med Skaparen, genom att vi har avsikten ”för att skänka”.

Det är därför Skaparen separerade våra förnimmelser i två delar: denna värld och den övre världen, och placerade en barriär mellan dem som kallas ”Machsom”. Denna barriär (Machsom) har ett psykologiskt ursprung, eftersom medan vi är under den (i denna värld) kan vi endast ta emot internt, för vår egen skull. Vi skulle få mycket mer, men det verkar för oss som om ”andra människor” är främlingar eller utomstående.

Vi skulle kunna ha allt detta under förutsättning att vi övervinner detta psykologiska uppfattningsproblem, vilket gör att allting verkar ”främmande” för oss. Vi måste börja överväga allt som finns att vara ”vårt eget”, komma närmare det, och börja förnimma att saker utanför oss är i själva verket våra egna. I gengäld kommer vi att få alla världar: Assiya, Jetzirah, Beria, Atzilut, Adam Kadmon och i slutet, den oändliga världen.

Det största problemet är att börja uppfatta dessa begär som verkar vara ”inte våra egna” som ”våra egna”. Efteråt, vad vi än tar emot in i dem kommer att omfatta vår andliga värld.

För det, är allt vi behöver göra att locka det övre ljus som kommer att visa vår samhörighet och visa att vi alla utgör en kropp. Då kommer det övre ljuset att fungera som en ögonöppnare, och så småningom kommer vi att uppfatta andlighet.

Vi kommer att komma till förtydligandet, och det kommer inte finnas något motstånd kvar i oss eftersom vi kommer att se allting omkring oss som våra egna delar som hör till oss som organ för en kropp. Vi har aldrig existerat isär! Det förefaller bara för oss att vi är delade, men, i själva verket är bara våra kroppar avskilda.

Om vi tittar djupare kommer vi att se ett system av vår sammankoppling. Allt görs av det övre ljuset!

Från lektion 7, World Kabbalah Convention 2010, 2010-11-11

Genom alla världar utan några gränser

Dr. Michael LaitmanFråga: Genom att fästa andra människors begär till mig expanderar jag mig själv inuti, men känner jag inte fortfarande bara vad som händer inuti mig? Finns det någon punkt i min existens där jag verkligen känner vad som händer utanför mig?

Svar: Självklart! Och dessutom kommer du känna det mycket starkare än du nu känner dig här i denna värld. Föreställ dig att du ser vad som händer tusentals kilometer bort från dig på samma sätt som du ser något på ett avstånd av en meter. Det finns ingen skillnad och inga avstånd!

Precis som du ser ett objekts yttre form kan du se igenom det, se allt som händer inuti det såväl som alla orsaker och verkningar. Detta kalla uppnående. I andlighet begränsas ingenting av rum eller av djupet av uppnåendet. Orsakerna och resultaten av de fenomen du observerar är inte fördolda från dig; du ser dem i alla deras dimensioner och kvaliteter.

Det är därför det kallas uppnående, som är den sista och största möjliga uppfattning och förståelse. Det är omöjligt att jämföra det med någonting i vår värld eftersom i vår värld har vi inget uppnående, utan vi tittar bara inom oss själva.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-11-26, Writings of Rabash

Låt oss inte vänta på nästa konvent!

Dr. Michael LaitmanFråga: Jag känner att vi kan öka hastigheten och höja vår enighet till sin verkliga höjd utan att vänta på nästa konvent. Hur kan vi göra det?

Svar: Vi väntar inte på nästa konvent. Vi måste övervinna alla luckor och avstånd just nu. Varje person måste föreställa sig platsen inuti sig där våra begär enas, och inuti dem kommer vi att uppenbara den andliga världen, Skaparen!

Vår gemensamma strävan att enas tillsammans genom våra begär, våra punkter i hjärtat, och efterfrågan på Skaparen att uppenbaras mellan oss och ena oss, kommer få det att hända. Vi behöver inte vänta på ett konvent för att få det att hända!

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-11-21, “The Essence of Religion and Its Purpose”

Var inte rädd

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur säger den kabbalistiska vetenskapen att jag bör förhålla mig till saker som hotar mitt liv, så som krig, en terroristattack, fallande raketer, eller bara en vanlig kriminell attack?

Svar: Medan vi fortfarande är okorrigerade måste vi leva i denna motsvarande, okorrigerade värld vi har medan vi korrigerar oss själva och därigenom korrigerar världen. Under tiden bör varje person agera enligt vad som är accepterat i samhället och världen.

Samtidigt måste var och en av oss korrigera sig själv och därmed uppenbara den övre kraften, kvaliteten av skänkande och kärlek i honom och i världen. Till den grad han gör denna uppenbarelse kommer våra fiender gradvis att bli våra vänner och alla dåliga saker kommer att försvinna.

Men, för tillfället måste vi agera i enlighet med våra okorrigerade kvaliteter. Alla mina hatare och fiender är det onda som finns inuti mig, som blir uppenbarade på utsidan på detta sätt. Jag projicerar dem till utsidan och det är därför de finns.

Men, om i stället för dem ser jag Skaparen stå bakom dem, då blir de plötsligt oskiljaktliga delar av mig. Därför bör vi inte vara rädda. Vad vi måste göra är att utföra korrigeringar.

Jag är säker på att ingenting dåligt kan hända en person om han alltid är inriktad på att ”det finns ingen annan än Han”.

Från lektion 7, World Kabbalah Convention 2010, 2010-11-11

Byt dina glasögon

Dr. Michael LaitmanVad innebär det att nå oändlighet? När jag träder in i oändlighet blir jag malchut av världen av oändlighet, vilket betyder att jag innehåller alla inom mig. ”Älska din nästa som dig själv” betyder trots allt att alla dem som jag nu ser och känner som utomstående blir väsentliga delar av min själ. Min själ får tillbaka alla sina delar, utspridda och distanserade från den, och det blir en hel, fulländad själ.

Allt som verkar existera utanför mig, som stilla föremål (föreställ dig att du sväljer alla stjärnor!), hänför till den stilla nivån av ditt egoistiska begär, alla växter hänför till dess vegetativa nivå, och alla djur till dess levande nivå. Alltihop är ett avtryck av ditt egoistiska begär som visar dig alla dessa saker som om de finns utanför dig.

Men, så fort du börjar odla ett organ, en egenskap av skänkande, börjar du se dem som om de existerar inom dig. De är alla dina delar, och du känner att det är sant. För närvarande är det dock svårt för dig att förstå det eftersom du lever inuti ditt ego och bara i det.

Fysiker hävdar att även när du tittar på något objekt på avstånd, påverkar handlingen att observera det som observeras. Därför ser du det inte som det egentligen är, utan som något som var utjämnat från dina egna egenskaper och sanna verklighet. Allting du ser uppfattar du trots allt i relation till dina egna kvaliteter. Allt beror på dina sinnesorgan och hur du avkodar vad du har ”sett”.

Men, en dag, efter långa betraktelser, frågor, och urskiljningar, kommer du plötsligt att känna att allt är helt annorlunda. Du kommer att se det från en annan vinkel, och då kommer du förstå att denna nya syn är sann. Det är som om du satt på dig ett nytt par glasögon.

Från lektion 6, World Kabbalah Convention 2010, 2010-11-10