Hur vi utvecklar det sjätte sinnet

Fråga: Med hjälp av vilken metod kan jag börja utveckla det sjätte sinnet inom mig, som gör det möjligt för mig att se den sanna världen utanför mig?

Svar: Inom mig finns mitt ego genom vilket jag känner allt just nu. Inom det uppfattar jag alltid allting som jag vill, och på detta sätt ser jag den här världen. Och jag måste utveckla ett motsatt sinne som är riktad utåt, inte inåt.
http://laitman.com/wp-content/uploads/2014/07/How-One-Develops-The-Sixth-Sense.png

För detta måste jag anknyta mig med andra människor och bygga ett delat kärl av perception mellan oss som kommer att bli resultatet av vår önskan att gå ut ur oss själva och förenas. Genom vår längtan efter enighet, bygger vi en ny altruistisk känsla mellan oss, gemensam för oss alla. Med att konstruera en sådan ömsesidig känsla, börjar jag se vad som händer utanför mig och kallar den bild som jag ser för den övre världen.
[138869]