Resa genom Skaparens värld

Dr. Michael LaitmanFråga: Baal HaSulam skriver att när en person förvärvar andlig insikt, ”reser han runt en enorm värld”. Vad betyder detta att resa runt i Skaparens värld?

Svar: Världen är Malchut av oändlighet, medan alla andra världar är separata, enskilda tillstånd i det som avslöjar dess specifika egenskaper i förhållande till oss för att hjälpa oss bli en fullt delaktig del av det.

”Reser runt Skaparens värld” innebär att uppnå Malchut av den oändliga världen och att avslöja all makt och rikedom i sambanden mellan dess delar, som sammansluter sig och kompletterar varandra.

Jag har inget annat att säga, därför att ord inte kan beskriva vad som händer Ovan, när gott och ont, sanning och lögn förenas. De förenas och kompletterar varandra, och vi avslöjar det inom oss, i alla själars gemensamma önskan, som kallas Malchut utan slut.

Detta kallas ”reser runt Skaparens värld”. Det är när vi kan använda alla krafter och alla Malchut utan sluts önskningar, uppnå var och en av dess detaljer och dem alla tillsammans.

Den största  njutningen är ”när tvivel löses upp”, vilket innebär när saker som verkar motsatta och hatiska plötsligt förenas. Det är när kärleken blossar upp mellan dem, bildar en plats som ska fyllas av ljus.

Det är så en person ”reser” runt Skaparens värld, kontrollerar hela harmonin där Malchut utan slut finns.

[27323]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2010.11.22, Religionens essens och syfte
videoikon WMV | ljudikon MP3