Författare: Andreas

En fjärrkontroll till alla själar

Dr. Michael LaitmanFrågaÄnda sedan vi började studera artikeln “Det finns ingen annan än Han” känner jag mig totalt förvirrad angående intentionen. Om det övre Ljuset är i konstant arbete, och gör 100%, vad är då “det reformerande Ljuset?” Och vem frågar jag efter det? Från vem kan jag kräva att andra ska få det? Vad fungerar här om allt är inom mig?

Svar: Föreställ dig att jag har en fjärrkontroll. Jag trycker på en knapp och aktiverar någon sorts mekanism. Nuförtiden finns det många apparater som fungerar på detta vis. Men om du skulle visat detta för en person som levde för 100 år sedan, skulle han tro att du helt enkelt var en ängel som utförde mirakel: Du trycker på en knapp och plötsligt förvandlas glaset till en bild….

Det vill säga att jag med hjälp av fjärrkontrollen kan aktivera olika system. Till exempel kan jag trycka på en knapp, och du, som tittar på en bit glas (en skärm), börjar ta emot alla möjliga sorters intryck. Du börjar gråta och sedan skratta, uppleva oro och sedan glädje. Det visar sig att jag genom att helt enkelt trycka på en knapp kan påverka dig så mycket. Jag påverkade en vän.

Kabbalisterna säger att det när man läser Zohar är som om håller i en fjärrkontroll till alla själar och att de är beroende av en. Tänk hur du väcker dem! Detta kallas att ”trycka på en knapp” och aktivera en påverkan som får dem att börja vakna.

Allt beror på hur mycket du vill att detta ska hända och hur många andra människor som också strävar efter att väcka andra. Alla ansträngningar måste vara både kvalitativa och kvantitativa.

Det är så vi väcker varandra. Ingen kan väcka sig själv. Alla kan uppnå denna andliga gemenskap som kallas ”gruppen”, men bara för att väcka andra. Annars kommer man inte ens i kontakt med gruppen. Så är det för att gruppen är som Malchut av världen Atzilut.

“Minns dagen då vi kom ut ur Egypten”

Dr. Michael LaitmanFråga:Vad är innebörden av budet “Minns dagen då vi kom ut ur Egypten”, i sammanhang med ens inre arbete?

Svar: Det står i Zohar, stycke 121 i kapitel “Bo” att Toran nämner uttåget ur Egypten 50 gånger. Förutom det står det skrivet att man måste se sig själv komma ut ur Egypten varje dag, så är det på grund av att allt vårt arbete enbart utförs i relation till Egypten.

Ens andliga arbete med att korrigera sin egoistiska natur börjar från stadiet “Abraham” – Grunden till givandets egenskap. Men hur kan vi utveckla denna egenskap?

Detta är anledningen till att “Abrahams” fråga till Skaparen framträder inombords: “Hur kommer mina ättlingar ärva ett stort land?” (kapitel “Lech-Lecha“). Med detta menas: Hur kan jag inuti mig utveckla (därför att mina ättlingar är mina framtida tillstånd) ett enormt begär efter givande och kärlek för att på så sätt mottaga hela Ditt Ljus från Dig?

Svaret som fås är det följande (från Skaparen till Abraham): “Känn till att dina ättlingar kommer vara i exil i 400 år”, där 400 år är alla fyra nivåer av egoism. Skaparen talar alltså om för en att man kommer sänkas ner fullständigt i egoism och därmed förvärva ett begär som är likvärdigt med det oändliga Ljuset.

Först kommer du att genomsyras av detta begär att absorbera allt, och sedan kommer du att upptäcka att det är felaktigt, och vilja komma ur det. När du kommer ur det börjar du korrigera det från ett egoistiskt begär till ett begär att ge. Med detta menas att lämna Egypten och träda in i det heliga landet.

På detta sätt, genom att gradvis korrigera den egoism vi förvärvar, stiger vi upp för 125 steg till den fullständiga korrigeringen (Gmar Tikkun). Följaktligen delas vår andliga väg in i tre olika faser:

1. Från den ursprungliga punkten (Abraham, strävan efter att uppenbara Skaparen) fram till inträdet i Egypten.
2. I Egypten, där vi utvecklar vår strävan efter Skaparen, som frambringar utvecklingen av egoism och insikten att den är ond, och utvägen ur den.
3. Korrigeringen av våra egoistiska begär fram till deras fullständiga korrigering.

Allting kretsar kring “Egypten”: En del av vår väg är “innan” och en del är “efter”. Men Egypten är den centrala punkten. Det är därför man måste känna att man kommer ur Egypten varje dag, alltså att man varje dag tar en del av det egoistiska begäret och korrigerar det, och tar emot ett nytt Ljus inuti det. Detta kallas “en ny dag”. Och detta fortsätter på alla nivåer.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 4/13/11, Zohar

Det yttre tjänar det inre

Dr. Michael LaitmanFråga: Vi utför många yttre handlingar, men vad är det rätta sättet att uppträda på den inre nivån?

Svar: Utåt måste vi göra vad helst som hjälper vårt inre arbete.

Jag måste upprätthålla en normal existens för mig själv i denna världen. Det är varje människas skyldighet! Men hur som helst så måste alla andra handlingar, begär och tankar vara riktade mot kontaktpunkten till andligheten. I enlighet med det måste jag undersöka i gruppen, hemma, på jobbet, och med mig själv: Vad är det jag gör med mitt liv?

Den kabbalistiska vetenskapen kräver inte att en människa ska vara en ängel. Men människan som vill avancera måste söka efter medel till att öka sina ansträngningar och stärka föreningen för att fortskrida snabbare och mer effektivt.

I grunden finns det ingen tillfällighet, handling eller händelse i människans liv som inte kan användas för att tjäna hennes andliga utveckling. Hon behöver bara veta hur det kan realiseras, för det finns ingen slump. Allting har en orsak: Allt kommer från ovan, avsiktligt och planenligt. Du måste bara vara uppmärksam på spelet som Skaparen spelar med oss. Om vi inte tänker djupt på vad som händer oss, så slutar det med att vi missar vad Skaparen försöker säga oss!

Med andra ord, naturen (eller Skaparen, som är samma sak, en lag och plan) uppväcker ny information, Reshimot i oss varje ögonblick. Dessa Reshimot är dysfunktionella och vi måste föra tillbaka dem – från den vänstra sidan och den högra – till punkten av enighet. Jag måste ständigt kontrollera att min intention är korrekt, och detta är hela mitt arbete.

Om jag är fokuserad på detta, i mitt begär och mina tankar, då kan jag jobba på vilket arbete som helst, oavsett hur många timmar, och utföra vilka handlingar som helst. Detta bekommer mig inte!

Från den tredje lektionen på WE! Kongressen 4/1/11
videoikonVideo ljudikonMp3

Sörj för det grundläggande i livet och bekymra dig för själen

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad innebär det att försörja den andra med allt som han saknar?

Svar: Med säkerhet så talar vi inte om vår världs verklighet. För i så fall skulle du bli klandrad för att vara hårdhjärtad: “Skäms du inte? Du studerar kabbala och ger inte bort allt du äger”. Okunniga människor tror att du måste svettas för att sörja för allt materiellt som andra behöver.

I sanning, att hjälpa andra betyder att visa dem hur de kan korrigera sig. Det enda undantaget till denna regel är grundläggande mänskliga behov. Vi måste förse alla med grundläggande förnödenheter så att ingen människa i världen saknar det.

Men utöver det så bekymrar vi oss enbart för korrigeringen av själen. Det finns inget rum för tvivel: Först av allt, en människa behöver säkerställa den grundläggande, ”djuriska” existensen, och i allt annat måste hon sörja för det ”mänskliga” i henne, alltså själen.

Avsikt: Vad som är viktigt är resultatet

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är avsikt?

Svar: Avsikten är det som du önskar från ditt tillstånd. Det viktiga är inte det du säger eller gör, men exakt vart du siktar, vilket resultat du förväntar dig från det nuvarande tillståndet, och det spelar ingen roll om det är ditt eller vårt.

Annorlunda uttryckt, hur vill du se ditt kommande tillstånd? Hur föreställer du dig det nu? Vad kommer du göra: skänka till Skaparen, ta emot för dig själv, förtjäna, stjäla, ge vidare, ge ut? Hur föreställer du dig själv i nästa tillstånd? Detta är din avsikt.

Det är därför som bara människan har avsikter. Hon är den enda i hela skapelsen som är utanför tiden. Avsikten opererar inte i den materiella tiden, men i andlig tid, vilken ligger ovanför vårt begär.

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen 3/20/11, Talmud Eser Sefirot

Den unika kraften i kabbalakonvents

Dr. Michael LaitmanFråga: Tjänar kabbalakonvents som ett slutgiltigt resultat av vårt praktiska arbete? Vad har du att säga om det kommande konventet i Nordamerika?

Svar: Min attityd till den typen samlingar är väldigt positiv, och jag tycker de bereder en möjlighet till stort framåtskridande. Jag ser hur jag efter varje konvent blir bättre och bättre på att ge enklare förklaringar som är lättare för folk att ta till sig. De börjar förstå mig bättre, och vi kommer varandra närmare.

Varje sådant möte är ett steg uppåt. Ett besök på ett kabbalakonvent är värt en månad av dagliga studier. Det ger en person interna och externa intryck och många positiva resultat. Vi organiserar en kongress i Nordamerika en gång om året, så låt inte detta tillfälle gå er förbi.

Om du har möjlighet, men det verkar som om du inte har tillräckligt med tid eller pengar, då är detta hinder som avsiktligt lagts ut framför dig. Du borde granska dig själv uppriktigt, vara medveten om att du står inför ett outgrundligt beslut. En människa som får en sådan här möjlighet en gång om året och inte åker kommer att förlora en hel del eftersom hon förlorar bandet till denna vägen på så vis.

Självklart kan det finnas sakliga anledningar som hindrar en person ifrån att komma, om du till exempel sitter i fängelse. Men, om man kan, men det är svårt, så är det ingen ursäkt. Detta är ett test ifrån Ovan, och man borde kliva över hindren placerade i ens väg.

Många grupper och individer kommer samlas. Det är en mycket annorlunda kraft, och vi sammansluter till hela världen därifrån. Jag kommer göra mitt bästa för att skicka en intern laddning till folket som kommer att vara så nära framför mig för tillfället. Folk behåller känslan av det senare, efter eventet, till skillnad från dem som kunde komma men inte gjorde så.

Förmodligen gör det inte så stor skillnad hur mycket man studerar från dag till dag, om det är i en virtuell grupp eller i en fysisk. Det beror på personen och förhållandena i gruppen. Men varken en fysisk eller virtuell grupp kan ersätta en gemensam samling så som ett konvent där hundra eller tusen personer samlas tillsammans för att förenas.

Det finns dem som av olika anledningar har lämnat en grupp, men ett konvent är något annat, och alla borde ta sig dit utan att göra några beräkningar gällande attityderna inom gruppen eller om vad som. Du bara kommer för att ena dig med världskärlet och stiga till det nästa andliga steget genom detta.

Från den första delen av den dagliga kabbala lektionen 3/4/2011, Skrifter av Rabash
videoikonVideo ljudikonMp3

Naturen frös och väntar på ditt beslut

Dr. Michael LaitmanFråga: Vilken kraft är det som lyfter världarna på lördag efter att Adam HaRishon är född och innan han faller i synd?

Svar: Det finns en kraft uppfattad som en ”väckning från Ovan” (Itaruta de-Leila). Det kan enkelt ses som det övre Ljusets expansion från världen av oändlighet medan vi varken vet hur eller varför. Men sanningen är att det finns ingen ”väckning från Ovan” förutan en ”väckning från nedan” (Itaruta de-Letata), från skapelsen själv.

Det finns en kedja av informationsbärande gener (Reshimot) som måste utvecklas och bli klargjorda en efter en, som nedstiger från de stilla, vegetativa, djuriska, och talande nivåerna. Reshimot av de stilla, vegetativa, och djuriska nivåerna utvecklas naturligt, omedvetet, på egen hand, för det finns ingen fri vilja på dessa nivåer.

De utvecklar sig en efter en och framkommer gradvis i ett tillstånd av ett kliv till en ny nivå. Var det kommer ifrån vet vi inte. Men det händer på grund av det faktum att förberedelsen på den stilla, vegetativa och djuriska nivån har blivit fulländad, och du börjar plötsligt känna hur ditt tillstånd har förändrats. Du börjar att tänka, se, och känna allting annorlunda.

Anledningen är att Reshimot som är under din medvetenhet, förståelse, förberedelse, fria vilja, och som blir uppfattade naturligt har förverkligat sig. Skaparen förbereder alla omständigheter åt dig att använda din fria vilja, och du måste själv prestera nu.

Det kan liknas vid hur du inte kontrollerar processerna i din fysiska kropp. Du behöver inte tänka på hur alla atomer och molekyler förflyttas i den, hur metabolismen och olika invändiga system fungerar. Föreställ dig hur komplexa dessa processer med oändligt antal förutsättningar är, och allt fungerar automatiskt.

Andlig utveckling är likadant: Den Övre kraften för oss till punkten där vår fria vilja har sin början. Och detta expanderar till hela systemet, hela begäret som skapades av Skaparen, hela den stilla, vegetativa och djuriska naturen, dess enorma system. Men det är inte vårt jobb och det sker automatiskt, tack vare samverkan av Ljus och begär.

Ljuset påverkar begären; begären svarar till Ljuset; och på detta sätt strävar helar världen, hela universum, allting, efter att uppnå balans. Det enda undantaget är människan!

Och så är det idag i vår värld: Hela naturen existerar i balans, men problemet är i människan, som måste utöva fri vilja och etablera denna balans. Som det är i den andliga världen, alla händelser före Adams syndafall, inkluderat själva fallet, fortskred under kontroll av kraften från Ovan (Itaruta de-Leila), genom kedjan av Reshimot, tills vi når stället av fri vilja. Och där fryser allting, och väntar tills människan gör ett val.

Det är vad som faktiskt händer i vår värld idag: Naturen väntar på oss att göra vårt val. Den kommer att pressa oss medan den väntar, Reshimot av den stilla, vegetativa, och djuriska nivån hopar sig och för oss till ett flertal problem på alla plan av den yttre världen, tills att vi slutligen bestämmer, på vår talande nivå, att vi måste gå framåt mot korrigeringen.

Den stilla, vegetativa, och djuriska naturen pressar oss, så vi ska kunna fortsätta på vägen av korrektion på vår mänskliga nivå.

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen 2/17/2011, Talmud Eser Sefirot

Denna världen är en ordbok i andliga termer

Dr. Michael LaitmanVar kommer orden av denna världen ifrån? Hur kommer det sig att en bonde, som en gång levde i närheten av Jerusalem, tittade på Olivberget och gav det dess namn? Det är för att han tyckte att detta namn var passande. Detta begäret uppkom i honom från naturen, och naturen kommer ovanifrån.

Alltså, det finns inga tillfälligheter i orden av denna världen; alla kommer de ovanifrån. Det är därför som kabbalister kan använda dem för att beskriva andliga rötter, som kallas ”grenarnas språk”. Och när vi tar orden av denna världen och förklarar vad som döljer sig bakom dem, i enlighet med deras andliga rötter, så ser vi skillnaden mellan världarna. Det är såhär vi upptäcker vad som står mellan oss och den andliga världen.

En sten av denna världen och en sten av den andliga världen, ett träd av denna världen och ett träd av den andliga världen, en man, en kvinna, ett barn, eld, vatten, det är såhär jag studerar skillnaden mellan världarna och den gestaltning jag måste nå.

Hursomhelst, grenarnas språk är inte avsett för en ordinär person, utan för dem som känner av den andliga världen. Bara dem kan uppfatta vad det är som försigår mellan grenen och roten, och de utbyter kunskap med varandra genom att använda detta språk. När en kabbalist beskriver en viss koppling mellan rötterna i den andliga världen och vill ge denna kunskap till en annan, relaterar han det till grenarnas språk.

För närvarande talar vi inte detta språk, utan fördrar att använda ett annat tal. När du kommer till att känna av andligheten, då genom att lyssna till din lärare som berättar för dig om den andliga världen, så kommer du att förstå vad han menar. Eller, han kommer att lära dig som om du var ett litet barn som lär sig ord.

Föreställ dig att du är på den andliga nivån tillsammans med din lärare, och han visar på ett visst fenomen och talar om vad det kallas. Genom åsynen av det andliga fenomenet och att få höra dess namn, kan du koppla dem tillsammans, fästa ordet av denna världen till det andliga objektet. Detta kallas inlärning av grenarnas språk. En nyfödd i den andliga världen lär sig grenarnas språk mycket likt ett barn i denna världen lär sig tala ett jordiskt språk.

Och senare kommer du att kunna samtala med din lärare; du kommer ha ett aktivt ordförråd.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2/14/2011, “Den kabbalistiska visdomens essens”
videoikonVideo ljudikonMP3

Ljuset i ditt hem

Dr. Michael Laitman“Introduktion till boken Zohar”, Artikel Rabbi Shimons utgång ur grottan”, Avsnitt 186: Och det ljuset står från himlen till jorden och lyser upp hela världen tills Atik Yomin, menande Keter, anländer och sitter ordentligt på tronen, som innebär tills slutet på korrigeringen. Och det ljuset är fullständigt inkluderat i ditt hem, menat i hans dotter, eftersom Rabbi Pinhas dotter var hustru åt Rabbi Shimon Bar Yochai, och från det ljuset som var inkluderat i ditt hem, kommer ett litet och smalt ljus ut, som är Rabbi Elazar, hans dotters son. Han kommer ut och lyser upp hela världen, lycklig är du.

Där är ett system kallat “världarna”. Själarna hänger på det så som frukt på trädet. Där finns ett samband mellan världarna (”träd”) och själarna (”frukter”), mellan frukterna själv, själarna, och mellan delarna av trädet, Sefirot. De är alla sammankopplade, och de är alla blott Kelim (begär) och Ljus.

Likaså är alla karaktärer som beskrivs i boken Zohar: Rabbi Shimon, Rabbi Pinhas, Elazar och Rabbi Pinhas dotter, ljus inuti Kelim, sammanbundna av vissa föreningar. Det är därför som Zohar kallar dem vid namnen av familjära relationer, såsom ”farfar”, ”son”, ”dotter”, eller ”fru”, beroende på vem som det talas om.

Hur som helst, allt detta relaterar bara till Kelim eller Ljusen. Ljusen är viktigast. Belysningen som strömmar från en plats till en annan kallas ”Rabbi Shimon”, ”Rabbi Elazar”, eller ”Rabbi Pinhas”.

Från den andra delen av den dagliga kabbala lektionen 2/8/2011, “Introduktion till boken Zohar”

Svaghet är ingen last

Dr. Michael LaitmanFråga: Ibland under lektionerna ställer vi frågor som visar på vår svaghet och att vi inte avancerar och lyckas som väntat. Jag ser att du inte motsätter dig sådana frågor, utan istället så försöker du upprepade gånger att besvara dem.

Svar: Vi lär oss att desto mer en person avancerar desto mer känner han sig värdelös, kraftlös och liten. Känn ingen skam, för vi mäter oss inte mot tuppar i hönsgården utan mot Skaparen.

Om jag är en kyckling i hönsgården, då känner jag mig definitivt som en hjälte. Men om Skaparen avslöjar sig för mig, då är det bara naturligt att underkasta sig. Där finns ingen skam i det. Inte heller dömer jag sådant eller ignorerar en person om han säger till mig att han är svag. Jag är väldigt medveten om sådana tillstånd. Svaghet är inget problem i detta läget. Tvärtom, svaghet är förnimmelsen av jaget i sin sanna form mot bakgrund av det Övre Ljuset.

Men en fråga uppkommer: Finns begäret att nå målet fortfarande kvar i personen vid tillfället när han har förlorat tron på sin styrka, och vill  han fortfarande uppnå det med samma passion som innan? Det är då han ropar på hjälp på ett korrekt sätt.

Självklart måste alla uppleva det individuellt och förklara för alla våra vänner runt om i världen att förnimmelsen av personlig svaghet och medvetenheten om målets värde, att båda dessa villkoren är obligatoriska för att kunna bryta igenom Machsom (barriären som separerar oss från andligheten).