Dag: 3 juli, 2014

Frihet genom mörkret

Dr. Michael LaitmanNär man börjar studera, behöver man gå igenom alla stadier, stiga och falla, så att man känner hur de influerar en. Man måste börja arbeta och hantera det. Det är inte möjligt att ropa ut hela tiden: ”Varför har du försakat mig, varför är jag hjälplös igen, i förtvivlan och mörker?”

Dessa tillstånd kommer från ovan, och det är just genom dem jag gör framsteg, under förutsättning att jag går igenom dem korrekt. Jag måste få en känsla av att stiga, uppvaknande, styrka, och stöd från gruppen och måste jobba på rätt sätt mot mörkret, transformera mörkret till ljus.

Detta mörker är bra, eftersom i den mån det finns mörker, får jag fri vilja. Jag kan bli fri! Och om ljuset tänds i mig, då är jag säker på att jag är i Hans givande. Ljuset är högre än mig. Det kommer, påverkar mig, inaktiverar mig och jag blir allt vad Han önskar.

Jag är som en marionett som leker och hoppar så långt mina trådar dras, av ljuset. Mörkret symboliserar att mästaren har släppt taget om mina trådar och jag faller utan någon rörelse. Jag kan mottaga uppvaknande från omgivningen och leka på det sättet, som om jag är styrd av mästaren.

Men jag kommer att leka ensam.  Det är klart att jag kommer att få styrka från gruppen, men endast i den utsträckning som jag investerar min styrka, och då kommer jag att börja leva. Det är redan jag som driver mig själv, på samma sätt som Skaparen driver mig.

En tid styr Han mig och en tid är det jag själv. I mörkret är det jag, och i ljuset  är det inte jag utan Honom. Det är så här jag arbetar, tills natten blir dag, så att det kommer att vara jag och inte Skaparen. Jag stiger till bara givande och det är inte viktigt vad som influerar mig, ljuset eller mörkret.

[135709]

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen,  2014.05.21, Zohar
videoikon MP4 ljudikon MP3

Resa genom Skaparens värld

Dr. Michael LaitmanFråga: Baal HaSulam skriver att när en person förvärvar andlig insikt, ”reser han runt en enorm värld”. Vad betyder detta att resa runt i Skaparens värld?

Svar: Världen är Malchut av oändlighet, medan alla andra världar är separata, enskilda tillstånd i det som avslöjar dess specifika egenskaper i förhållande till oss för att hjälpa oss bli en fullt delaktig del av det.

”Reser runt Skaparens värld” innebär att uppnå Malchut av den oändliga världen och att avslöja all makt och rikedom i sambanden mellan dess delar, som sammansluter sig och kompletterar varandra.

Jag har inget annat att säga, därför att ord inte kan beskriva vad som händer Ovan, när gott och ont, sanning och lögn förenas. De förenas och kompletterar varandra, och vi avslöjar det inom oss, i alla själars gemensamma önskan, som kallas Malchut utan slut.

Detta kallas ”reser runt Skaparens värld”. Det är när vi kan använda alla krafter och alla Malchut utan sluts önskningar, uppnå var och en av dess detaljer och dem alla tillsammans.

Den största  njutningen är ”när tvivel löses upp”, vilket innebär när saker som verkar motsatta och hatiska plötsligt förenas. Det är när kärleken blossar upp mellan dem, bildar en plats som ska fyllas av ljus.

Det är så en person ”reser” runt Skaparens värld, kontrollerar hela harmonin där Malchut utan slut finns.

[27323]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2010.11.22, Religionens essens och syfte
videoikon WMV | ljudikon MP3

Om Skaparen är allt, vem är då jag?

Dr. Michael LaitmanFråga: Om ”det finns inget utom Honom”, var är då jag?

Svar: Även dina tankar om att ”det finns inget utom Honom” är sänt av Skaparen. Det innebär, att Han till hundra procent styr allt som händer inom dig och utanför dig, förutom den enda tanken som förvirrar dig och får dig att tro att det tydligen finns en annan kraft bredvid Honom: antingen ett okänt styrande eller ditt egna styrande.

Du behöver enbart korrigera denna tanke, ta bort den punkt inom dig som säger att det tydligen fortfarande finns något mer än Skaparen. Det betyder att du måste vara i samstämmighet med den aktiva kraften som gör allting.

Fråga: Så var är jag?

Svar: Du existerar inte! Gör så att du inte existerar och allt enbart är Skaparen.

Du existerar inte nu, men du kommer att bli summan av de ansträngningar du lagt ned för att upptäcka att ”det finns ingen annan än Han”. På varje steg du tar, varje ögonblick under din resa, förvirrar Skaparen dig med att det fortfarande finns andra krafter, vissa människor som har fri vilja. Men du krymper allt till en punkt, tar bort alla hinder och säger ”det finns ingen annan än Han”, att allt görs av Honom och tillhör Honom.

Och så, steg efter steg, från alla dessa punkter, bygger du dig själv, din struktur, din syn på världen, ditt medvetande. Detta kommer att bli du!

[135233]

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.05.14, Baal HaSulams skrifter
videoikon MP4 | ljudikon MP3