Disseminerar vi på rätt sätt?

 Fråga: Hur är det möjligt att kontrollera om jag arbetar specifikt på andlig följsamhet med gruppen och inte enligt en materialistisk psykologisk metod?

Svar: Du måste känna detta på dig själv efter att du närmat dig gruppen.

Ens längtan efter gruppens mitt, för att förstå livets källa inom den, betyder att man är involverad på rätt sätt med extern spridning.

Du frågar mig ofta: ”Hur är det möjligt att kontrollera om vi disseminerar korrekt”?  När du börjar längta efter mitten av gruppen, visar detta att du sprider korrekt på utsidan.

Fråga: Vad innebär spridning eller disseminering i det andliga?

Svar: Spridning som inte är egoistisk kommer ut till allmänheten med målet att ansluta och förena dem, locka dem till Skaparen, att för dem skapa ett stöd, den bas på vilken Skaparen avslöjas.

[121158]

Från samtalet om grupp och disseminering, 2013.10.22
videoikon WMV | ljudikon MP3