En motor som drivs av givande

Dr. Michael LaitmanRabash, ”Tre böner”: När Moses kom för att tala ”I ditt namn”, vilket menas att de ska arbeta för Skaparens skull, ”ondska kommer till de människorna”, som menas att de blir mer korrupta. Detta innebär att innan Moses kom för att tala om att de enbart skulle arbeta för himmelens skull, så engagerade sig alla i Guds arbete och trodde de var rättfärdiga.

De hade styrkan och energin att arbeta, för vad de arbetade för stod klart för dem. Men efter att Moses kom med sitt budskap att de måste arbeta för att ge, blev de korrupta. Så för dem skulle det vara bättre att inte engagera sig i ”lo lishma”.

Vi ser att många människor som kommer för att studera känner styrkan, begäret, och den egoistiska motivationen. Detta fortsätter tills de blir imponerade av det riktiga arbetet och inser att det skall vara totalt över egot och mot det.

Då försvinner deras krafter. Till dess var de laddade, bestämda, och fulla av energi, och plötsligt försvinner allt och de förlorar kraften att göra något alls. Med vilken energi kan de arbeta, vilket bränsle?

Då faller de alla, och bara de som kan avancera genom att dra kraft från givande och är redo för handlingar till följd att ge, kan byta till ett annat bränsle, till energi av givande.

Fråga: Vad är det alternativa bränslet för givande?

Svar: Givandets bränsle är respekt för Skaparen, det övres storhet. Därför måste vi känna gruppens storhet, sedan lärarens storhet och alla kabbalister från förr, och sedan Skaparens storhet.

Vi måste konstant arbeta på denna storhet och uppskattning och från det får vi kraften att avancera.

[133228]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2014.04.22, Rabashs skrifter
videoikon MP4 | ljudikon MP3