Var inte rädd för att ta emot njutning

Dr. Michael LaitmanFråga: I exemplet med ”värden och gästen” erbjuder värden gästen delikata rätter och gästen vägrar att ta emot dem. Han gör en restriktion när det gäller sitt  begär att ta emot. Senare, när gästen upplevt njutning, blir han beroende av njutning . Hur kan vi undvika att bli beroende av njutning?

Svar: Det handlar om att få njutning i värden Nekudim, i världen där splittringen av tillståndet skedde.

Låt oss säga att du gav mig något väldigt smakfullt och sött. Jag vet vad det är, så jag utför en restriktion när det gäller ditt erbjudande av denna godsak och bygger en intention ovanpå den. Det är som att jag ”betalar tillbaka”. Jag avvisar din godsak många gånger och förklarar för dig att jag känner ett obehag när jag tar emot dina rätter, att jag inte är hungrig. Du börjar övertala mig allt starkare, och säger att du bakat denna kaka enbart för mig och om inte jag provar, så blir du upprörd.

Nu är det du som ber mig göra dig en tjänst. När det kommer till att göra dig en tjänst istället för att ta emot njutning för min egen skull, ”ger jag upp” och äter en bit kaka. Jag tänker nu verkligen att jag gör det för din skull. Jag demonstrerar för dig hur belåten jag är så att du inte skall tvivla på att jag, när jag äter kakan, gör det för att glädja dig.

Helt plötsligt känner jag en glädje som är tusen gånger större än jag någonsin förväntade mig från denna kaka, något otroligt bortom mina kelim, mina kärl, bortom mina förmågor. Jag ser inte längre dig där bakom. Allt jag känner är överväldigande njutning.

Vid denna tidpunkt är det inte längre fråga om ett simpelt förhållande vid nivån ”givande och tagande” (nivå 1) utan det är relationen mellan Skaparen och en person på nivån för intention (nivå 2)

Don’t Be Afraid to Receive Pleasure
När jag blir likvärdig med Skaparen i min intention och börjar skänka till honom, börjar jag känna honom och stiga till hans nivå. Detta tillstånd befinner sig ovan all njutning, allt  lidande. Det är ovan allt! Det är en förnimmelse av tanken på skapelsen innan den skapades.

Det visar sig att det finns en sådan stor inneboende  njutning i denna upplevelse som jag aldrig kunnat  förvänta mig och som jag helt enkelt inte förmår motstå. Nu kommer jag vara tvungen att betala dig på något sätt för denna kaka.

Detta kallas min splittring.  Alla mina intentioner att skänka dig istället för att njuta själv och alla mina planer på att undvika vara din gäst försvinner. Jag har nu blivit förslavad av glädjeyran som uppfyller mig.

Från den punkten uppstår en ny typ av njutning som vi mottar genom  förnimmelse  av Skaparens uppbyggnad av systemet för världar: Atzilut, Bria, Yetzira, Assiya.

När vi börjar korrigera oss själva inom detta system av världar, så resulterar det i att vi blir lika Skaparen därför att vår korrektion innefattar den glädje  som inte kommer från ljuset i sig, utan från likheten med Honom på nivån för “Adam – människa”

Faktum är att nivån som vi brukade tillhöra och bygga våra förhållanden med andra med dessa beräkningar (”jag ger dig och du ger mig”), likt en artig gäst med en värd, är enbart animalisk glädje på den animaliska nivån. Att frånstöta någonting för att vi inte känner att det är riktigt att ta det eller att vi skäms för att ta emot det, så väl som värdens påstridighet, är vanliga mänskliga relationer. De är associerade med vår nuvarande nivå och det är inget ”Högtflygande” med det. Det finns inget givande med i det.

Du vill helt enkelt behaga mig för att du bryr dig om mig. Jag vill ge tillbaka min njutning till dig, för jag vill inte vara den mottagande delen. Jag har min stolthet och skam och har inte råd att acceptera det du erbjuder. Jag måste motstå det.

En värd som känner till och förstår mänsklig psykologi agerar på ett sätt som inte bara uppmuntrar mig att acceptera dessa erbjudanden, utan även känna glädje i att göra det på grund av att jag gör honom en tjänst. Men allt detta är inom ramen av vanlig mänsklig interaktion. På det andra stadiet skapar vi ett nytt förhållande, inte mellan två människor, utan mellan mig och Skaparen, när jag måste utjämna mig med glädjen som jag får från honom.

Så fort jag sammanstrålar med Skaparen, tar jag emot njutning som inte existerar i denna värld, inte heller finns den i ljuset som skapade oss, eftersom dessa njutningar kommer direkt från Skaparens nivå och från vår förståelse att vi är lika honom. Det är alltså här splittringen sker, ett nytt system struktureras. Enbart genom att stiga från botten till toppen kan vi skapa begär och intentioner som verkligen gör oss lika med Skaparen. Och sen, byts all vår pinsamhet och skam till ära och glädje.

Fråga: Kan vi bli beroende av  njutningar på denna nivå?

Svar: Det är omöjligt. Systemet är byggt på ett sådant vi att om man stiger kan vi inte förgöras. Det är gjort på så vis att om man inte är redo att ta emot glädjen korrekt, så visar den sig inte för oss.

Njutning kommer från en känsla av förståelse och insikt, från känslan av evighet och perfektion, från allt som du uppenbarar, allt du redan existerar i.

Du måste vara redo för det. Hela stegen från botten till toppen är byggd i enlighet med de tre linjerna som leder oss. Därför är hela systemet gjort så att det förbereder dig att uppnå detta stadium.

 [116152]

Från kongressen ”Glädje i Enhet” i Stockholm, dag 1, 2013.08.30, lektion 2
videoikon WMV | ljudikon MP3