Att upptäcka Skaparens tecken

Dr. Michael LaitmanFråga:När olika opinioner uppträder i en grupp,sträcker sig detta över allihopa på en gång.För att lösa problemet med konfrontation,träffas representanter från båda sidor i en liten grupp för att nå överenskommelse och förening.Hur är det möjligt att utvidga denna förening till allihopa?

Svar:Jag tror att det är nödvändigt att organisera en delad cirkel som alla deltar i,och den initiella gruppen uppträder som kraften av fred som försöker förena allihopa.

how to jailbreak iphone 5 iphone 6 jailbreak remote iosjailbreak online service

Även med olika människor,mellan stora familje klaner,är det vanligt att sammla tidigare fiender som förstår att det ����������r nödvändigt att förenas.Dom tänker om,når överenskommelse,och efter det,bjuder dom in allihopa i en stor cirkel,där dom diskuterar alltihop och bevisar nödvändigheten av att resa sig över alltihop och tidigare opinioner.Detta är den korrekta positionen.

Vi sa att Skaparen vill ettablera kontakten mellan oss.Han placerar mellan oss och honom hela denna världen och porträtterar i våra känslor och tankar alla sorters symboler och bilder så att vi börjar förstå hans språk.Vi skall inte glömma detta!

Gruppen måste se alltihopa som är utanför den vanliga kontakten,den delade kärleken,den gemensamma ��verenskommelsen,föreningen,allt det som från ljusets sida skulle kunna kallas spiritualitet,vi kan relatera till allt detta,till all vår brist på focus som han ger oss,och som tecknen som Skaparen ger oss så att vi igen ska komma till en enda enhet som vi löses upp i totalt:kännslomässigt,mentalt,och intellektuelt,komplenterandes varandra hela tiden.

På detta sätt,slutligen,kommer vi hitta ett gemensamt språk med honom,och intryck och förståelse kommer konstant att öka i oss.

Föreställ dig hur ett barn upplever v������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������rlden som ����r totalt ok��������nd för honom:utan att veta n����gonting,utan att förstå,utan att ha n��gra känslor eller sensationer!Han uppfattar det,och gradvis visar sig världen för honom:olikheter,blandningar,och konstant f������������rnyelse hela tiden,och barnet börjar att förstå det.Detta innebär att hans sinne formaterar sig på rätt sätt.

Hjärtat och sinnet börjar förstå hur han ska arbeta med verkligheten som han befinner sig i.Trots allt,han kan finna sig i en verklighet som var för två tre tusen ��������r sen,eller verkligheten i dag,eller det kan vara verkligheten som kommer existera om två tre hundra år.

Allts��,barnet behöver bara sträva efter att uppt��cka den ricktiga världen i en form som denna:med en öppen mun!Vi måste ocks���� g������������������������ra samma sak gentemot den spirituella v������rlden,enligt lagarna som Kabbalisterna beskriver för oss.Med andra ord,vi upptäcker oss själva i den,och det är saken!

Jag måste vara i enhet och ömsesidig kärlek hela tiden.Detta innebär att jag upptäcker mina spirituella sinnen.Men dock,om mina sinnen inte är så,det innebär att dom inte är spirituella.Jag uppfattar inte denna v��rld.Jag måste ändra mig själv så att jag relaterar kreativt till alla problem som uppstår.
[140945]
FrånFrom the Convention In Sochi “Day Two” 7/14/14, Lesson 4