Detektor av den övre kraften

Fråga: Om jag inte har styrkan att arbeta för spridning, hur kan jag få kontakt med vännerna för att få styrka från dem?

Svar: Ur din synvinkel är det en onaturlig handling som går utanför vår natur. På egen hand skulle du aldrig ha en tanke på vännerna, du ser ingen egoistisk vinst i detta. Om du kunde vinna på deras bekostnad, tjäna pengar, eller om din hälsa eller inkomst hade berott på dem, då skulle du naturligtvis ha börjat tänka på vännerna direkt. Men eftersom vi talar om en slags onaturlig handling måste du rita ett perfekt system.

Andliga egenskaper kan bara komma till dig från ovan, det vill säga från givandets kraft. Du behöver den övre kraften som kommer att förändra dig, och den kan endast erhållas från mitten av gruppen. Den enda form som matchar egenskaperna i ljusets kraft, som en detektor eller radar som kan fånga den, är människors enhet som är lika stor som viljan att avslöja denna kraft.

Du hittar denna enhet i mitten av gruppen om du integreras i den med hela ditt förstånd och hjärta, med all din kraft och koncentration. Försök att föreställa sig hur alla vänner, alla hjärtan, förenas i centrum. Du kan fortfarande inte föreställa dig den ”på riktigt” eftersom du ännu inte har några verktyg för att uppfatta den andliga verkligheten. Så, tänk att de får ihop i en avsikt att dra Ljuset som kommer att förena oss och avslöja den övre kraften för oss.

Och inne i denna uppenbarelse kommer du redan omedvetet föreställa dig den här världen, den övre världen, att stiga över döden till evigt liv, till obegränsade kunskap, medvetande och känslor. Allt det stämmer. Du visualiserar redan den sanna verkligheten, där alla är eniga. Du vill också ansluta dig till de som påverkas av ljuset som kommer genom vår anslutning från det osynliga oändliga andliga utrymmet.

Vår enhet är som en fokuseringslins som skapar en liten öppning, som ett nålsöga, genom vilken den högre energi bryter sig in i vår värld och förändrar oss.

Du måste hela tiden tänka sig den här bilden, och på så sätt kommer du att ansluta till gruppen. Du kommer redan vilja känna, höra dem, kommunicera, du kommer att se efter var de är för att ansluta till dem i någon form, för att komma närmare. Det viktigaste är att uppnå en känsla av att du både fysiskt och i din själ måste vara så nära dem som möjligt.

[118565]

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen 2013.10.1 6
videoikon WMV | ljudikon MP3