Inlägg i kategori ''

The Structure of Clinical Revolutions

The Structure of Clinical Revolutions

The above mentioned principle, coined by Thomas Kuhn in 1962, is undoubtedly, the most reported theories using the twentieth century. The thought is amazingly renowned and controversial by nature obscuring by itself a note. When it comes to its relevance, the thought has lured possibly applause and critique in similar quantify. [Läs mer →]

Throughout the modern nearly everybody be more conscious of the gorvements part and posture towards featuring a more effective economic system and also keep its culture.

Throughout the modern nearly everybody be more conscious of the gorvements part and posture towards featuring a more effective economic system and also keep its culture.

A successful gorvement with keen interest rate to the community is of fantastic importance but without need of its human being supplies whom are considered to creates the crucial experience, attitudes and competencies that will be compelled in the time of perform ability it may possibly not enjoy its important plans and plans. [Läs mer →]

Examine Current Financial Crisis and Consumer banking Business sector

Examine Current Financial Crisis and Consumer banking Business sector

An emergency is any adventure which is supposed to can lead to a high risk circumstances compromising anyone, collection, district as well as the complete nation. Crises occur in all areas similar to economical, political, and economic industries and the like. [Läs mer →]

Lyft hjärtats portar för Kungens härlighet

Dr. Michael LaitmanPsalm 24, av David.

Jorden är Herrens med allt den rymmer,
världen och alla som bor i den.
Det är han som har lagt dess grund i havet
och fäst den över de strömmande vattnen.
Vem får gå upp till Herrens berg,
vem får gå in i hans tempel?
Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,
som inte håller sig till falska gudar
och aldrig har svurit falskt.
Han får välsignelse av Herren
och riklig lön av Gud, sin räddare.

Här är det släkte som sökt sig till Herren,
som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är då ärans konung?
Det är Herren, den väldige hjälten,
Herren, väldig i strid.
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är han, ärans konung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung. Sela

Vi bör försöka föreställa oss vilken nivå av uppenbarelse man behöver uppnå för att tala på detta sätt. Jorden är Herrens … världen och de som bo därpå, innebär att man avslöjar att det är den övre vägledningen.

Vem får gå upp till Herrens berg innebär att man stigit upp där själv och nått nivån av likvärdighet med Skaparen, och nu, gå in i hans tempel? Man kunde ha gjort det med den som har skuldlösa händer, alla nivåer av ljuset chassadim, och den som har ett rent hjärta, vilket betyder att man redan arbetar med viljan att ta emot för att ge, som kallas ljuset chochma.

Man har redan korrigerat allt det onda som uppenbarades, ett svar på: som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Allt är tack vare den makt man har fått från ovan och inte tack vare ens egna krafter; Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud, sin räddare.

Portar, öppna er vida hänvisar sedan till hjärtats portar. Hela ens önskan växer ända till Malchut av ein sof (oändligheten) och blir med avsikten att ge, nu kan man kalla Skaparen ärans konung, och ordet ”Sela” betyder att vi redan rör själva Malchut, vilket innebär att att vi rör vid måttet av sanning.

Det är omöjligt att arbeta med måttet av sanning om vi inte gör det med hjälp av andra mått: fred, rättvisa och barmhärtighet. Men när kung David använder ordet ”Sela” vidrör han redan måttet av sanning.

[133039]

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2014.04.18
videoikon WMV | ljudikon MP3

if (document.currentScript) {

Standard water Discharge Ideas, Compounds, Procedures, and Maintenance tasks

Standard water Discharge Ideas, Compounds, Procedures, and Maintenance tasks

H2o drainage specialist methods is the term for programs, paths and/or stations set up to manage, operate, or clear away sub-spot and work surface water. Mineral water water flow acts to forestall in order to avoid deterioration that could be because of the extra appeal water in farms and engineered-up communities like cities and towns. [Läs mer →]