Uppleva alla tillstånd

Dr. Michael LaitmanFråga: Du säger att var och en har sin plats på lektionen, även om någon sover är det underbart.

Svar: Jag säger inte att det är underbart, men om någon sover, är det ett tecken att detta är personens nivå.

Under de 12 år jag var bredvid min lärare, hade jag en och en halv månad då jag sov, jag skämdes att erkänna detta; jag försökte ge sken av att jag inte sov. Jag var i alla möjliga intentioner, men faktum var att jag sov. Ibland kunde Rabash knuffa till mig med sin fot: ”Nå,vad?”och jag vaknade upp.

Ibland är det nödvändigt att gå igenom tillstånd som dessa för att kunna förstå de andra bättre, att integreras med dem. Även för ett ögonblick är det nödvändigt att veta hur jag ska röra mig närmare andra människor, att integrera mig med dem. Och därför finns inget skrämmande, fruktansvärt tillstånd som en kabbalist inte skulle kunna gå igenom. Du måste gå igenom alla tillstånd; stilla, vegetativa, animaliska, och mänskliga, alla begär, alla tankar, som existerar i Skapelsen.

[128284]

Från World Zohar Week “Integral Education Convention”, Dag tre,  2014.02.04, Workshop 5
videoikon WMV | ljudikon MP3