Runda begär

Fråga: Du använder ordet “rund” hela tiden, till exempel, “runda” begär. Vad betyder detta?

Svar: Vi är förenade, vidhäftade, sammanlänkade i varandra på ett sådant sätt att dina begär och tankar blir förstådda och viktiga för mig, och mina begär blir förstådda och viktiga för dig. Vi kommer nära varandra, så mycket så, att varje människa är höjd över sig själv; vi är sammanlänkade genom en gemensam tanke, delad kunskap, och gemensam känsla.

Den här enheten som är skapad mellan oss blir huvudsaken för det är precis detta som skapar en tredje del, den enade bilden av en person som är fullständigt likadan som naturen och är i full harmoni med den. På detta sätt, genom att enas över vårt ego, blir varenda en av oss harmoniska delar av naturen.

[118450]

Från Kab TVs Genom tiden, 2013.09.17