Författare: admin

Krisen är en negativ uppenbarelse av andlighet

Laitman_508_5_thumbFråga: Du har sagt att vi, det vill säga världen, har nått ett tillstånd där vi redan är bundna till en helhet eller ett kärl. Och enligt naturens (Skaparens) plan, måste detta kärl fyllas med känslan av den övre existensnivån. Men vi känner inte vår förbindelse tydligt och världens tillstånd saknar precedensfall i det förflutna. Skulle du kunna förklara innebörden av detta?

Svar: I dag uppenbarar vi en global, integrerad förbindelse mellan oss, effekten av en ”liten by” eller fjärilseffekten. Men vi uppenbarar en egoistisk förbindelse mellan oss, tillsammans med universellt ömsesidigt beroende. Därför finner vi att vi är oförmögna att upprätthålla korrekta, vänliga förbindelser mellan oss. Detta kallas ”ett brutet kärl”, eftersom våra förbindelser är fel.

Därför är den nuvarande krisen en uppenbarelse av vårt andliga tillstånd. Under hela mänsklighetens historia, fram till nu, har vi existerat på vår världs nivå. Men vi upptäcker nu naturens nästa nivå genom att se sammankopplingen mellan alla delar av naturen.

Världen måste förstå och internalisera denna nivå.

Det vi tror är kärlek är egoism i förklädnad

Laitman_507_05_thumbFråga: Varför säger du att vi inte vet eller förstår vad ”kärlek till andra” är?

Svar: Folk brukar tänka att ”kärlek” är relaterat till saker som sex, ta hand om ett barn, och hjälpa de sjuka och behövande. Nu är det dags att verkligen förstå detta begrepp, vilket är anledningen till varför den nuvarande krisen har brutit ut. Denna kris är här för att få oss att inse vad kärlek är och vad det innebär att inte älska. Detta är, i själva verket, essensen i krisen.

Det enda syftet med allt som händer inom finans, industri, och andra områden är att visa oss vad sann kärlek egentligen är. Vi kommer då att kunna jämföra allt annat med denna uppfattning, och kommer då att inse att vår enda kvalitet just nu är egoism.

Människor måste genomgå denna process, kallad ”ondskans uppenbarelse”. De måste se att deras nuvarande förståelse av kärlek är ond,

Kan de som lider rädda världen?

En fråga jag fick: Hur kan någon som mår dåligt och lider av krisen vidarebefodra budskapet och metoden för att må bra? När allt kommer omkring ber man inte en fattig person om råd hur man tjänar pengar!

Mitt svar: En person som mår dåligt har inte korrigeringsmetoden. Annars skulle han må bra. Faktum är att världens korrigering beror helt på hur vi mår inuti.

Men om en person vet att detta lidande är relaterad till hans brist på korrigering, övergången från egoism till skänkande, så måste han dela med sig av denna kunskap och känsla med andra.

Därför är det allas plikt och skyldighet att disseminera denna visdom till alla.

En läxa för alla som har otur

Egoismen har nått sin högsta utveckling på den individuella nivån, och de individuella egoismerna har börjat att knyta band. Det är därför folk har börjat uppenbara sin sammankoppling och interdependens. Här är en läxa för alla som har otur: om dina begär och tankar är inriktade på det gemensamma bästa, så kommer du att lyckas i allt du gör.

Receptet för framgång är att göra allt du kan för att skänka uppå andra. Detta innebär att du endast behåller det som är nödvändigt för att ha ett normalt liv. För ett företag innebär ”arbeta för att skänka” att den enda inkomsten är det belopp som krävs för att täcka sina kostnader. Detta är hur folk bör sätta priset på varor och tjänster. Ingen borde ha en vinst som bara ”sitter där” i bankkontot.

Detta tillvägagångssätt är helt motsatt till vad som som sker i dag. Men i slutet av krisen kommer alla att övergå till detta system. Inte ett enda företag kommer att kunna fungera annorlunda.

Det är därför allt som en person får utöver vad som är nödvändigt för honom är en överträdelse av hans balans med naturen. För att vara i balans bör en person konsumera så mycket som han behöver för att existera, på samma sätt som alla andra djur. Lidandet människor känner och kabbalans förklaring av orsaken till lidandet kommer att hjälpa människor att förstå att det bästa sättet att existera på är att tjäna andra, på samma sätt som celler, organ, och kroppsdelar gör.

På ett eller annat sätt kommer Naturen (Skaparen) att segra. Detta kan antingen ske kraftfullt – genom lidande för vår del, eller frivilligt, genom förståelse, eftersom folk kommer att inse att de måste lyda Naturen och dess harmonilag.

Så snart vi börjar samarbeta med Naturen kommer den att börja behandla oss annorlunda och vårt tillstånd kommar att förändras. Vi kommer plötsligt att ha tillräckligt med vatten, mat och alla andra saker som alla behöver.

Bota världen, bota dig själv

En fråga jag fick: Hur kan vi bota andra om vi själva är sjuka och inte ens vet hur vi ska hjälpa oss själva?

Mitt svar: Vi är inuti ett integrerat samhälle där alla är sammankopplade. Därför kan ingen bli botad förrän alla är det. Det är endast genom att sträva efter att bota andra som du själv kommer att bli frisk.

Världen vi ser är en bild i vår hjärna

En fråga jag fick: Du säger att allt vi uppfattar är bilden som vår hjärna skildrar mot det vita Ljusets bakgrund, från Reshimot som ständigt dyker upp från vårt minne in i vårt medvetande som länkar i en kedja. Det vi ser som externa händelser är egentligen bilder som spelas upp i vårt sinne.

Jag håller med om detta, men det finns en sak som förvirrar mig; vad händer vid en olycka, när en bil (en bild i min hjärna) fysiskt kan skada hjärnan själv, och även orsaka hela min kropp att dö?

Mitt svar: Ditt problem är att du uppfattar en del av bilden som om den äger rum utanför dig, och en del av den – att det händer inuti. Detta är vad som orsakar förvirringen.

Farao hjälper oss att komma närmare Skaparen

Förbindelsen mellan oss styrs av vår egoism – Farao. Vi måste avsätta honom, ta bort honom från makten. Hur?

Detta kan endast göras med hjälp av Skaparen, som skapade Farao som det onda inom oss. Skaparen gjorde detta avsiktligt, så att vi ska inse att vi behöver Honom och sedan avsätta Farao tillsammans med Honom. På så sätt, i samarbetsprocessen, kommer vi närmare Skaparen.

Vi är programmerade i denna värld, men det finns frihet i den övre världen

I nyheterna (från Northwestern University): Finansiellt risktagande: Skyll på generna!” En ny Northwestern University-studie kopplar två specifika varianter av två gener som reglerar dopamin och seotonin i nervimpulsöverföring till risktagande i finansiella investeringsbeslut.

I nyheterna (från Nature Precedings): Etniska befolkningar som representerar områden i hela Kalifornien jämfördes angående kognitiv förmåga, socioekonomisk ställning, och dödlighet. Kognition och socioekonomisk ställning var omvänt korrelerad med dödlighet.

Min kommentar: Man finner frihet bara genom att nå en ny nivå – nivån av skänkande och kärlek. Det finns ingen frihet på den egoistiska nivån, där allt är fastställt av vår naturliga egoism. Frihet börjar med att uppnå kvaliteten motsatt egoism, och sedan hitta en intelligent balans – mittlinjen – mellan denna kvalitet och den egoistiska kvaliteten.

Skänkande kan uppfylla oss mer än något annat

En fråga jag fick: Jag förstår inte vad som kommer att hända med samhället under sin övergång från viljan att motta till viljan att skänka. Människor kommer inte längre att vara nöjd med pengar eller makt, men de kommer inte ännu veta vad skänkande är. Vad ska knuffa eller motivera människor att göra skänkningshandlingar? Hur ska människor kunna vilja det utan att få någon glädje av denna idé?

Mitt svar: Människor kommer att känna sig uppfyllda eftersom samhället kommer att uppmuntra dem till att skänka. Samhället kommer att respektera och belöna en person för hans skänkande, och detta kommer att uppfylla honom. Målet för vår utveckling är att nå en mellanmänsklig koppling mellan oss där just känslan av denna koppling ger oss bränsle till att skänka och älska.

När allt kommer kring är det som en person verkligen vill ha inte bara pengar på banken, framgång eller makt, utan inre uppfyllelse, eller en viss attityd gentemot honom från samhället. Alla njutningar som är utöver våra väsentliga, fysiska nödvändigheter uppfattas som ogripbar, virtuell uppfyllelse.

Dessutom finns det något som vi tenderar att betrakta mer värdefullt än att uppfyllas av pengar, och det är uppfyllandet vi känner från respekten och erkännandet av samhället. Detta är vad de rika och mäktiga också vill ha, men de kan inte få det, eftersom när de uppnår respekt och erkännande, så är det falskt, uppnått genom mutor.

Det värsta för en människa att uppleva är kritik, förnedring och förakt från samhället och från sina egna barn. Detta är värre än döden själv. Motsatsen till detta är de kvaliteter i respekt, erkännande och uppskattning; dessa ger oss störst uppfyllelse i livet.

Vår uppgift är att främja en allmän opinion som kommer att framtvinga varje person att förändra sig, att gå från att motta från samhället till att skänka till samhället. Alla kommer då att känna belöningen som kommer från möjligheten att ge till samhället.

Vår framtid beror på vad vi gör med nuet

En fråga jag fick: Om lösningen på alla våra problem ligger i att korrigera relationerna mellan människor, så hur skiljer sig kabbalans syn från alla andra metoder som säger att människor bör göra goda gärningar?

Mitt svar: Kabbalans vetenskap förklarar att vi alla existerar i ett nät som binder oss samman. På grund av detta måste vi behandla varandra som om vi är i en båt, eller som medlemmar i en familj. Baal HaSulam skriver att hela världen är en familj, och därför måste vi skapa harmoniska relationer för samarbete mellan oss, i stället för våra nuvarande egoistiska relationer.

Den allmänna kopplingen bland oss som har visat sig förpliktigar oss att vara överens med varandra. Detta innebär att det måste finnas en överenskommelse i våra handligar, tankar, begär, och allt annat. Men ingen vet hur man får sju miljarder människor att interagera i harmoni med varandra. Och ändå förpliktigar sammankopplingen som uppenbaras i dag oss till att åstadkomma detta.

Uppenbarelsen kommer att fortsätta att ske gradvis, ett steg i taget. Ingen vet hur nästa stadie kommer att uppenbaras eftersom detta beror på hur vi förverkligar det nuvarande stadiet. Av denna anledning föreslår kabbalister att hela samhället skall undervisas om interaktionslagen som uppenbaras i världen. Denna kunskap kommer att göra det möjligt för människor att göra rätt handlingar.