Från ”Samhällets förenande” till uppenbarelsen av Skaparen

Jag förväntar mig inte några dramatiska händelser i världen fram till hösten 2014, men i allmänhet förebådar i år uppkomsten av den ackumulerade ondskan. När allt kommer omkring har mänskligheten samlat en hel del ”bubblor”, ”gift”, som måste frigöras.

Denna process kommer att inledas under 2014, men fortfarande har vi tid som vi bör använda effektivt för att bli organiserade och beredda så snabbt som möjligt.

Vi måste alla arbeta inom området integrerad utbildning. Det räcker inte bara att studera visdomen kabbala. Vi har studerat den i femton år, från dess tiden kom för denna metod som kräver att vi agerar.

Hittills har vi ännu inte realiserat den kabbalistiska visdomen i praktiken. Liksom hela mänskligheten i alla tidigare generationer, har vi bara gått igenom stadier förberedelse. Nu, 2014, börjar vi förverkliga skapelsens program praktiskt på oss själva. För detta organiserar vi grupper av människor för att genomföra ”älska din nästa som dig själv”.

Vi kallar detta den integrerade metoden, men för oss är det samma kabbala, samma instruktioner av Baal HaSulam och Rabash, bara att de endast tillämpas till en liten grad bland de högre, mindre ”grova” lagren av viljan att ta emot.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att nå en mer behaglig känsla på en låg andlig nivå, ett slags ”enande av samhället”, lite egoism och lite bra. Detta är inte Skaparen ännu, bara en övergång från det negativa (-) till det positiva (+), och inte mer.

Den kabbalistiska visdomen omfattar själv alla de andra lagren. Först vill du ha enighet och avslöja din onda böjelse mot den. Vidare, i den mån du anstränger dig, med din förmåga att förenas, stiger du till den goda böjelsen. Detta kallas ”den kabbalistiska vetenskapen”, ”uppenbarelsen av Skaparen.”

Således skiljer sig den integrerade metoden och den kabbalistiska visdomen i omfattning. Den första kommer före den andra, som att öppna en dörr till massorna, och sedan får vi se hur människor kommer in genom den.

Detta kommer också att ske gradvis när vi tillsammans med dem studerar strukturen i systemet för förvaltning och försyn, den andliga världen, människans inre natur, våra begär och böjelser samt metoden för att hantera dem, begränsningar, skärmen, och det reflekterade ljuset.

I allmänhet kommer vi gå igenom psykologi, som vi successivt förvandlar till det kabbalistiska språket, men ändå inom ramen för våra önskningar, interaktioner, etc. Människor lär sig hur vi bildar förbindelsen mellan oss och hur vi i den avslöjar den kraft som förenar oss. Det spelar ingen roll om vi kallar det: ”Den integrerande faktorn” eller ”Skaparen”.

Jag ser inga problem i denna gradvisa övergång till kabbala. Vi behöver bara komma till saken och sätta igång.

[123819]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.12.23, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3