En positiv kraft

Vi skapar energi med våra gemensamma insatser i enighet. Men vi måste också använda den på rätt sätt så att alla ska förenas med gruppen.

Den energi som jag får från gruppen är min belöning för att vara lojal mot gruppen. Jag blir en integrerad del av en helhet till samma grad jag är lojal, beredd att göra för dem vad de anser nödvändigt för mig.

Det innebär att jag använder gruppen rätt och jag kan fortsätta att kräva energi från den i syfte att komma ännu närmare den.

Jag ger mig själv utan en tanke på att de ska fylla mig med sina värderingar, och sedan införlivas denna del utan tvekan i den ömsesidiga garantin.

[24043]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.10.15, Rabashs skrifter 

videoikon WMV | ljudikon MP3