Alla är lika värda i andligt arbete

Från Studiet av de tio sefirot, del 3, kapitel 13: Det innebär att eftersom Keter är först i förtjänst vad gäller Ohr Yashar är Malchut sist i förtjänst, för hon får sist, och är den längst bort från Shoresh. Motsatsen gäller ur synvinkeln av Hitpashtut av Ohr Hozer, Sefira Malchut i Shoresh är där den första i meriter och Keter sist. Det visar sig att alla kelim utjämnas till exakt samma nivå av klädnad av Ohr Yashar i Ohr Hozer. Det är så eftersom allt som är bättre i Eser Sefirot de Ohr Yashar är värre i Eser Sefirot de Ohr Hozer, och vice versa, allt som är bättre i Eser Sefirot de Ohr Hozer är värre i Eser Sefirot de Ohr Yashar. Därför blir alla kelim lika.

Alla önskningar fyller varandra. Om det direkta och det återvändande ljuset är närvarande, betyder det att en andlig handling redan har skett och det spelar ingen roll just vem som utfört den. Det är ingen skillnad alls mellan vännerna. Om ens aviut (djupet av begäret) slutfört det arbete som man skulle göra, då förblir man likvärdig med alla andra.

Ju högre sefiran av det direkta ljuset är desto lägre är sefiran av återvändande ljus som klär den, ju lägre sefira av direkt ljus, desto högre återvändande ljus. Följaktligen är de lika. I andligheten är det ingen skillnad mellan oss. En har en högre själ, den andra har en lägre och ”grövre” själ, men i slutändan utför de alla samma arbete.

En högre själ är närmare Ljuset, men denna ”höjd” tillåter en inte att bära en stor mängd av det återvändande ljuset. På grund av det faktum att lägre begär interagerar med honom, uppnår han ett större djup av begär och får en större skärm och får därmed mer av det återvändande ljuset. Detta händer för varje sefira, som inkluderar alla andra sefirot och når samma nivå som alla andra.

Så när jag investerar min andliga inspiration in i gruppen, får jag tillbaka från dem en effekt på min egen korrigerade önskan (aviut) tillsammans med den ”finhet” (zakut), som gör oss alla lika. De behövde min längtan, medan jag behöver deras korrigerade begär. Det liknar ett foster inne i sin mor som definierar processerna i sin kropp som han måste gå igenom.

Ett barn är viktigare än man själv för en vuxen, eftersom ett större djup av lust blir absolut nödvändigt, och på samma sätt avgör Malchut vad du ska göra härnäst i förhållande till Bina. Enligt skapelsens mål, om en större önskan läggs till processen för korrigering, blir det alltid det viktigaste. Varje del av Malchut som ansluter sig till Bina definierar vad hon ska göra, och Bina är skyldig att uppfylla denna begäran.

[87161]

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.08.30, Studiet av de tio sefirot
videoikon WMV | ljudikon MP3