Undersök dina avsikters renhet

Vi måste njuta av avsikten att ge, för målet med skapelsen är ur Skaparens perspektiv att behaga de skapade varelserna. Och de skapade varelserna är skapade för att behaga Skaparen som värdens tacksamma gäst. Detta är anledningen till att vi konstant måste inrikta oss på njutning, upptäcka hur man ska ge nöje till Skaparen genom att acceptera alla gåvor från Honom. Huvudsaken är att allt vi gör är för att behaga Skaparen.

Bara detta borde vara målet med alla våra handlingar som redan fanns inkluderade i den ursprungliga tanken.  Med detta som grund måste jag leta efter hur jag kan ge behag till Skaparen. Vilka speciella verktyg har jag för det, inte bara min fantasi? Vad kan jag göra för Honom i mitt tillstånd idag, nu? I vilken gestalt och genom vem: livlös materia, växter, djur, människor, och mig själv? Hur måste jag organisera mig själv för detta internt, i mina tankar och begär?

Så börjar jag fokusera den verklighet jag uppfattar till en enda stråle, åt ett håll, försöka rikta in den på att tjäna Skaparen. Dessa tankar kallas avsikten, vars renhet jag måste undersöka. Tänk om jag bedrar mig själv?

Jag måste låta min granskning av mina tankar och avsikter passera genom gruppen på rätt sätt. Då kommer jag inte kunna ljuga för mig själv och jag kommer se min sanna attityd mot mina vänner, hur mycket jag undviker dem eller går med på att enas med dem. Är jag redo att enas med deras hjärtan och bry mig mer om dem än om mig själv? Ser jag vår enighet som en möjlighet att behaga Skaparen genom att låta Honom uppenbaras i våra punkter i hjärtat?

På så vis fokuseras gradvis hela verkligheten i mitten av gruppen och det finns ingenting mer att vara bekymrad över, förutom att ge Skaparen glädje genom vår enighet. Och till den grad vi vill behaga Honom, uppenbarar vi Skaparen i mitten av vår enighet.

[118802]

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen 2013.10.18
 videoikon WMV | ljudikon MP3