Vad lever vi för?

Fråga: Du förklarar att den kabbalistiska visdomen ger svar på frågan: ”Vad lever en människa för?” Jag förstår fortfarande inte vad svaret på den frågan är. Vad lever vi för?

Svar: Vi lever så att vi kan svara på den frågan, ”vad lever vi för?” Trots allt, när vi besvarar denna fråga uppnår vi syftet med livet, dess mening.

Fråga: Vad är meningen med livet?

Svar: Meningen med livet är att uppnå roten, den högre kraften. Så snart du uppnår den avslöjas den nya vägen av utveckling. Du börjar på ett bättre sätt likna den här högre kraften. Sedan ser du dig själv och den omgivande verkligheten på ett helt nytt sätt. Du upplever den genom de nya sinnena. Du uppenbarar en högre värld.

Sedan blir vår fysiska värld bara ett medel för dig. Men det viktigaste för dig är att fullständigt uppnå den högre kraften, likna den för att bli detsamma som den. Detta är meningen med livet.

[162481]

Från det israeliska radioprogrammet 103 FM, 20150621