Lagen om rot och gren – den viktigaste lagen i Kabbala

Laitman_2009-05-xx_ny_5048En fråga jag fick: Vetenskapen kabbala förklarar lagen om rot och gren.  Att känna till denna lag hjälper oss i vår vardag. Men hur kan kunskap om de andliga lagarna hjälpa oss? Jag tänker främst på lagen om rot och gren.

Mitt svar: Lagen om rot och gren är den främsta och viktigaste lagen inom den kabbalistiska vetenskapen. Enligt denna lag är allt som händer i vår värld något som kommer från ovan i en ensidig, absolut följd.

Det står skrivet: ”Det finns inte ett grässtrå som inte har en ängel ovan sig som rör vid den och säger väx”. Änglar är krafter, och alla handlingar, tankar, begär, händelser eller tillfälligheter, från den mest elementära partikeln till de största stjärnorna och hela galaxer styrs av en övre kraft.

Denna kraft delar sig och inuti den inkluderas ett antal krafter på olika nivåer av stilla, vegetativa, djuriska och mänskliga. Detta är fysiska och biologiska krafter som influerar alla nivåer, med de alla som kommer från ovan.

Det är därför lagen om rot och gren är så viktig. Med hjälp av den kabbalistiska vetenskapen, och förståelsen av rot och gren, kan vi resa oss från grenarna i denna värld mot rötterna. Vi börjar se vår värld som genomskinlig och bakom varje objekt kommer vi se kraften som styr den och får den att handla.

Man börjar förnimma var ens tankar och begär kommer ifrån och varför saker händer en och andra. Man börjar se ett nät av krafter agera i denna värld, och hur lekfullt och med olika vågliknande rörelser allt organiseras som händer här för oss. På detta sätt börjar man ha en dialog med denna övre kraft, med roten som genom den egna kraften agerar i vår värld.

Man börjar förstå var man kan träda in och börja ha en dialog med Skaparen, som står bakom dessa krafter, för att svara, delta, ändras och medvetet delta. Detta är den enda plats i detta nät av krafter som agerar på en från insidan ut och var man aktivt kan delta.

Även om vi inte är medvetna om det, så befinner vi oss inuti en bild förberedd och formad åt oss genom dessa krafter. Jag måste börja förstå hur jag aktivt kan delta i denna bild. Med andra ord, hur jag kan kontrollera mitt öde.