Arbetandes och klargörandes

Dr. Michael LaitmanFråga: När vi arbetar tillsammans skapas ett ”kollektivt huvud”, som hjälper oss att klargöra saker och att snabbt lämna ett dåligt tillstånd. Men å andra sidan hör jag vänner säga ”detta tillstånd måste helt enkelt vara”.

Är detta ”måste helt enkelt vara” möjligt eller är det enbart genom förening med vännerna, eller kan man träna sig själv psykologiskt?

Svar: Du kan träna dig själv så att avståndet eller omständigheterna inte kommer mellan er. Det är möjligt eftersom allt beror enbart på vårt tillstånd.

En mor kan till exempel känna sitt barn och hela tiden tänka på det, även om hon är på jobbet eller långt bort från honom.

Fråga: Så varför ska vi arbeta så mycket på ömsesidig garanti? Vad är fördelen med det?

Svar: Ömsesidig garanti förser oss med platsen där vi tar emot uppenbarelsen av Skaparen. Alla måste vara involverande i ömsesidig garanti. Inget kan uppfyllas utan ömsesidig garanti. En individ är inte en soldat på ett slagfällt.

Märk hur ignoranta vi är när det kommer till att fullt förstå var det är vi avslöjar Skaparen. Så vi måste fortsätta arbeta och klargöra alla begrepp och tillstånd mycket mer.

[129407]