Två tillstånd

Dr. Michael LaitmanFråga: Det är väldigt viktigt för oss att förändra de inre tillstånden snabbt. Tillstånd nummer ett är: Det finns ingen annan än Han. Och vad är det andra tillståndet? Det måste vara minst två om det ska finnas olika tillstånd.

Svar: I kontrast till tillståndet ”Det finns ingen annan än Han” finns motsatsen, mitt ego, om inte jag för mig, vem då?

Du är som Moses som hittades mellan Skaparen och Farao och båda är plågade av det. Skaparen säger till honom, ”Gå till Farao”. Och han, den fattige mannen, står oförmögen att välja, ”Vart tar ni mig någonstans, tar ni mig till denna stora orm?” Skaparen för medvetet Moshe mot sitt ego för det är enbart då man inser att man inte klarar sig utan Skaparen. Detta innebär att Skaparen tvingar oss in i en avgrund som ser till att vi blir fast där. Detta är hela arbetet i exilen från andligheten eftersom vi är frånkopplade från Skaparens enighet.

Tillståndet av ”Det finns ingen annan än Han” är inte av glädje utan av allvarliga krävande kramper, och så för att inte falla och öppna upp detta tillstånd  ytterligare, för i den stund du lämnar honom är det kört!

Därför önskar jag att bara vara i ett tillstånd som detta hela tiden. Det finns inget behov av det andra tillståndet eftersom du inser att det är motsatsen till det första, allting är frånkopplat inne i det. Du ser inte någon eller något som styr över denna värld, så du börjar att hitta på något själv.

För att kunna upptäcka ”Det finns ingen än Han” är det nödvändigt att använda principen ”Om inte jag är för mig själv vem är det då”.

Fråga: Egentligen passerar vi igenom en mångfald olika tillstånd…

Svar: Det finns ingen mångfald tillstånd. Det är antingen Skaparen eller mig själv. Det finns inga andra tillstånd! Vem grundar nivåerna ? Antingen förstår jag, ser klart, och känner i kroppens celler att allt omkring mig är Skaparen, eller att allting är upp till mig och några till källor. En eller två! Det kan inte vara tre. Det är antingen egot eller Skaparen.

Fråga: Vilket innebär att om jag håller fast vid Skaparen som en igel, då beror inget annat på mig och jag byter inte bort tillståndet mot något annat.

Svar: Det är inte det att inget rör mig. Det är en ständig spänning som inte tillåter dig att släppa taget, missa inte, missa inte och missa inte. Men om gruppen hjälper dig så blir detta en lustfull resa på grund av att de andra allihop hjälper till, alla agerar, alla vaknar till, då frigörs du från spänning.

Hur som helst, du kan inte hålla detta tillstånd själv. Men när gruppen hjälper dig, då börjar ert gemensamma arbete. Och istället för att Skaparen personligen lyser upp dig med en liten stråle ljus, så börjar det mellan er avslöjas en rad olika känslor likt ett hav som översvämmar sina banker.

Och du börjar leka med detta tillstånd av makt mellan er. Men detta är redan en enkel lek. Det är svårt enbart så länge som du är individuellt fasthållen  av Skaparen. Men när du känner Honom bland er, redan då börjar du leka med denna karaktär: hur det kan ökas, hur dess form kan ändras; det är i dina händer.

[110403]

Från kongressen i Krasnoyarsk, 2013.06.14, Lektion 3
videoikon WMV | ljudikon MP3