Vår verklighets matrix

illusion Eftersom vetenskapen Kabbala enbart talar om vad som existerar inom oss, kallas den för den inre Toran, en inre visdom. I själva verket existerar våra kroppar inte, och inte materia heller. Därför kallas denna värld för en fantasivärld. Så snart vi börjar uppfatta verkligheten korrekt, börjar vi inse att detta bara existerar i våra begär. Vårt begär ger oss olika nivåer av förnimmelser som existerar som den stilla naturen, växter, djur och människor. Men allt detta är olika fenomen inom begäret.

Vi måste inse att vi lever inom en matris av känslor där allting uteslutande existerar i våra känslor. Detta innebär att det är begäret att ta emot njutning som uppfattar fenomenen som sker i det. Det är viktigt för oss att inte glömma detta eftersom detta sätt att se på verkligheten, att allt ”beror på mig”, snarare än på det som finns på utsidan, för oss mot vår inre korrektion.

Vi uppfattar oss i våra begär på bakgrunden av det vita högre ljuset. Allt är på bakgrunden av det vita högre ljuset. Världen av oändlighet (”Ein sof”) är enbart det vita högre ljuset. Vi ser oss inte där förrän vi når samma tillstånd, uppfattning, verklighet och kvalitet som ljuset.

De 125 nivåerna genom vilka vi steg ner från det tillståndet är grader av längre och längre avstånd från det vita ljuset, på vars bakgrund vi ser oss själva. Därför är allt vi ser omkring oss vårt begär som inkluderar stilla, vegetativa, animaliska och mänskliga nivåer. Detta är de 4 nivåerna av Aviut (begärets grovhet) i alla dess varierande inre former, och det är så vi mäter skillnaden från det vita ljuset.

Dessa bilder är faktiskt vår verklighet som presenterar sig själv för oss i  form av denna värld. Så våra konstanta ansträngningar att avslöja den sanna verkligheten, att förenas med den sanna bilden av verkligheten, tvingar oss att korrigeras och göra oss än mer perfekta, och när vi gör det visar det sig att vi alla är ihopkopplade.

Ju mer vi förenas med varandra och korrigerar oss med det vita ljuset, avancerar vi mot det vita ljuset, vi avancerar mot vårt eviga och perfekta liv i världen av oändlighet. Och alla dessa fenomen som vi ser och förnimmer som om de är utanför oss passerar som en dröm. I själva verket lever vi bara i vitt ljus.

Denna grundläggande poäng i den kabbalistiska vetenskapen är extremt viktig, eftersom den särskiljer den kabbalistiska vetenskapen från alla filosofiska läror, religioner, trossystem och olika metoder. Den kabbalistiska vetenskapen säger till en att man bara måste korrigera sitt begär, att göra det likt det vita Ljuset. Ingen yttre fysisk handling har någonting med saken att göra.