Dag: 30 augusti, 2014

Den andliga källan till morgonlektionerna

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är den andliga roten till den dagliga kabbalalektionen som äger rum mellan tre och sex på morgonen?

Svar: Det är att gå upp med tanken på Skaparen och omedelbart skapa en kontakt med honom för att han längre fram ska bestämma hela din arbetsdag, och du måste upprätthålla samma kontakt som du byggt upp under morgonlektionerna under allt om sker i detta liv.

Fråga: Varför börjar vi studera just mellan 3 och 6 och inte 2:40 eller någon annan tid?

Svar: I princip är det nödvändigt att studera vid midnatt, men midnatt är inte klockan 12 på natten som vi vanligtvis tror det är. Så det är nödvändigt att dela natten i två halvor, och detta är också en tid som varierar. Så det är nödvändigt att börja studera vid midnatt.

Fråga: Varför använder vi oss inte av lektionerna som sedvanligt organiserades vid Abrahams tid? Han brukade bjuda in människor till ett bord, ge dem mat och dricka, och hålla en lektion.

Svar: Det sägs att han hade ett tält och att han kallade alla dit. Tältet stod vid vägkanten och handelsmän brukade passera förbi, alla sorters ambulerande byteshandlare, och de kom till honom för att vila och dricka te. Samtidigt berättade han om sin lära.

[129494]