Ansluter lika

Dr. Michael LaitmanFråga: Är det möjligt att nå likhet i form under en kongress för att balansera hela systemet?
Svar: Vi pratar inte om likhet, vi pratar om förening. Och från förening kommer likhet. Det är inte nödvändigt att skära av huvuden och rada upp alla på en linje. Tvärtom, alla måste växa så högt som möjligt och bli integrerade i en allmän förening. Därifrån kommer likhet.

Det finns ingen anledning till att begränsa någon. Begränsningar leder inte till något bra. Det enda vi behöver är förening och från det föds en känsla av att vara lika.

Vi vill ansluta, omfamna och förenas. Och på den grund där känslan uppstår som ett resultat av alla dessa åtgärder, börjar vi känna likhet. Det är så för att förening inte kan uppstå om vi inte är lika. Förening mellan skillnader, de blir högre och lägre nivåer.

[136699]

Från den femte delen av den dagliga kabbalalektionen 2014-06-05, Rabashs skrifter
videoikon MP4 | ljudikon MP3