Godhet – Ett tecken på intellekt

 I media (Matthieu Ricard, Fransk akademiker som blev en buddhistmunk, den franska tolken för Dalai Lama, internationell bästsäljande författare): “Altruism, empati, medlidande – dessa ord idag hörs alltmer i psykologisk, neurobiologisk, och till och med ekonomisk forskning.”

“Med globaliseringens ankomsten, kan vi känna tydligt att vi alla sitter i samma båt. Mot bakgrunden av de globala miljöproblemen, ser vi gapet mellan de fattiga och de rika, mellan Nord och Syd, vi förstår att tiden av tävlan är förbi, och nu behöver vi samarbete.

“Utan det, kommer vi alla förlora. Vi är väldigt medvetna om att den ökända individualismen och egoismen ger oss otur. Vi känner oss ensamma på  grund av dem, det är för mycket som gräver in till oss själva och vi faller in i en depression. ”

Min kommentar: Men problemet med psykologer är att metoden av tillrättavisning av människans natur bara ligger i kabbalisternas händer —Kabbalisterna är villiga att dela det med hela världen, det är bara det att världen inte vill lyssna. Möjligen är det nödvändigt med en förenad ansträngning av många experter så att vi alla kan bibringa möjligheten att övervinna civilisationens kris till massornas medvetande.

[120867]