Om Skaparen är allt, vem är då jag?

Dr. Michael LaitmanFråga: Om ”det finns inget utom Honom”, var är då jag?

Svar: Även dina tankar om att ”det finns inget utom Honom” är sänt av Skaparen. Det innebär, att Han till hundra procent styr allt som händer inom dig och utanför dig, förutom den enda tanken som förvirrar dig och får dig att tro att det tydligen finns en annan kraft bredvid Honom: antingen ett okänt styrande eller ditt egna styrande.

Du behöver enbart korrigera denna tanke, ta bort den punkt inom dig som säger att det tydligen fortfarande finns något mer än Skaparen. Det betyder att du måste vara i samstämmighet med den aktiva kraften som gör allting.

Fråga: Så var är jag?

Svar: Du existerar inte! Gör så att du inte existerar och allt enbart är Skaparen.

Du existerar inte nu, men du kommer att bli summan av de ansträngningar du lagt ned för att upptäcka att ”det finns ingen annan än Han”. På varje steg du tar, varje ögonblick under din resa, förvirrar Skaparen dig med att det fortfarande finns andra krafter, vissa människor som har fri vilja. Men du krymper allt till en punkt, tar bort alla hinder och säger ”det finns ingen annan än Han”, att allt görs av Honom och tillhör Honom.

Och så, steg efter steg, från alla dessa punkter, bygger du dig själv, din struktur, din syn på världen, ditt medvetande. Detta kommer att bli du!

[135233]

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.05.14, Baal HaSulams skrifter
videoikon MP4 | ljudikon MP3