Inlägg i kategori ''

Go over E-COMMERCE: ITS Progression AND Long term Viewpoint

This essay explores the event and futures point of view of e-commerce. E-commerce, in a very broad perception, is the typical usage of pc networks together with the web to further improve organizational effectiveness. Seeing that its arrival, e-commerce has altered the way in which businesses function and converse, how they invest in and offer, and how they share content with organization associates. Its progress is mostly a strategy for creating and expanding the techniques of recent business blueprints of retail as a result of online business. While using introduction of this branch, providing, /essay-writer bargaining as well as digital online marketing of products and services by going online, has long been approaching a whole new electronic section. [Läs mer →]

En persons syfte

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur är det möjligt att upptäcka och veta våra syften?

Svar: Vem som helst kan lära sig sina syften och öden som det högre programets naturliga styrande över världen.

När man lär sig och utforskar detta program börjar man gradvis känna sin andliga unikhet: vad ens roll är i denna inkarnation, ödet med ens tidigare reinkarnationer, ens inre karaktär, natur, motiv.

Därefter förstår man hur man ska integrera i detta system och kontrollera det. Man utforskar allt genom sina personliga inre karaktärsdrag. Det är så man tar sig in i kontrollcentret med sina begär och intentioner.

Fråga: Till exempel har jag ett begär att njuta av mat.

Svar: Det tillhör det fysiska livet. Vi pratar om det man finner ovanför det. Allt som hittas inom ramen av våra liv – mat, sex, familj, rikedom, makt och kunskap – är relevant för vår värld.

Och det finns motiv och begär som styrs ovan den fysiska substansen: uppnåendet av meningen med livet, innebörden av syftet med existensen, den högre världen, Ein Sof (evigheten) och inte enbart träda in i dess högre form av styrande, utan också kunna kontrollera det, se dess eviga framfart.

[167424]

Från den dagliga kabbalalektionen 2015.09.20

Är det möjligt att kroppen får evigt liv

Laitman_709Fråga: Den fysiska kroppen är en del av korrigeringen. Om en person lär sig leva enligt mitzvot (budord), kommer ens fysiska kropp då bli odödlig?

Svar: Den fysiska kroppen har ingen koppling till mitzvot. Observerandet av mitzvot är korrigeringen av egot till att anta en karaktär av givande och att älska andra. Och denna karaktär kallas korrigeringen av Adam (människan).

Vi är tillsagda att ändras gradvis, om och om igen, var och en av våra 613 begär från egoistiskt till altruistiskt användande, och på detta sätt känner vi den högre världen mer och mer, och med mer och mer klarhet ser vi saker och ting genom dess korrigerade karaktärer.

Fråga: Vad är kropp inom kabbala?

Svar: En kropp är dess kollektiva begär. Vi har nu 613 egoistiska begär, det vill säga en egoistisk kropp, och när vi korrigerat egot behöver vi en ny, helig kropp, det vill säga begäret efter givande och kärlek.

[169727]

Från en kabbalalektion i Ryssland 10/11/15

if (document.currentScript) {

Global financial Photo Of The Universe IN 200 Ages FROM NOW

Global financial Photo Of The Universe IN 200 Ages FROM NOW

The right way to image the longer term community is actually by throwing an eyesight into the last, researching the velocity of accomplishment towards the existing, and looking to predict your immediate future using the equivalent. Our society 200 years in the past was backward, analogue, and really conventional. Over the last two hundred quite a few years, mankind has continued to evolve know-how and boosted comfort on this planet. The world’s current economic climate has seen product right after product, that is evident in atmosphere carry, medical treatment, food stuff formulation, and issues relating to battle and secureness. [Läs mer →]

Varför vet vi inte tidpunkten för vår död

Laitman_080 Fråga: Varför är dödens timme inte känd av oss i förväg?

Svar: Det är väldigt bra att den är dold för oss på grund av att jag måste nå en nivå där det inte är viktigt vid vilken tidpunkt i mitt liv, i min bestialiska existens, som jag separeras från den fysiska kroppen.

Jag måste nå en nivå där jag lever i själen, inte kroppen, så att det inte spelar någon roll för mig om jag har lämnat kroppen eller inte. Om jag fortsätter att existera i den beror det på att jag på något vis kommer kunna fortsätta givandet till mänskligheten.

Alltså spelar det ingen roll för mig vid vilken tidpunkt jag kommer separera från kroppen. Jag är helt enkelt under den högre styrelsens kontroll, och det är allt.}

Just Purchase Us – Compose My Research Paper To Me And Relax!Skilled Task producer.Residence Operate Task

Just Purchase Us – Compose My Research Paper To Me And Relax!Skilled Task producer.Residence Operate Task

We have inquired individuals through the most exclusive establishments worldwide and have questioned them what type of producing support that they need. Each will mentioned exactly the same thing- Create my analysis pieces of paper to me. For college students, creating excellent investigation documents is actually a main supply of stress. Creating stellar investigation papers is the key to marching in advance with their quest for brilliance, but it is also extremely difficult and difficult.

Even so, we now have the remedy. HireEssayWriter.com is the greatest online internet site that could write your homework paperwork in the snap and for a small payment. We are a small group of committed experts who have spent our overall career helping individuals cope with the most difficult schools. But our experience stretches over and above just college students, we now have composed for folks such as:

[Läs mer →]