Kompaniet som inte märkte förlusten av en soldat

Dr. Michael LaitmanFråga: Ibland förlorar en person all sin kraft under en svacka och försöker fly från arbetet i gruppen. Hur påskyndar vi övergången mellan tillstånden?

Svar: Man får inte fly från gruppen. Den som slutar komma till gruppen under en svacka skadar hela gruppen. De andra måste helt enkelt bära honom på bår. Vännerna måste vara känsliga för vad som händer i gruppen. Om de inte ägnar någon uppmärksamhet åt att deras vänner faller och att de inte kommer på lektionerna, är det ett tecken på att de inte är seriösa nog och att inställningen inte är rätt för attack.

Om vi känner det som att varje dag är en dag för attack, som vid fronten, då kommer vi förstå att vi inte kan vinna om vi förlorar en enda vän. En vän som faller i strid förstör helheten av armén och förstör linjerna, men vi är inte medvetna om detta och även de som faller är inte medvetna om skadan de åsamkar alla. Detta innebär att vi inte arbetar på kontakten mellan oss och saktar ner vår utveckling.

Vi utför många handlingar, men de bör alla fokusera på vår känsla av enhet mellan oss som står i fokus för alla våra ansträngningar och belöningar. Centret, fokuseringen av uppenbarandet av Skaparen, och slutet av korrektionen är alla koncentrerade i punkten av vår förbindelse.

Enbart om vi ser in i denna centrala del av förening i gruppen kommer vi upptäcka gemensamt hat, bortstötande, separation, och därefter även kontakten, föreningen, och avslöjandet av Skaparen. Det är just denna punkt vi konstant måste nå och dras åt, och den enda punkten vi bör fokusera på. Men istället tittar alla i sin egen ficka.

[117153]

Från den dagliga kabbalalektionen, 2013.09.13, Shamati #33 “Lotterna på yom kippurim med Haman
videoikon WMV | ljudikon MP3